обратно
Херсонска легенда
XV–XVI в. РУСИЯ
1. Москва, РГБ, ф. 113 (сбирка на Волоцкия манастир), № 593 (195). Чети миней за декември и февруари. Руски ръкопис от края на XV–началото на XVI в., л. 438б–446а https://lib-fond.ru/lib-rgb/113/f-113-593/#image-442 


Описания:
Иосиф 1882а: 246–250, № 195 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.113%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F/iosif,_ierom._opis_rukopiseiy_perenesennyh_iz_biblioteki_iosifova_monastyrja_v_biblioteku_moskovskoiy_duhovnoiy_akademii_m.,_1882.pdf
 
Издания:
Трендафилов 2003: 9–21 (фототипно 22–30) https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-1-2003; Bronovskij, Croonenbroeck, Scholz, Spieker, Stricker 1977: 10–11, 147–162.

Изследвания:
Ангелов 1971: 268; Ангелов 1974: 107–110; Трендафилов 2003: 7–8 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-1-2003.


XVI в. РУСИЯ
2. Санкт Петербург, РНБ, ф. 536 (сбирка на ОЛДП), № 380. Чети миней за януари. Руски ръкопис от 1567 г., л. 456а–460, (не е дигит.)

Описания:
Лопарев 1892: 42–45, № 7 http://starieknigi.info/Knigi/L/OLDP_Izdaniya_100_1892.pdf.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 51, № 5.

Издания:
Bronovskij, Croonenbroeck, Scholz, Spieker, Stricker 1977: 10–11, 147–162.

Изследвания:
Лопарев 1892: 45 http://starieknigi.info/Knigi/L/OLDP_Izdaniya_100_1892.pdf; Ангелов 1971: 267–268; Ангелов 1974: 107–110.

Забележка: Части от преписа са издадени от Лопарев 1892: 42–45 http://starieknigi.info/Knigi/L/OLDP_Izdaniya_100_1892.pdf.

3. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 178. Чети миней за януари. Руски ръкопис от XVI в., л. 1081а–1083б. https://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nlu_YRTCR0EJacFga6Dccq0KoSiJgqs–3H8JgjpNgApO.data 

Описания:
Протасьева 1970: 196–197, № 800 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf; Савва 1858: 210–211 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=t9ig8tPmO2cqW8giP0O8yIn3Ep97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb3JpSGRlQmtWQStnSjZaTG9JVnRxV2hZZWZXSXV5VStzODB5QTBySUlMRT0iLCJ0aXRsZSI6IlVrYXphdC5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2OTQwMjMzMDE3NywieXUiOiIyNDAxODgwMjcxNTM4NDAzODM3In0%3D. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 50, № 1. 

Издания:
Горский 1865в: 319–326 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n323/mode/2up.

Изследвания:
Горский 1865в: 319–326 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n323/mode/2up; Ангелов 1971: 267; Ангелов 1974: 107–110.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Франко 1904: 248–256 http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/cgi-bin/hrushevsky/person.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0001445; Теодоров-Балан 1934: 123–128 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/122/mode/2up; Vašica 1965: 73–80. 

4. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия) № 91 (4). Чети миней за януари. Руски ръкопис от XVI в. (до 1547 г.), л. 677а–683а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-91/#image-680 

Описания:
Леонид 1887а: 31–37, № 4 (91). https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._1._m..pdf Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 50–51, № 3. 

Издания:
Франко 1904: 248–256 http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/cgi-bin/hrushevsky/person.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0001445; Лавров 1930: 148–153 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Трифонов 1934: 192–206, № 23 (с новобългарски превод) http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/379579bf-f893-4b96-b807-36d11ab07705?tk=N5V5v_iTS5a4BzbRGrB3BQAAAABfS4bu.3nSW-yb6y084Hc5K-FUSlw&citation_url=/xmlui/handle/nls/27626; Vašica 1965: 73–80; Bronovskij, Croonenbroeck, Scholz, Spieker, Stricker 1977: 10–11, 147–162.

Изследвания:
Франко 1904: 248–256 http://hrushevsky.nbuv.gov.ua/cgi-bin/hrushevsky/person.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0001445; Ангелов 1971: 267; Трифонов 1934: 159–192; 206–240 http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/379579bf-f893-4b96-b807-36d11ab07705?tk=N5V5v_iTS5a4BzbRGrB3BQAAAABfS4bu.3nSW-yb6y084Hc5K-FUSlw&citation_url=/xmlui/handle/nls/27626; Ангелов 1974: 107–110.


5. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 913. Чети миней за ноември. Руски ръкопис от XVI в., л. 587а–599б. (не е дигит.)

Издания:
Трендафилов 2003: 31–39 (фототипно 40–47) https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-1-2003

Изследвания:
Иванова 1982: 455; Ангелов 1974: 107–110; Трендафилов 2003: 31 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-1-2003


XVII в.РУСИЯ
6. Москва, ГИМ, ф. № 80370 (сбирка на Чудовския манастир), № 310 (8). Чети миней за февруари. Руски ръкопис от 1600 г., л. 1020а и сл. (под 23. I.).

Описания:
Протасьева 1980: 181.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 50, № 2.

Изследвания:
Ангелов 1974: 107–110.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Горский 1865в: 319–326 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n323/mode/2up; Трифонов 1934: 196–206, № 23 http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/379579bf-f893-4b96-b807-36d11ab07705?tk=N5V5v_iTS5a4BzbRGrB3BQAAAABfS4bu.3nSW-yb6y084Hc5K-FUSlw&citation_url=/xmlui/handle/nls/27626

7. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. № 834 (сбирка на на Синода на Руската Православна църква), № 3919. Чети миней. Руски ръкопис от XVII в., л. 332а–339а.

Изследвания:
Ангелов 1971: 268; Ангелов 1974: 107–110.


XVIII в. 
8. Санкт Петербург, БРАН, ф. № 31 (Основна сбирка), № 24.5.32. Сборник. Руски ръкопис от XVIII в., л. 234–244.

Описания:
Описание РО БАН 1965: 146.

Изследвания:
Ангелов 1974: 107–110.


9. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 911. Чети миней за ноември. Руски ръкопис от XVIII в., л. 480а–483б.(не е дигит.)

Издания:
Трендафилов 2003: 48–56 (фототипно 57–64) https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-1-2003

Изследвания:
Иванова 1982: 454; Ангелов 1974: 107–110; Трендафилов 2003: 48 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-1-2003


ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

10. Неуточнено местонахождение. Копие в книжата на А. Уваров.

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 51, № 4.

Издания:
Лавров 1911б: 127–139 https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/pamjatniki-hristianskogo-hersonesa-vyp-2-zhitija-hersonskih-svjatyh-v-greko-slavjanskoj-pismennosti/ 

Изследвания:
Лавров 1930: XXXIX (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1934: 128–129 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/128/mode/2up

Забележка:
В Лавров 1930: XXXIX неправилно е отбелязано, че печата преписа от Московската духовна академия № 91 (https://www.twirpx.com/file/2215982/). Преписът е използван за разночетения от Трифонов 1934: 196–206, № 23 http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/379579bf-f893-4b96-b807-36d11ab07705?tk=N5V5v_iTS5a4BzbRGrB3BQAAAABfS4bu.3nSW-yb6y084Hc5K-FUSlw&citation_url=/xmlui/handle/nls/27626


НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕПИСИ:

11. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 988. Чети миней за ноември. Руски ръкопис от XVI в., л. 1142а и сл. 

Описания:
Протасьева 1970: 177–178, № 786. http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf ; Савва 1858: 209, 273 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=t9ig8tPmO2cqW8giP0O8yIn3Ep97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb3JpSGRlQmtWQStnSjZaTG9JVnRxV2hZZWZXSXV5VStzODB5QTBySUlMRT0iLCJ0aXRsZSI6IlVrYXphdC5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2OTQwMjMzMDE3NywieXUiOiIyNDAxODgwMjcxNTM4NDAzODM3In0%3D

Изследвания:
Ангелов 1974: 107–110.

Забележка:
Текстът, който не е Херсонската легенда, е преписан два пъти.