обратно
ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА МЕТОДИЙ
XII–XIII в.РУСИЯ

1. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Успенския събор), № 4 (№ 175/18; 1063). Чети миней за май (Успенски сборник). Руски ръкопис от края на XII – началото на XIII в., л. 102б–109в. 

Описания:

Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1965: 153–154 ftp://www.istorichka.ru/Spec_ist_discipliny/Arheograficheskij_ezhegodnik/AE_za_1964_god.1965.pdf ; Сводный каталог 1984: 182–185, № 165 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20XI-XIII%20%D0%B2%D0%B2.%20%D0%9C.,%201984.pdf; ПС XI–XIV вв., № 141. http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 33–34, № 1; Ангелов 1958б: 185, № 1. 

Издания:
Бодянский 1865а: 1–11, № 1 https://runivers.ru/bookreader/book462767/#page/387/mode/1up  Miklosich 1870: 4–24 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hnz3r9&view=1up&seq=8 ; Perwolf 1873: 39–52 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Bielowski 1864: 85–122; Сборник 1899: 149–158 https://runivers.ru/bookreader/book474060/#page/413/mode/1up; Лавров 1898: 149–158 http://books.e-heritage.ru/book/10085867; Pastrnek 1902: 216–238 http://dk.uzei.cz/nkp/view/uuid:cbb35a60-4d9b-11ea-a3ba-005056827e52?page=uuid:a66e045d-e1a2-43ce-bb2b-00f8981dad99; Теодоров-Балан 1920: 81–97 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/n5; Лавров 1930: 67–78 (https://www.twirpx.com/file/2215982/) ; Grivec, Tomšić 1960: 147–167 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Успенский сборник 1971: 188–198; Климент Охридски 1973: 185–192 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf ; Жития 1986: 183–198 (факсимилно издание), 212–232 (наборно издание с превод на руски език).

Изследвания:
Бодянский 1855: 37–48 http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf ; Miklosich 1870: 26–29 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hnz3r9&view=1up&seq=30 Успенский сборник 1971: 188–198; Климент Охридски 1973: 164–165, № 1 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf ; Жития 1986: 5, 33–34, 212–232; Темчин 2010: 16–26. https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ 

Забележка:
Изданието на Фр. Миклошич е придружено с латински превод. Фотокопия от ръкописа са публикувани в Климент Охридски 1973: 169–184 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf .


XV–XVI в.
2. Москва, РГБ, ф. 113 (сбирка на Йосифо–Волоцкия манастир), № 596 (198). Чети миней за април. Руски ръкопис от края на XV – началото на XVI в., л. 36а–45а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/113/f-113-596/#image-39 

Описания:
Иосиф 1882а: 256–258, № 198; https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/opis-rukopisej-perenesennyh-iz-biblioteki-iosifova-monastyrja-v-biblioteku-moskovskoj-duhovnoj-akademii/ ПС ХV в., № 2094 .Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 34, № 2; Ангелов 1958б: 185, № 2 (= 186, № 10). 

Издания:
Бодянский 1865а: 73–83, № 7 https://runivers.ru/bookreader/book462767/#page/471/mode/1up 

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 165, № 2 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdfЗабележка:
Преписът е използван за разночетения в Лaвров 1930: 67–78 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Miklosich 1870: 26–29 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hnz3r9&view=1up&seq=30; Климент Охридски 1973: 192–195 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


XVI в.РУСИЯ
3. Москва, ГИМ. ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 91. Чети миней за април. Руски ръкопис от средата на XVI в. л. 158а–170б. http://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nr273rP370nCl8A6R8Aww5YlbYgKgEfFcVufa0ldZJ7J.dataОписания:
Протасьева 1970: 170, № 782. http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 34, № 4; Ангелов 1958б: 185, № 4. 

Издания:
Бодянский 1865а: 27–37, № 3 https://runivers.ru/bookreader/book462767/#page/423/mode/1up 

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 165, № 4 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdfЗабележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 67–78 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1973: 192–195 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


4. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската духовна академия), № 93 (7). Чети миней за април и май. Руски ръкопис от втората половина на XVI в. (след 1549 г.), с. 209–230. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-93/#image-112 

Описания:
Леонид 1887а: 46–50, № 7 (93) https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173i-91/  Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 34, № 3; Ангелов 1958б: 185, № 3.

Издания:
Бодянский 1865а: 61–71, № 6 https://runivers.ru/bookreader/book462767/#page/457/mode/1up; Šafařík 1873: 3–9 https://archive.org/details/pamtkydevnhopse00afgoog/page/n55/mode/2up; Бильбасов 1871: 249–273 https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource–12467/12108573_Bil%60b%D0%B0sov,%20V%D0%B0siliy%20Alekseevich%20(1837–1904).%20Kirill/index.htmlИзследвания:
Климент Охридски 1973: 165, № 5 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf .

Забележка:
У Бодянский 1865а: 61–71, № 6 неправилно е указан № 94 https://runivers.ru/bookreader/book462767/#page/457/mode/1up  Копие от този ръкопис се съхранява в архива на П. Й. Шафарик в Чешкия музей в Прага (вж. тук № 19). Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 67–78 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Bielowski 1864: 85–122; Климент Охридски 1973: 192–195 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf .

5. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 512 (630). Чети миней за месец април. Руски ръкопис от ХVI в., л. 106а–115а. (не е диг.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 435, № 630 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 186, № 11. 

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 166, № 6 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf

6. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 279. Сборник. Руски ръкопис от ХVI в., л. 577б–583а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-279/#image-577 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (3): 166–173. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdfИзследвания:
Климент Охридски 1973: 166, № 9 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 192–195 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf 

7. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 993. Макариевски чети миней за април. Руски ръкопис от ХVI в., л. 93а–97а. https://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nqLrLjk2ect4xANsaAD–DceEilqYVSS7PL2Tubs3eF5a.dataОписания:
Протасьева 1970: 182, № 791 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf . Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 35, № 8; Ангелов 1958б: 186, № 8. 

Издания:
Бодянский 1865а: 15–24, № 2 https://runivers.ru/bookreader/book462767/#page/403/mode/1up; Bielowski 1864: 85–122.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 166, № 8 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf .

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Бильбасов 1871: 242–273 https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource–12467/12108573_Bil%60b%D0%B0sov,%20V%D0%B0siliy%20Alekseevich%20(1837–1904).%20Kirill/index.html; Perwolf 1873: 39–52 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Лавров 1930: 67–78 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1920: 98–105 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/n5; Климент Охридски 1973: 192–195. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


8. Москва, ГИМ, ф. № 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1043 (485). Чети миней за месец април. Руски ръкопис от ХVI в., л. 165а–175а.

Описания:
Леонид 1893б: 335–336, №1043 https://drive.google.com/file/d/0BwmZ0X8TCLyaeTNzcGdrQllkeGs/view?resourcekey=0-1N3jGPpMFa0OHFhpE1A-6A .

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 165, № 3. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf 


XVII в.
9. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 44. Сборник жития и слова. Руски ръкопис от 40-80 г. на ХVII в., л. 714а–721а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-44/#image-714 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (1): 107–113 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdfИзследвания:
Климент Охридски 1973: 166–167, № 11. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf

Забележка:
В Климент Охридски 1973 е публикувано само началото на гл. III, от която всъщност започва текстът на Пространното житие на Методий в този препис. За увод тук е използвано Проложното житие на Методий. Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 192–195. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf

10. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Чудовия манастир), № 313 (11). Чети миней за месец април. Руски ръкопис от 1600 г., л. 135а–145а.

Описания:
Протасьева 1980: 182, № 313 (11).Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 35, № 5; Ангелов 1958б: 186, № 5. 

Издания:
Бодянский 1865а: 85–95, № 8 https://runivers.ru/bookreader/book462767/#page/483/mode/1up 

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 166, № 10. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf
 
Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 67–78 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1973: 109–119. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


11. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 804. Чети миней на Иван Милютин. Руски ръкопис от около 1646–1654 г., л. 269а–281а.

Описи: Протасьева 1970: 208–211, № 804 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577-819_m_1970_xxv,_211s_.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 35, № 6; Ангелов 1958б: 186, № 6. 

Издания:
Бодянский 1865а: 40–46, № 4 https://runivers.ru/bookreader/book462767/#page/436/mode/1up

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 167, № 12. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf

Забележка:
Преписът не е отбелязан в описа. Уводът не е изписан. Текстът започва от края на гл. II. Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 67–78 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Bielowski 1864: 85–122; Климент Охридски 1973: 192–195. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


12. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 420 (57, 472, 1603). Календар или жития на светците. Руски ръкопис от края на XVII в., л. 249а–262а.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 167—168, № 14. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf

Забележка:
Копие от този препис се съхранява в архива на О. М. Бодянский (ф. 36, папка III, ед. 13) в РГБ, Москва (вж. тук № 20). Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 192–195. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf

13. Москва, РГБ, ф. 292 (сбирка на П. Строев), № 56. Сборник. Руски ръкопис от ХVII в., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1986: 14.


14. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия), № 63 (26). Сборник. Руски ръкопис от ХVII в., л. 120а–128а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-63/#image-123  

Описания:
Леонид 1887а: 124–127, № 26 (63). https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._1._m..pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 35, № 7; Ангелов 1958б: 186, № 7. 

Издания:
Бодянский 1865а: 48–58, № 5 https://runivers.ru/bookreader/book462767/#page/444/mode/1up

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 167, № 13. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 67–78 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1973: 192–195. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


15. Москва, РГБ, ф. 711 (сбирка на А. П. Гранков), № 86/23–1975 г. Сборник. Руски ръкопис от ХVII в., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1986: 14.

16. Москва, ГИМ, ф. 48987 и 52873 (сбирка на Е. В. Барсов), № 1647. Сборник. Руски ръкопис от ХVII в., л. 48а–52а.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 168, № 15. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


XVIII в. РУСИЯ
17. Санкт Петербург, БРАН, ф. 1 (Архангелска сбирка), № 236. Руски ръкопис от началото на XVIII в., л. не е посочен.

Описания:
Викторов 1890: 91–92, № 126 https://www.prlib.ru/item/694534Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 186, № 12.

Изследвания:
Трифонова 1989: 248.


18. Санкт Петербург, БРАН, ф. 1 (Архангелска сбирка), № 235. Руски ръкопис от XVIII в., л. не е посочен.

Описания:
Викторов 1890: 91–92, № 126  https://www.prlib.ru/item/694534Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 186, № 12.

Изследвания:
Трифонова 1989: 248.

19. Москва, ГИМ, ф. 20529, 45169, 47050, 484748, 64075 (ІІ Музейна сбирка), № 84–89. Чети миней за април. Руски ръкопис от 1712–1715 г., л. 91.

Описания:
Барсов 1917: 695 https://www.prlib.ru/item/363893.

Изследвания:
Трифонова 1989: 247. Юхименко 2011: 302–308. http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=BKLNVyZNd_Y%3D&tabid=10435

Забележка:
В момента два от томовете (за юни и сепември) се намират в сбирката на Ф. А. Каликин, срв. Малышев 1949: 458. http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/07_tom/Malichev/Malichev.pdf 

КЪСНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРЕПИСИ

XIX в.ЧЕХИЯ
20. Прага, Чешки музей, № IX.F.6. Копие от Пространното житие, направено по ръкопис № 93 от сбирката на Московската Духовна академия (вж. тук № 4). Ръкопис от 40–те години на XIX в., 34 Копието е поръчано от П. Й. Шафарик. 

Описания:
Яцимирский 1921: 746–747, № 51 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Vašica, Vajs 1957: 209—210, № 108.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 186, № 13.


РУСИЯ
21. Москва, РГБ, ф. 36 (архив на О. М. Бодянски), папка III, ед. 13. Копие от Пространното житие, направено по ръкопис № 420 от сбирката на Московската Синодална типография (тук № 12).

Описание:
Соколов 1905: 613. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 168, бел. 1. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Иванова 2013: 103–104.


ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНИ ДАННИ:

22. Санкт Петербург, сбирка на Ермитажа. 

Описания:
Малышев 1949: 455 http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/07_tom/Malichev/Malichev.pdf Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 186, № 15. 

Забележка:
У Малышев 1949: 455 http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/07_tom/Malichev/Malichev.pdf в обзора на ръкописите в Ермитажа е посочено „...жития – Кирилла и Мефодия (XVIII в.)“ без уточнение за какви жития става дума. 

23. Москва, РГБ, ф. 200 (сбирка на Нилово–Столбенската пустиня), № 89 (3) (по Викторов). Чети миней за април. Руски ръкопис от XVII в., л. 110.

Описи:
Викторов 1890: 215, № 89 (3) https://www.prlib.ru/item/694534

Изследвания:
Преписът е посочен в Климент Охридски 1973: 168, бел. 2. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf . Пак там неправилно е отбелязано, че сбирката на Нилово–Столбенската пустиня се намира в БРАН – Санкт Петербург. 

24. Москва, ГИМ. ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 254 (198). Розыск на Дмитрий Ростовски. Руски ръкопис от началото на XVIII в.

Описания:
Горский, Невоструев 1859: 610–611, № 198 https://www.prlib.ru/item/434786 . Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 186, № 14.

Забележка:
В описа не е посочено наличие на Пространно житие на Методий. 


НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕПИСИ

25. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом) Карелска сбирка, № 7 (538). Сборник. Руски ръкопис от втората половина на XVIII в., л. 4а–25а.

Изследвания:
Трифонова 1989: 248.

Забележка:
В този ръкопис с агиографско съдържание (жития и слова), както и в другите кодекси от посочената сбирка, в действителност не са включени житията на двамата първоучители. Срв. Иванова 2013: 342.

26. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевата лавра), № 666 (1618). Чети миней за септември и октомври. Руски ръкопис от края на ХV в., глава 32. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.304.I%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/PDF/304.I%20666.pdf 

Описания:
Иларий, Арсений 1879: 8–9.  https://runivers.ru/bookreader/book471681/#page/142/mode/1up Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 186, № 9.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 165, № 3. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf
 
Забележка:
За наличие на препис говори само оглавлението на ръкописа.