обратно
ПРОЛОГ НА ЙОАН ЕКЗАРХ КЪМ „НЕБЕСА”
XII–XIII в.РУСИЯ

1. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 108. „Небеса” на Йоан Екзарх. Руски ръкопис от края на XII – началото на XIII в., л. 1а. 

Описания:
Савва 1858: 86 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=t9ig8tPmO2cqW8giP0O8yIn3Ep97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb3JpSGRlQmtWQStnSjZaTG9JVnRxV2hZZWZXSXV5VStzODB5QTBySUlMRT0iLCJ0aXRsZSI6IlVrYXphdC5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2OTQwMjMzMDE3NywieXUiOiIyNDAxODgwMjcxNTM4NDAzODM3In0%3D ; Горский, Невоструев 1859: 288, № 155 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1965: 153 ftp://www.istorichka.ru/Spec_ist_discipliny/Arheograficheskij_ezhegodnik/AE_za_1964_god.1965.pdf ; Трендафилов 2004: 11, № 1 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004 ; Сводный каталог 1984: 162–163, № 141 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20XI-XIII%20%D0%B2%D0%B2.%20%D0%9C.,%201984.pdf; ПС XI–XIV вв., № 136 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 54, № 8; Динеков, Куев, Петканова 1978: 64, № 1. 

Издания:
Калайдович 1824: 129–132 http://starieknigi.info/Knigi/K/Kalajdovich_K_F_Ioann_eksarh_bolgarskij_1824.pdf; Ягич 1895: 320–324 https://yadi.sk/d/DDxKP90L4_IKR; Лавров 1930: 160 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1934: 142 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/142/mode/2up. Sadnik 1967: 2–28.

Изследвания:
Sadnik 1967: I–XI.

XV в.
2. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевата лавра), № 121 (1655). Тълковен апокалипсис и Богословие на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от началото на XV в., л. 83а–85б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/304-i/f304i-121/#image-86

Описания:
Иларий, Арсений 1878а: 89, № 121 https://runivers.ru/bookreader/book471417/#page/218/mode/1up Трендафилов 2004: 11, № 2 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004; ПС ХV в., № 353.

Изследвания:
Sadnik 1967: XX. 

Забележка:
Преписът не е пълен – липсва началото на Пролога. Използван е за разночетения в Sadnik 1967: 2–28.

3. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевата лавра), № 176 (1853). Богословие на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от втората половина на ХV в., л. 90а–92а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/304-i/f304i-176/#image-94 

Описания:
Иларий, Арсений 1878а: 158–159, № 176 https://runivers.ru/bookreader/book471417/#page/287/mode/1up ; Трендафилов 2004: 12–13, № 4 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004; ПС ХV в., № 1815. 

Изследвания:
Sadnik 1967: XXI; Гаврюшин 1986: 279–280. https://www.academia.edu/22585782/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%9D.%D0%9A._%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE–%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%98.%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0._%D0%92%D1%8B%D0%BF._45._%D0%9C._%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_1986._%D0%A1._277–284

4. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевата лавра), № 177 (1577). Богословие на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от края на XV в., л. 151а–153б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/304-i/f304i-177/#image-152

Описания:
Иларий, Арсений 1878а: 159–160, № 177 https://runivers.ru/bookreader/book471417/#page/288/mode/1up Трендафилов 2004: 14–15, № 7 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004; ПС ХV в., № 1816.

Изследвания:
Sadnik 1967: XXI; Гаврюшин 1986: 279–280. https://www.academia.edu/22585782/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%9D.%D0%9A._%D0%9E_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE–%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC._%D0%92.%D0%98.%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0._%D0%92%D1%8B%D0%BF._45._%D0%9C._%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_1986._%D0%A1._277–284


5. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия), № 145. Шестоднев на Йоан Екзарх и Небеса на Йон Дамаскин. Руски ръкопис от XV в., л. 353а–356б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-145/#image-357 

Описания:
Леонид 1887б: 155–159, № 145 (1)  https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._2._m..pdf ; Трендафилов 2004: 13, № 5 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004; ПС ХV в., № 1759.Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 64, № 2.

Изследвания:
Куев 1967: 191; Sadnik 1967: XXVII. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Sadnik 1967: 2–28. 

XVI в.
6. Москва, РГБ, ф. 113 (сбирка на Йосифо–Волоцкия манастир), № 490 (135). Сборник. Руски ръкопис от 1542–1543 г., л. 2а, л. 53а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/113/f-113-490/#image-5; https://lib-fond.ru/lib-rgb/113/f-113-490/#image-58 

Описания:
Иосиф 1882а: 107–108, № 135 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.113%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F/iosif,_ierom._opis_rukopiseiy_perenesennyh_iz_biblioteki_iosifova_monastyrja_v_biblioteku_moskovskoiy_duhovnoiy_akademii_m.,_1882.pdf; Трендафилов 2004:17–18, № 14 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Забележка:
Текстът на Пролога е преписан два пъти. 


7. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на В. М. Ундолски), № 950. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 1а-3а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-950/#image-5 


Описания:
Собрание Ундольского 1975: 232 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.310%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%92.%20%D0%9C.%20%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/310.pdf Трендафилов 2004: 59, № 1 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004

Изследвания:
Ундольский 1870: (Приложение), 26. https://yadi.sk/d/n9IML-nGPLPtA 


8. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 125. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 105а–108а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-125/#image-106 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (2): 46–47. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdfТрендафилов 2004:19–20, № 18 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Изследвания:
Sadnik 1967: XXII.


9. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 612. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 5а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-612/#image-8 

Описания:
Трендафилов 2004: 20–21, № 20 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Изследвания:
Sadnik 1967: XXIII.


10. Москва, РГАДА, ф. 196 (сбирка на Ф. Ф. Мазурин), № 642. Сборник (8 л. фрагмент). Руски ръкопис от ХVI в., л. не е посочен.

Описания:
Трендафилов 2004: 59, № 2 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.11. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Оп. 24б, № 111. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 2а. 

Описания:
Трендафилов 2004: 22, № 21 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004  


12. Санкт Петербург, РНБ, ф. 76103 (сбирка на Кирило–Белозерския манастир), № 21/1098. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 100б. (не е дигит.)

Описания:
Трендафилов 2004: 22–23, № 25  https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004 


XVI–XVII в.
13. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 71 (247). Беседи на Григорий Двоеслов върху Евангелието. Руски ръкопис от XVI–XVII в., л. 269а (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 378–384, № 247. https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ 

Издания:
Калайдович 1824: 129–132. http://starieknigi.info/Knigi/K/Kalajdovich_K_F_Ioann_eksarh_bolgarskij_1824.pdf
 

XVII в.

14.Томск, Научна библиотека на Томския държавен университет, № В–851. Сборник жития и съчинения на Дионисий Ареопагит и Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от 1621 г., л. 375а–377а.

Описания:
Славяно-русские рукописи 2007: 128, № 9.

Забележка:
Ръкописът е постъпил в 1954 г. от Музея за история на материалната култура при Томския държавен университет, а там е постъпил през 1920 г. от Тоболското църковно древнехранилище. 


15. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 251 (309). Сборник. Руски ръкопис от 1641 г., л. 230а. не е дигит.

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 388–389, № 251 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ https://vivaldi.nlr.ru/bx000015459/view/?#page=6 Трендафилов 2004: 32, № 44 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.


16. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 257 (315). Сборник. Руски ръкопис от 1648 г., л. 260а. не е дигит.

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 393–394, № 257 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/  https://vivaldi.nlr.ru/bx000015459/view/?#page=6; Трендафилов 2004: 33–34, № 46 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.


17. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 353 (580). Тълковен Азбуковник. Руски ръкопис от 1654–1658 г., л. 3б.

Описания:
Савва 1858: 154 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=t9ig8tPmO2cqW8giP0O8yIn3Ep97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb3JpSGRlQmtWQStnSjZaTG9JVnRxV2hZZWZXSXV5VStzODB5QTBySUlMRT0iLCJ0aXRsZSI6IlVrYXphdC5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2OTQwMjMzMDE3NywieXUiOiIyNDAxODgwMjcxNTM4NDAzODM3In0%3D; Протасьева 1970: 3, № 580 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf ; Трендафилов 2004: 62, № 13 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004 Преписът е отбелязан в Куев 1967: 296.18. Москва, РГБ, ф. 37 (сбирка на Т. Ф. Болшаков), № 38. Сборник. Руски ръкопис от 1661–1662 г., л. 93а–95б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/37/f-37-38/#image-93

Описания:
Георгиевский 1914: 30–31, № 38 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.37%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%A2.%20%D0%A4.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%84.37,%20%D1%82.1,%20%E2%84%96%E2%84%961-438.pdf; Трендафилов 2004: 62–63, № 16 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004


19. Москва, ГИМ, ф. 4922, 80268, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 220 (314). „Небеса” от Йоан Екзарх. Руски ръкопис от 1688 г., л. 2а.

Описания:
Леонид 1893а: 178–179, № 220 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Трендафилов 2004: 63, № 17 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004. Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 64–65, № 16.

Изследвания:
Калайдович 1824: 75. http://starieknigi.info/Knigi/K/Kalajdovich_K_F_Ioann_eksarh_bolgarskij_1824.pdf


20. Санкт Петербург, РНБ, ф. 76103 (сбирка на Кирило–Белозерския манастир), № 106/213. Сборник. Руски ръкопис от началото на XVII в., л. 1а. (не е дигит.)

Описания:
Трендафилов 2004: 26–27, № 33 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004


21.Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Чудовския манастир), № 297 (95). Азбуковник. Руски ръкопис от първата половина на XVII в., л. 5б.

Описания:
Петров 1879б: 186–187, № 297 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_PDPI_005_1879.pdf; Протасьева 1980: 172, № 297; Трендафилов 2004: 59, № 3 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Изследвания:
Куев 1967: 378.

22. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия), № 147 (26). Сборник. Руски ръкопис от първата половина на XVII в., л. 4а–8а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-147/ 

Описания:
Леонид 1887б: 124–125, № 26 (147) https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._2._m..pdf 


23. Москва, РГБ, ф. 218 (сбирка на Ръкописния отдел), № 99. Сборник. Руски ръкопис от средата на XVII в., л. 31а, л. 268а.

Описания:
Записки ОР 1951: 104; Трендафилов 2004: 40–41, № 64 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004. Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 65, № 17.

Забележка:
Прологът е преписан два пъти. 


24. Санкт Петербург, РНБ, ф. 885 (сбирка на Ермитажа), № 409. Сборник. Руски ръкопис от втората половина на XVII в., л. 501. (не е дигит.)

Описания:
Историческая коллекция 1968: 90, № 290; 121, № 424 https://litmy.ru/knigi/history/400609-istoricheskaja-kollekcija-jermitazhnogo-sobranija-rukopisej-pamjatniki-xi-xvii-vv.html; Альшиц, Рапоппорт 1960: 111–112. https://vivaldi.nlr.ru/bv000010506/view/?#page=219


25. Москва, РГБ, ф. 205/І (сбирка на ОИДР), № 3. Алфавит. Руски ръкопис от края на XVII в., л. 3б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/205-i/f205i-3/#image-6 

Описания:
Строев 1845: 3 https://books.google.bg/books?id=NaoDAAAAYAAJ&dq=inauthor:%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%22&lr=&as_brr=1&hl=ru&redir_esc=y; Трендафилов 2004: 63, № 18 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004. Преписът е отбелязан в Куев 1967: 362.


26. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1830 и № 409 от сбирката на И. Н. Царски. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 203а.

Описания:
Леонид 1894б: 150–151, № 1830 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Строев 1848: 493–494, № 409 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_P_M_Rukopisi_slavyanskie_i_rossijskie_prinadl_Carskomu_1848.pdf; Трендафилов 2004: 60, № 8 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004. Преписът е отбелязан в Куев 1967: 253.27. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Новоспаския манастир), № 18. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а.

Описания:
Попов 1905: 100. Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 64, № 15.


28. Москва, ГИМ, ф. 23905 (сбирка на П. И. Щукин), № 67. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. не е посочен.

Описания:
Яцимирский 1896: 95.Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 64, № 11.
29.. Москва, РГБ, ф. 228 (сбирка на Д. В. Пискарев), № 62. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/228/f-228-62/#image-3 

Описания:
Викторов 1871: 14, № 62 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.228%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%94.%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0/228.pdf Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 64, № 12.


30.. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия), № 148 (25). Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 40а–43б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-148/#image-42


Описания:
Леонид 1887б: 123–124, № 25 (148) https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._2._m..pdf; Трендафилов 2004: 29–30, № 39 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 64, № 14.


31. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия), № 150 (24). Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 44а–49а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-150/#image-48 

Описания:
Леонид 1887б: 123, № 24 (150) https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._2._m..pdf; Трендафилов 2004: 30, № 40 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.


32. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия), № 39 (22). Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 29а–31а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-39/#image-40 

Описания:
Леонид 1887б: 117–121, №  22 (39) https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._2._m..pdf; Трендафилов 2004: 30–31, № 41 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.


33. Москва, РГБ, ф. 299 (сбирка на Н. Тихонравов), № 336. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 118а–121б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/299/f-299-336/#image-130 

Описания:
Георгиевский 1913: 59–60, № 336 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.299%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9D.%20%D0%A1.%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/georgievskiiy_g.p._imperatorskiiy_moskovskiiy_i_rumjancevskiiy_muzeiy._sobranie_h.s._tihonravova._i._rukopisi._m.,_1913__(f._299_nior_rgb).pdf; Трендафилов 2004: 60, № 7 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004


34. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 320 (122). Руски ръкопис от XVII в., л. 1а. не е дигит.

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 123, № 122 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/  https://vivaldi.nlr.ru/bx000015459/view/?#page=6.


35. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 321 (123). Руски ръкопис от XVII в., л. 2а. не е дигит.

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 123, № 123 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ https://vivaldi.nlr.ru/bx000015459/view/?#page=6.


36. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 260 (102). Граматика и Диалектика, приписвани на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от XVII в., л. 5а–9а. не е дигит.

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 394–402, № 260 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ https://vivaldi.nlr.ru/bx000015459/view/?#page=6

Издания:
Калайдович 1824: 129–132. http://starieknigi.info/Knigi/K/Kalajdovich_K_F_Ioann_eksarh_bolgarskij_1824.pdf


37. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 13. Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 5а. не е дигит.

Описания:
Трендафилов 2004: 62, № 15 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Изследвания:
Карпов 1877: 24–28 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/37226–karpov–a–p–azbukovniki–ili–alfavity–inostrannyh–rechey–po–spiskam–solovetskoy–biblioteki–kazan–1877.


38. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 259 (317). Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 217а. не е дигит. 

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 394, № 259 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/  https://vivaldi.nlr.ru/bx000015459/view/?#page=6; Трендафилов 2004: 36–37, № 52 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.


39. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № Q.XVI.13 (сбирка на Ф. А. Толстой № 139). Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 16а. (не е дигит.)

Описания:
Калайдович, Строев 1825: 299, № 139 http://books.e-heritage.ru/book/10078056; Трендафилов 2004: 60, № 6 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.


40. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № Q.XVII.39. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 2а. (не е дигит.)

Описания:
Строев 1827: 36, № 453 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_P_M_Vtoroe_pribavlenie_k_Opisaniyu_rukopisej_F_A_Tolstova_1827.pdf; Трендафилов 2004: 29, № 38 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.


41.Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 16.17.34. Сборник. Руски ръкопис от втората половина на XVII в., л. 422а.

Описания:
РО БАН 1965: 224.


42. Санкт Петербург, БРАН, ф. 61 (сбирка на Текущи постъпления), № 107 (8778). Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а.

Описания:
Трендафилов 2004: 60–61, № 9 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.


43. Санкт Петербург, БРАН, ф. 67 (сбирка на Ф. Каликин), № 5. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а.

Описания:
Трендафилов 2004: 61, № 10 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.


44.Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1075. Съчинения на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а–5б. (не е дигит.)

Описания:
Трендафилов 2004: 61–62, № 12  https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004  

Изследвания:
Иванова 1982: 470. 


45.Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1076. Съчинения на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а–3а.(не е дигит.)

Описания:
Трендафилов 2004: 37–38, № 55 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Изследвания:
Иванова 1982: 470. 


46. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1080. Съчинения на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от XVII в., л. 111а–115а. (не е дигит.)

Описания:
Трендафилов 2004: 61, № 11; 38, № 57 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Изследвания:
Иванова 1982: 471. 


47. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1081. Съчинения на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а–3б. (не е дигит.)

Изследвания:
Иванова 1982: 471.


48. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека) № 1461. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 112а. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1910: 253–259 http://www.sedmitza.ru/lib/text/4584403/. Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 65, № 18.

49. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № Q.XVI.2. Азбуковник. Руски ръкопис от ХVII в., л. 6а. (не е дигит.)

Описания:
Трендафилов 2004: 59, № 4 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Изследвания:
Ягич 1895: 694–697 https://yadi.sk/d/DDxKP90L4_IKR.


50. Новосибирск, Държавна публична научно–техническа библиотека на Сибирското отделение на Руската академия на науките (ГПНТБ СОРАН), сбирка на М. Н. Тихомиров, № 99. Сборник. Руски ръкопис от ХVII в., л. 5а.

Описания:
Тихомиров 1968: 28; Трендафилов 2004: 61, № 14 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Изследвания:
Трендафилов 2001: 230 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc-5-2000


XVII–XVIII в.

51. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на В. М. Ундолски), № 524. Сборник с полемични съчинения. Руски ръкопис от XVII–XVIII в., л. 24б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-524/#image-23 

Описания:
Ундольский 1870: кол. 379–380, № 524. https://yadi.sk/d/n9IML-nGPLPtA 

Забележка:
Преписът не е пълен.

XVIII в.
52. Москва, РГБ, ф. 299 (сбирка на Н. Тихонравов), № 400. Сборник. Руски ръкопис от XVIII в., л. 1а–5а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/299/f-299-400/#image-6 

Описания:
Георгиевский 1913: 74, № 400 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.299%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9D.%20%D0%A1.%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/georgievskiiy_g.p._imperatorskiiy_moskovskiiy_i_rumjancevskiiy_muzeiy._sobranie_h.s._tihonravova._i._rukopisi._m.,_1913__(f._299_nior_rgb).pdf Трендафилов 2004: 64, № 22 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004


53. Санкт Петербург, РНБ, ф. 166 (сбирка на П. П. Вяземски), № 318. Сборник. Руски ръкопис от XVIII в., л. 159а. (не е дигит.)

Описания:
Шереметев 1902: 308–313 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_Izdaniya_119_1902.pdf.


КЪСНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРЕПИСИ:

XIX в.
54. Москва, РГБ, ф. 178 (Музейна сбирка), № 34. Сборник. Руски ръкопис от XIX в., л. не е посочен.

Описания:
Востоков 1842: 39, № 34 http://books.e–heritage.ru/book/10075859 

Забележка:
Преписът представлява извлечение от ръкопис № 490 (135) от Йосифо–Волоцкия манастир от XVI в. (тук № 9).


55. Санкт Петербург, РНБ, ф. 779 (сбирка на А. А. Титов), № 794 (368). Копие, направено през XIX в. от О. М. Бодянски на преписа от Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия), № 145 (тук № 5).

Описания:
Титов 1890: 128–129; http://books.e-heritage.ru/book/10078642 Трендафилов 2004: 14, № 5 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004


РЪКОПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

56. Неуточнено местонахождение. Александро–Свирски манастир, № 50 (60). Сборник. Руски ръкопис от XVII в.

Изследвания:
Викторов 1890: 187–188, № 50 (60)  https://www.prlib.ru/item/694534 Трендафилов 2004: 63, № 19 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004


НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕПИСИ

XV–XVI в.

57. Москва, РГБ, ф. 178 (Музейна сбирка), № 358 и ф. 37 (сбирка на Т.Ф. Болшаков), № 66. Сборник със смесено съдържание. Руски ръкопис от края на XV – началото на XVI в., л. 41а.

Описания:
Востоков 1842: 508, № 358 http://books.e–heritage.ru/book/10075859; Георгиевский 1914: 44–51, № 66 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.37%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%A2.%20%D0%A4.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%84.37,%20%D1%82.1,%20%E2%84%96%E2%84%961-438.pdf ; ПС ХV в., № 3172.Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 64, № 3.

Забележка:
Текстът не е на Пролога на Йоан Екзарх.


58. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на В. М. Ундолски), № 199. Богословие на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-199/#image-8 тук май няма пролог? 

Описания:
Ундольский 1870: 174, Приложение..., 9. https://yadi.sk/d/n9IML-nGPLPtA Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 64, № 8.

Изследвания:
Sadnik 1967: XXIV.

Забележка:
В ръкописа Прологът не е изписан. 


59. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия), № 35. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 22б.

Описания: Леонид 1887б: 111–117, № 21 (35). https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._2._m..pdf

Забележка:
В ръкописа Прологът не е изписан. 


60. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80268, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 743 и № 694 от сбирката на И. Н. Царски. Съчинения на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от XVII в., л. 30а.

Описания:
Леонид 1893а: 179–180, № 222 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Строев 1848: 744, № 694 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_P_M_Rukopisi_slavyanskie_i_rossijskie_prinadl_Carskomu_1848.pdf.Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 63, № 9.

Забележка:
В ръкописа Прологът не е изписан.


61. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80268, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 445 и № 173 от сбирката на И. Н. Царски. Съчинения на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а.

Описания:
Леонид 1893а: 77, № 129 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Строев 1848: 107, № 173 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_P_M_Rukopisi_slavyanskie_i_rossijskie_prinadl_Carskomu_1848.pdf. Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 64, № 9.

Забележка:
В ръкописа Прологът не е изписан.


62. Москва, ГИМ, ф. 4922, 80268, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 228 и № 170 от сбирката на И. Н. Царски. Съчинения на Йоан Дамаскин. Руски ръкопис от XVII в., л. 166а.

Описания:
Леонид 1893а: 179, № 221 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Строев 1848: 106–107, № 170 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_P_M_Rukopisi_slavyanskie_i_rossijskie_prinadl_Carskomu_1848.pdf.Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 64, № 9.

Забележка:
В ръкописа Прологът не е изписан.


63. Москва, РГБ, ф. 178 (Музейна сбирка), № 190 и ф. 37 (сбирка на Т.Ф. Болшаков), № 91. Творби на Йоан Дамаскин в превод на Йоан Екзарх. Руски ръкопис от XVII в., л. 180а.

Описания:
Востоков 1842: 237, № 190 http://books.e–heritage.ru/book/10075859; Георгиевский 1914: 80–81 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.37%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%A2.%20%D0%A4.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%84.37,%20%D1%82.1,%20%E2%84%96%E2%84%961-438.pdf  Трендафилов 2004: 40, № 63 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004 Преписът е отбелязан в Динеков, Куев, Петканова 1978: 64, № 3.

Забележка:
В ръкописа Прологът не е изписан.