обратно
Проглас към евангелието 
XIII в. ГЪРЦИЯ

1. Атон, Хилендарски манастир, № 23 (S 3; Sa 3, T 38). Четириевангелие (на дяк Бунило). Сръбски пергаментен ръкопис от третата четвърт на ХIII в., л. 2а. 

Описания: 
Леонид 1875: 5, № 6 (дигит. к. 396) https://runivers.ru/bookreader/book471267/#page/386/mode/1up; Богдановић 1978: 60, № 23; Турилов, Мошкова 1999: 61–62, № 109. Попруженко, Романски 1935: 63, № 1. 

Издания: 
Леонид 1867: 119–121, № 9 (диг. к. 283) https://runivers.ru/bookreader/book470878/#page/157/mode/1upДучић 1884: 111–113 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044095003455&view=1up&seq=133 ; Радоjчић 1963: 1–5 (фототипно); Лавров 1930: 196–198 (https://www.twirpx.com/file/2215982/) Иванов 1931: 339–342 (http://kroraina.com/NI/); Vaillant 1956: 12–15. https://www.persee.fr/doc/slave_0080–2557_1956_num_33_1_1647)

Изследвания:
Иванов 1931: 338–344 (http://kroraina.com/NI/); Георгиев 1938: 12–17; Vaillant 1956: 7–12, 15–21 (https://www.persee.fr/doc/slave_0080–2557_1956_num_33_1_1647); Лавров 1930: XLV (https://www.twirpx.com/file/2215982/) ; Турилов 2010а: 346–357 https://www.academia.edu/6238105/%D0%9A_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8E_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_65-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84._%D0%B4%D1%84%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2._%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_2010._%D0%A1._346-357 (=Турилов 2012: 11–20(https://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Turilov.pdf)

Забележка:
Датировката е по Турилов 2012: 11–20. (https://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Turilov.pdf) Използван е за разночетения у Franko 1916: 209–212 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/38730/edition/367347/content Соболевский 1910: 19–21 (http://books.e–heritage.ru/book/10075968) Соболевски 1900: 323–324 http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/26977 Vaillant 1956: 12–15. (https://www.persee.fr/doc/slave_0080–2557_1956_num_33_1_1647)


XIV в.РУСИЯ
2. Москва, ГИМ, ф. 86795 (сбирка на А. И. Хлудов), № 13. Четириевангелие. Сръбски пергаментен ръкопис, писан между 1308 и 1311 г., л. 3а–5а.

Описания:
Попов 1872: 12–13, № 13 (http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html) Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1966: 290 (http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf); Николова, Йовчева, Попова, Тасева 1999: 21–22, № 9 Сводный каталог 2002: 368–370, № 230 (https://vozumihim.wordpress.com/2015/06/23/e8c22e52634a166dd4a9/) ; ПС XI–XIV вв., № 1013 (http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf ). Попруженко, Романски 1935: 63, № 2. 

Издания:
Попов 1872: 12–13, № 13 (http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html) Соболевский 1910: 19–21 (http://books.e–heritage.ru/book/10075968) ; Соболевски 1900: 323–324 http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/dc5e1af4-9933-4d74-be1f-e10bf9472745?tk=3F4a9JkzTXS-H-EL-UcnRQAAAABfJTMt.2vfmhWa_ZED-J_Gsb6ujLA&citation_url=/xmlui/handle/nls/26977 

Изследвания:
Георгиев 1938: 12–17; Vaillant 1956: 8–12, 15–21 (https://www.persee.fr/doc/slave_0080–2557_1956_num_33_1_1647); Турилов 2012: 11–20. (https://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Turilov.pdf)

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 196–198 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Иванов 1931: 338–344 (http://kroraina.com/NI/); Franko 1916: 209–212 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/389730/edition/367347/content  Vaillant 1956: 12–15 (https://www.persee.fr/doc/slave_0080–2557_1956_num_33_1_1647). Датировка по Турилов 2010а: 346–357 https://www.academia.edu/6238105/%D0%9A_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8E_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_65-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84._%D0%B4%D1%84%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2._%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_2010._%D0%A1._346-357  (=Турилов 2012: 11–20.) (https://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Turilov.pdf)

3. Санкт Петербург, РНБ, ф. 182 (сбирка на А. Ф. Гилфердинг), № 2. Евангелие (Печко). Сръбски пергаментен ръкопис от втората четвърт (средата) на XIV в., л. 1а–3а. https://vivaldi.nlr.ru/bc000000074/view#page=3 

Описания:
Гранстрем 1953: 102–103 https://yadi.sk/i/EbUZDUxqhNRm6 Сводный каталог 2002: 396–398, № 258 (https://vozumihim.wordpress.com/2015/06/23/e8c22e52634a166dd4a9/) ; ПС XI–XIV вв. № 702 (http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.) Попруженко, Романски 1935: 63, № 3. 

Издания:
Срезневский 1858: 145–146 (http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_07_1_1858.pdf) ; Соболевский 1910: 19–21 (http://books.e–heritage.ru/book/10075968); Гильфердинг 1858: 111–114 (http://starieknigi.info/Zhurnaly/Russ_beseda/Russkaya_beseda_1858_01.pdf) Качановский 1889: 9; Franko 1916: 209–212 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/389730/edition/367347/content 

Изследвания:
Срезневский 1858: 147–148 (http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_07_1_1858.pdf) Гильфердинг 1858: 108–110 (http://starieknigi.info/Zhurnaly/Russ_beseda/Russkaya_beseda_1858_01.pdf Соболевски 1900: 316 http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/dc5e1af4-9933-4d74-be1f-e10bf9472745?tk=3F4a9JkzTXS-H-EL-UcnRQAAAABfJTMt.2vfmhWa_ZED-J_Gsb6ujLA&citation_url=/xmlui/handle/nls/26977 Мошин 1958а: 411, № 2 (http://odrl.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2260); Franko 1916: 217–222 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/389730/edition/367347/content Vaillant 1956: 8–12, 15–21 (https://www.persee.fr/doc/slave_0080–2557_1956_num_33_1_1647); Георгиев 1938: 12–17; Турилов 2010а: 346-357 https://www.academia.edu/6238105/%D0%9A_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8E_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_65-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84._%D0%B4%D1%84%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2._%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_2010._%D0%A1._346-357 (=Турилов 2012: 11–20. (https://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Turilov.pdf)

Забележка:
Датировка по Турилов 2012: 11–20 (https://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Turilov.pdf) У В. Качановски са печатани части от преписа. Преписът е използван за разночетения у Лавров 1930: 196–198 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Иванов 1931: 338–344 (http://kroraina.com/NI/); Vaillant 1956: 12–15 (https://www.persee.fr/doc/slave_0080–2557_1956_num_33_1_1647) . 
 

XVI в.
4. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевата лавра), № 214 (1916). Златна клонка. Руски ръкопис от XVI в., л. 351а–351б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/304-i/f-304i-214/#image-360 

Описания:
Иларий, Арсений 1878а: 351–352. https://runivers.ru/bookreader/book471417/#page/374/mode/1up Попруженко, Романски 1935: 63, № 4. 

Издания:
Соболевски 1900: 323 (http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/dc5e1af4-9933-4d74-be1f-e10bf9472745?tk=3F4a9JkzTXS-H-EL-UcnRQAAAABfJTMt.2vfmhWa_ZED-J_Gsb6ujLA&citation_url=/xmlui/handle/nls/26977 Соболевский 1892: 379–381 (http://starieknigi.info/Zhurnaly/Bibliograf/Bibliograf_08_1892.pdf) ; Соболевский 1910: 198 (http://books.e–heritage.ru/book/10075968) ; Franko 1916: 215–216 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/389730/edition/367347/content 

Изследвания:
Соболевски 1900: 316 http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/dc5e1af4-9933-4d74-be1f-e10bf9472745?tk=3F4a9JkzTXS-H-EL-UcnRQAAAABfJTMt.2vfmhWa_ZED-J_Gsb6ujLA&citation_url=/xmlui/handle/nls/26977 Иванов 1931: 338–339, 343–344 (http://kroraina.com/NI/) ; Vaillant 1956: 8–12, 15–21 (https://www.persee.fr/doc/slave_0080–2557_1956_num_33_1_1647) ; Георгиев 1938: 12–17. Турилов 2010а: 346-357 https://www.academia.edu/6238105/%D0%9A_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8E_%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_65-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84._%D0%B4%D1%84%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2._%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_2010._%D0%A1._346-357 (=Турилов 2012: 11–20. (https://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Turilov.pdf)

Забележка:
Преписът е използван за разночетения у Лавров 1930: 196–198 https://www.twirpx.com/file/2215982/; Иванов 1931: 338–344 http://kroraina.com/NI/; Franko 1916: 209–212 https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/389730/edition/367347/content Vaillant 1956: 12–15 https://www.persee.fr/doc/slave_0080–2557_1956_num_33_1_1647 .