обратно
ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР. ЗА БУКВИТЕ
XIV в.
РУСИЯ

1. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.I.376. Сборник (Лаврентиев, Иван–Александров, Синодален). Български ръкопис от 1348 г., л. 101б–105а. (не е дигит.)

Описания:
Славянские рукописи 2009: 62–72, № 28; ПС ХI–ХIV вв., № 505 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 55, № 1.

Издания:
Калайдович 1824: 189–192 http://starieknigi.info/Knigi/K/Kalajdovich_K_F_Ioann_eksarh_bolgarskij_1824.pdf; Šafařík 1837: 995–996 https://books.google.co.zm/books?id=A5NeAAAAcAAJ; Šafařík 1873: 90–92 https://archive.org/details/pamtkydevnhopse00afgoog/page/n215/mode/2up; Šafařík 1851; Вилинский 1901: 133–141; Огiєнко 1927: 10–15 https://archive.org/details/knyha0/Knyha_16_1927/page/n3/mode/2up ; Буслаев 1861: кол. 426–428 http://books.e-heritage.ru/book/10081408; Ягич 1895: 297–300 https://yadi.sk/d/DDxKP90L4_IKR; Каринский 1904: 185–188 http://starieknigi.info/Knigi/K/Karinskij_N_Hrestomatiya_po_drevne_cerkovno_slavyanskomu_01_1904.pdf; Vondrák 1910: 107–110; Vondrák 1925: 136–141; Ангелов, Генов 1922: 371–375 (с новобългарски превод); Лавров 1930: 162–164 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Hamm 1960: 51–54 https://www.njuskalo.hr/antikvarne-knjige/josip-hamm-staroslavenska-citanka-skolska-knjiga-zagreb-1960-oglas-2870989 ; Куев 1967: 188–191, № 1, 421–428 (фототипно); Куев 1981: 205–210.

Изследвания:
Куев 1967: 187–188, № 1; Куев 1981: 182–217; Джамбелука–Коссова 1980: 15–16, 17, 19, 20–21, 25–77, 110.

Забелжка:
Преписът е използван за разночетения в Багрий 1912: 59–76; Иванов 1931: 442–446 http://kroraina.com/NI/; Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.

XV в.РУСИЯ
2. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна Академия), № 145. Сборник. Руски ръкопис от първата половина на ХV в., л. 380а–383б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-145/#image-382 

Описания:
Леонид 1887б: 155–159, № 1 (145) https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._2._m..pdf; ПС ХV в., № 1759.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 55–56, № 3. 

Издания:
Палаузов 1852: 120–123 http://starieknigi.info/Knigi/P/Palauzov_S_Vek_bolgarskogo_carya_Simeona_1852.pdf; Ягич 1895: 300–302 https://yadi.sk/d/DDxKP90L4_IKR; Куев 1967: 192–194, № 2; 429 (фототипно л. 380а).

Изследвания:
Куев 1967: 15–16, 19, 25–77, 11, 191–192; Трендафилов 2004: 13–14, № 5 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Срезневский 1848: 29–39; Иванов 1931: 442–446 http://kroraina.com/NI/; Огiєнко 1927: 10–15 https://archive.org/details/knyha0/Knyha_16_1927/page/n3/mode/2up; Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


3. Москва, РГБ, ф. 247 (сбирка на Рогожското гробище), № 253. Исторически сборник. Руски ръкопис от средата на XV в., л. 207б–208б.

Описания:
ПС ХV в., № 1390

Издания:
Трембовольский 1989: 85–86 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Изследвания:
Трембовольский 1989: 85; 86–87 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.


4. Москва, ГИМ. ф. 80370 (сбирка на Чудовския манастир), № 269 (67). Сборник. Руски ръкопис от средата на XV в., л. 346б–348б.

Описания:
Петров 1879б: 179 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_PDPI_005_1879.pdf; Протасьева 1980: 155, № 269; ПС ХV в., № 1447.

Издания:
Куев 1967: 198–201, 430 (фототипно л. 348а), № 4; Куев 1962: 238–241.

Изследвания:
Куев 1967: 197–198; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77, 110.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.

5. Москва, РГАДА, ф. 181 (сбирка на ръкописния отдел на Московския държавен архив на Министерството на външните работи, МГАМИД), № 603. Сборник слова и поучения. Руски ръкопис от втората половина на ХV в., л. не е посочен.

Описания:
ПС ХV в., № 3154

Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14.

ЧЕРНА ГОРА
6. Манастир „Св. Троица” край Плевля, № 17. Патерик. Сръбски ръкопис от третата четвърт на XV в., л. 297б–300а.

Описания:
Мошин 1958б: 254; Богдановић 1982: 81, № 1094.

Издания:
Куев 1988: 104–190, № 3 (фототипно) https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Изследвания:
Куев 1988: 103, № 3; 110–112 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220; Куев 1967: 165.


ГЪРЦИЯ
7. Атон, Хилендарски манастир, № 463 (S 112, Sa 473, Т 409). Сборник–конволют със смесено съдържание. Сръбски ръкопис от края на ХV в., л. 87–90.

Описания:
Богдановић 1978: 177–178, № 463; Турилов, Мошкова 1999: 324–325, № 813.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 56, № 4. 

Издания: Дучић 1884: 94–97 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044095003455&view=1up&seq=116 ; Иванов 1908: 76, 78, 80; Радоjчић 1963: 91–92 (фототипно); Куев 1967: 201–204, № 5.

Изследвания:
Иванов 1908: 76; Куев 1967: 201; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Ягич 1895: 297–300 https://yadi.sk/d/DDxKP90L4_IKR; Огiєнко 1927: 10–15 https://archive.org/details/knyha0/Knyha_16_1927/page/n3/mode/2up; Вилинский 1901: 133–141; Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


XV–XVI в.ГЪРЦИЯ
8. Атон, Зографски манастир, № 130 (184). Сборник. Български ръкопис от XV–XVI в., л. 54а–57а.

Описания:
Ильинский 1908б: 276, III.a.5 http://starieknigi.info/Knigi/R/Russkij_arheologicheskij_institut_v_Konstantinopole_Izvestiya_1908_13.pdf; Райков, Кожухаров, Миклас, Кодов 1994: 92–93, № 138; Турилов, Мошкова 1999: 52, № 78. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 56, № 6. 

Издания
:

Лавров 1896: 582–586 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_01_03_1896.pdf; Иванов 1908: 77, 79, 81; Куев 1967: 205–207, № 6; 438 (фототипно л. 54б).

Изследвания:
Куев 1967: 204, № 6. Джамбелука–Коссова 1980: 17, 25–77.; Бобев 2020: 25–27 https://www.ezik-i-literatura.eu/2020/1-2/02-EiL_1_2_2020_Andrey_Bobev_web.pdf
 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


РУСИЯ
9. Санкт Петербург, РНБ, ф. 182 (сбирка на А. Ф. Гилфердинг), № 39. Сборник. Руски ръкопис от XV–XVI в. л. 261б–264б (Пивски препис). http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy–katalog?ab=5BBF5765–20F6–4C9D–B8EE–BA79FAB843A2 

Описания:
Отчет 1869: 70–75.

Издания:
Куев 1967: 208–210, № 7, 431–437 (фототипно).

Изследвания:
Куев 1967: 207–208; Мошин 1958а: 413, № 35 http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/15_tom/Mochin–15.pdf Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.
 
Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


XVI в. РУСИЯ
10. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевата лавра), № 769 (1552). Сборник. Руски ръкопис от началото на XVI в., л. 74б–76б. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.304.I%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/PDF/304.I%20769.pdf

Описания:
Иларий, Арсений 1879: 186–187. https://runivers.ru/bookreader/book471681/#page/320/mode/1up
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 57, № 10. 

Издания:
Куев 1967: 224–225, № 12; Джамбелука–Коссова 1980: 79–88, 144–148.

Изследвания:
Бодянский 1855: XXXII http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Куев 1967: 223–224, № 12; Джамбелука–Коссова 1980: 19, 25–77, 78–79, 88–89;

Забележка: В изследването на А. Джамбелука–Коссова 79–88 преписът е отнесен към преправките на „Сказанието” на Черноризец Храбър.


АВСТРИЯ
11. Виена, Национална библиотека, Cod. Slav. № 9. Сборник (Ковелски препис). Руски ръкопис от първата половина на XVI в., л. 374б–376а.

Описания:
Яцимирский 1921: 209–221, № 145 (9) http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Birkfellner 1975:?

Издания:
Куев 1967: 235–237, № 16.

Изследвания:
Куев 1967: 234–235, № 16; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


ГЪРЦИЯ
12. Атон, Хилендарски манастир, № 481 (S 329, Sa 482, T 492). (Молдавски препис). Сборник със смесено съдържание. Български ръкопис от последната четвърт на XVI в., л. 248–252.

Описания:
Богдановић 1978: 183–184, № 481; Турилов, Мошкова 1999: 328, № 818.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 57–58, № 11. 

Издания:
Иванов 1931: 442–446 http://kroraina.com/NI/; Weingart 1949: 189–192; Куев 1967: 211–214, № 8.

Изследвания:
Лавров 1908: 355–358 https://archive.org/details/jagcfestschrift00pastgoog; Куев 1967: 210–211; Джамбелука–Коссова 1980: 7, 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


РУСИЯ
13. Москва, РГБ, ф. 152 (сбирка на И. Я. Лукашевич), № 8 и ф. 178 (Музейна сбирка), № 1084. Сборник. Руски ръкопис от последната четвърт на XVI в., л. 1а–6б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/152/f-152-8/ 

Описания:
Щапов 1959: 20, № 8. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.152%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0/152.pdf 

Издания:
Куев 1967: 228–231, № 14. 

Изследвания:
Куев 1967: 228; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


УКРАЙНА
14. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 313 (сбирка на Почаевската лавра, Поч.), № 47. (Почаевски препис). Сборник. Руски ръкопис от ХVI в., л. 205а–208б.

Описания:
Березин 1881: 69–75, № 47 (116) http://irbis–nbuv.gov.ua/E_LIB/PDF/00000464%2Epdf ; Гнатенко 1995: 48, № 22 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 57, № 8. 

Издания:
Багрий 1912: 59–76; Куев 1967: 218–221, № 10, 439 (фототипно).

Изследвания:
Ягич 1895: 576–581 https://yadi.sk/d/DDxKP90L4_IKR; Лукьяненко 1905: 409–411 https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/183/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/169/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E?Itemid=183; Огiєнко 1928б: 22 https://archive.org/details/knyha0/Knyha_16_1927/page/n3/mode/2up; Куев 1967: 217–218; Джамбелука–Коссова 1980: 17, 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


РУСИЯ
15. Санкт Петербург, РНБ, ф. 76103 (сбирка на Кирило–Белозерския манастир), № 21/1098. Сборник. Руски ръкопис от ХVI в., л. 340а–344б. (не е дигит.)

Издания:
Куев 1967: 231–234, № 15.

Изследвания:
Куев 1967: 217–218, 231; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трендафилов 2004: 22–23, № 25 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Забележка: Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


16. Москва, РГБ, ф. 113 (Сбирка на Иосифо–Волоцкия манастир), № 551 (392). Палея (Волоколамски препис). Руски ръкопис от ХVI в., л. 300а–301а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/113/f-113-551/#image-306 

Описания:

Иосиф 1882а: 195–196, № 173 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.113%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F/iosif,_ierom._opis_rukopiseiy_perenesennyh_iz_biblioteki_iosifova_monastyrja_v_biblioteku_moskovskoiy_duhovnoiy_akademii_m.,_1882.pdf Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 56, № 7. 

Издания:
Куев 1967: 221–223, № 11.

Изследвания:
Огiєнко 1928б: 22 https://archive.org/details/knyha0/Knyha_16_1927/page/n3/mode/2up; Куев 1967: 221; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


17. Москва, РГБ, ф. 113 (сбирка на Иосифо–Волоцкия манастир), № 573 (186). Сборник. Руски ръкопис от ХVI в., л. 285а–287б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/113/f-113-573/#image-288 

Описания:
Иосиф 1882а: 221–228, № 186 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.113%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F/iosif,_ierom._opis_rukopiseiy_perenesennyh_iz_biblioteki_iosifova_monastyrja_v_biblioteku_moskovskoiy_duhovnoiy_akademii_m.,_1882.pdf 5

Издания:
Куев 1967: 226–227, № 13.

Изследвания:
Куев 1967: 225–226; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.XVI–XVII в.УКРАЙНА
18. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 301 (сбирка на Църковно–археологически музей при Киевската духовна академия) (КДА) № 334п. Требник (конволют). Руски ръкопис от ХVI–ХVII в., л. 135а–137б.

Описания:
Петров 1877: 352–354; Гнатенко 1995: 50, № 25 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935:58, № 12. 

Издания:
Багрий 1912: 59–76; Куев 1967: 243–245, № 18, 441 (фототипно).

Изследвания:
Куев 1967: 242; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


РУСИЯ
19. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1300. Сборник. Руски ръкопис от ХVI–ХVII в., л. 117а–120б. (не е дигит.)

Издания:
Куев 1967: 286–289, № 32.

Изследвания:
Куев 1967: 286; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Иванова 1982: 477; Трембовольский 1989: 86 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143. В изследването на К. Куев ръкописът е датиран от XVII в. Тук възприемаме датировката на Кл. Иванова – от края на XVI – началото на XVII в. 


20. Москва, ГИМ, ф. 40987, 52073 (сбирка на Е. В. Барсов), № 1498. Сборник. Руски ръкопис от ХVI–ХVII в., л. 99б–103б.

Издания:
Куев 1967: 239–242, № 17.

Изследвания:
Куев 1967: 237–239; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


XVII в.
21. Москва, ГИМ. ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 353 (580). Азбуковник. Руски ръкопис от 1654 и 1658 г., л. 1а–3а.

Описания:
Савва 1858: 154 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=t9ig8tPmO2cqW8giP0O8yIn3Ep97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb3JpSGRlQmtWQStnSjZaTG9JVnRxV2hZZWZXSXV5VStzODB5QTBySUlMRT0iLCJ0aXRsZSI6IlVrYXphdC5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2OTQwMjMzMDE3NywieXUiOiIyNDAxODgwMjcxNTM4NDAzODM3In0%3D; Протасьева 1970: 3, № 580. http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf 

Издания:
Куев 1967: 296–299, № 35.

Изследвания:
Куев 1967: 296; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трендафилов 2004: 62, № 13 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


22. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1297. Сборник със смесено съдържание и Златоуст. Руски ръкопис от 1574 г. или края на XVII в., л. 28а–30а. (не е дигит.)

Издания:
Куев 1967: 283–286, № 31.

Изследвания:
Куев 1967: 283; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Иванова 1982: 476.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


23. Санкт Петербург, РНБ, ф. 76103 (сбирка на Кирило–Белозерския манастир), № 106/231. Сборник със смесено съдържание. Руски ръкопис от началото на ХVII в., л. 142б–146б. (не е дигит.)

Издания:
Трендафилов 2001: 231–234 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc-5-2000.

Изследвания:
Трендафилов 2001: 230 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc-5-2000; Трендафилов 2004: 26–27, № 33 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.


24. Москва, ГИМ, ф. 4911; 80268; 80270; 80271 (сбирка на А. Уваров), № 16. Хронограф. Руски ръкопис от началото на XVII в., 844б–846б.

Описания:
Леонид 1894а: 48–52; № 1363. http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html 

Издания:
Куев 1967: 350–352; № 51, 444 (фототипно).

Изследвания:
Куев 1967: 349; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


УКРАЙНА
25. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 312 (сбирка на Софийския събор, Соф.) № 169 (46). Сборник (Могилевски препис). Руски ръкопис от 10–те години на XVII в., л. 307а–310а.

Описания:
Петров 1904: 50–53, № 169 http://books.e-heritage.ru/book/10073384; Гнатенко 1995: 49, № 23 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf 

Издания:
Куев 1967: 250–252, № 20, 447 (фототипно).

Изследвания:
Куев 1967: 249–250; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


26. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 8 (сбирка на Киевския университет „Св. Владимир“), № 111м/141. Хронограф. Руски ръкопис от 50–те–60–те години на XVII в., л. 48а–52а. 

Описания:
Гнатенко 1995: 49–50, № 24 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf.

Издания:
Гнатенко 1999: 443–449 http://shron1.chtyvo.org.ua/Hnatenko_Liudmyla/Kostomarivskyi_spysok_Skazannia_Chornoryztsia_Khrabra_O_pysmennykakh.pdf 


РУСИЯ
27. Владимир, Областен Историко–художествен музей, № 429. Сборник. Руски ръкопис от 20–те години на XVII в., л. 8а–8б.

Описания:
Викторов 1890: 271–272, №152 (26) https://www.prlib.ru/item/694534.

Издания:
Куев 1967: 257, № 22.

Изследвания:
Куев 1967: 256–257; Джамбелука–Коссова 1980: 19, 25–77; Трембовольский 1989: 87–90 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.
Забележка: Преписът е непълен. Използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


28. Москва, РГБ, ф. 247 (сбирка на Рогожското старообрядческо гробище), № 606. Сборник със сказания, поучения и тълкувания. Руски ръкопис от втората четвърт на XVII в., л. 111а–116а.

Изследвания:
Трембовольский 1989: 68 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Забележка:
Фотокопие на л. 112а е публикувано в Трембовольский 1989: 80 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.


29. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 1102. Сборник. Руски ръкопис от първата половина на XVII в., л. не е посочен. (не е дигит.)

Изследвания:
Николова 1985: 10; Николова 1986: 14.


30. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1309. Сборник със смесено съдържание Руски ръкопис от първата половина на XVII в., л. 289б–293а. (не е дигит.)

Издания:
Куев 1967: 290–292, № 33.

Изследвания:
Куев 1967: 290; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Иванова 1982: 478.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


31. Москва, РГБ, ф. 218 (сбирка на Отдела за ръкописи), № 99. Сборник. Руски ръкопис от средата на XVII в., л. 265а–268а.

Описания:
Записки ОР 1951: 97.

Издания:
Куев 1967: 279–281, № 29.

Изследвания:
Куев 1967: 278; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трендафилов 2004: 40–41, № 64 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


32. Москва, РГБ, ф. 344 (сбирка на П. Ш. Шибанов), № 193. Сборник. Руски ръкопис от средата на XVII в., л. 101б–104б.

Описания:
Записки ОР 1954: 51–83.

Издания:
Куев 1967: 265–268, № 25.

Изследвания:
Куев 1967: 264–265, № 25; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трембовольский 1989: 86 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


33. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 32.5.2. Хронограф, редакция от 1617 г. Руски ръкопис от средата на XVII в., л. 484–487.

Описания:
Описание РО БАН 1959: 201.


34. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 21.5.15 (сбирка на Ф. Плигин; Собр. новых поступлений № 959) № 57. Сборник. Руски ръкопис от средата на XVII в., л. 130–133а.

Описания:
Описание РО БАН 1951: 150–153.

Издания:
Куев 1967: 316–318, № 41.

Изследвания:
Куев 1967: 316; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трембовольский 1989: 86 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


35. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № Тех. пост. 608. Сборник. Руски ръкопис от втората половина на XVII в. л. 43б.

Описания:
Описание РО БАН 1965: 235.

Забележка:
Преписът е тъждествен на публикувания от Новиков 1791: 7–11, срв. Куев 1963: 448–451 http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8249.


36. Кострома, Държавен архив на Костромска област, ф. 558, опис 2, № 231. Сборник. Руски ръкопис от втората половина на XVII в., произхождащ от Богоявленския (Костромски) манастир, л. 108а–113а.

Описания:
Баженов 1874: 155. http://starina44.ru/kostromskaya-starina-zhurnal?view=201746006 (файлът не се отваря!)

Издания:
Куев 1967: 356–359, № 53.

Изследвания:
Куев 1967: 355–356; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трембовольский 1989: 86 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


ГЪРЦИЯ
37. Атон, Зографски манастир, № 130. Сборник–конволют с добавки и избрани полиелейни псалми и припела. Български ръкопис от втората половина на ХVII в., л. 54а–57а. 

Описания:
Райков, Кожухаров, Миклас, Кодов 1994: 88–89, № 130; Турилов, Мошкова 1999: 334, № 832.

Изследвания:
Бобев 2020: 19 https://www.ezik-i-literatura.eu/2020/1-2/02-EiL_1_2_2020_Andrey_Bobev_web.pdf


РУСИЯ
38. Москва, РГБ, ф. 247 (сбирка на Рогожското старообрядческо гробище), № 21. Азбуковник. Руски ръкопис от третата четвърт на XVII в. (1675 г.?), л.1а–6а.

Изследвания:
Трембовольский 1989: 68 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.З

абележка
:
Фотокопие на л. 1а е публикувано в Трембовольский 1989: 79 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.


39. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 16.6.2. (сбирка на Ф. А. Толстой), Сборник. Руски ръкопис от последната четвърт на XVII в., л. 263б–265б.

Описания:
Описание РО БАН 1965: 187–189.

Издания:
Куев 1967: 282–283, № 30.

Изследвания:
Куев 1967: 282; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143. Преписът не е пълен.


40. Ярославл, Областен Историко–художествен музей, № 538 (572). Сборник. Руски ръкопис от последната четвърт на XVII в., л. 29а–33б.

Описания:
Лукьянов 1958: 129–130. https://www.twirpx.com/file/1239047/
 

Издания:
Куев 1967: 359–362; № 54442 (фототипно).

Изследвания:
Куев 1967: 359; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


41. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80268, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 109. Сборник–конволют, съставен от три руски ръкописа – от 1689 г. и от края на XVII в. Преписът се намира във втория ръкопис от края на XVII в., л. 125а–131а.

Описания:
Леонид 1894б: 311–313, № 1923 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html
 

Издания:
Куев 1967: 352–355, № 52.

Изследвания:
Куев 1967: 352, № 52; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


42. Москва, РГБ, ф. 205/І (сбирка на ОИДР), № 3. Алфавит. Руски ръкопис от края на XVII в., л. 1а–3а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/205-i/f205i-3/#image-3 

Описания:
Строев 1845: 3 https://books.google.bg/books?id=NaoDAAAAYAAJ&dq=inauthor:%22%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%22&lr=&as_brr=1&hl=ru&redir_esc=y Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935:58, № 15. 

Издания:
Куев 1967: 363–365, № 55.

Изследвания:
Бодянский 1855: XXXI http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Куев 1967: 362; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трендафилов 2004: 63, № 18 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


43. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1566. Азбука учительная. Сборник от края на XVII в., л. 49–56. (не е дигит.)

Изследвания:
Трембовольский 1989: 70–71 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Забележка:
Фотокопия на л. 53б–54а са възпроизведени фототипно в Трембовольский 1989: 83 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.


44. Москва, ГИМ. ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 354. Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 347а–352а.

Описания: Протасьева 1970: 6, № 581 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577-819_m_1970_xxv,_211s_.pdf. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 58, № 14. 

Издания:
Ягич 1895: 305–308 https://yadi.sk/d/DDxKP90L4_IKR; Куев 1967: 300–303, № 36.

Изследвания:
Куев 1967: 299–300; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


45. Москва, ГИМ. ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 466. Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 40а–44а.

Описания:
Савва 1858: 231–232 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=t9ig8tPmO2cqW8giP0O8yIn3Ep97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb3JpSGRlQmtWQStnSjZaTG9JVnRxV2hZZWZXSXV5VStzODB5QTBySUlMRT0iLCJ0aXRsZSI6IlVrYXphdC5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2OTQwMjMzMDE3NywieXUiOiIyNDAxODgwMjcxNTM4NDAzODM3In0%3D; Протасьева 1970: 153, № 764. http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf 

Издания:
Куев 1967: 303–306, № 37.

Изследвания:
Куев 1967: 303; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


46. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 835. Съкратен устав и азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 169а–174а.

Описания:
Горский, Невоструев 1869: 391, № 402 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html.

Издания:
Куев 1967: 306–309, № 38.

Изследвания:
Куев 1967: 306; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


47. Москва, ГИМ. ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 933. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 197б–205б.

Описания:
Протасьева 1973: 77, № 953. http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch2_%E2%84%96820–1051_m_1973_164s_.pdf 

Издания:
Куев 1967: 310–312, № 39.

Изследвания:
Ягич 1895: 305–308 https://yadi.sk/d/DDxKP90L4_IKR; Куев 1967: 309–310; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


48. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Чудовия манастир), № 297(95). Азбуковник. Руски ръкопис от ХVII в., л. 1–5. 

Описания:
Петров 1879б: 186–187 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_PDPI_005_1879.pdf; Протасьева 1980: 171–172, № 297.

Издания:
Куев 1967: 378–381.

Изследвания:
Куев 1967: 378; Трендафилов 2004: 59, № 3 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004


49. Москва, ГИМ, ф. 80158 (сбирка на А. И. Барятински), № 84. Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 341а–347а.

Издания:
Куев 1967: 329–332, № 45.

Изследвания:
Куев 1967: 329; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


50. Москва, ГИМ. ф. 4911; 80268; 80270; 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1830 (543) и № 409 от сбирката на И. Н. Царски. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 198а–202б.

Описания:
Строев 1848: 493–494, № 409 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_P_M_Rukopisi_slavyanskie_i_rossijskie_prinadl_Carskomu_1848.pdf; Леонид 1894б: 150–151, № 1830 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 59, № 19.

Издания:
Куев 1967: 253–256, № 21.

Изследвания:
Бодянский 1855: XXXI http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Куев 1967: 252–253; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трендафилов 2004: 60, № 8 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


51. Москва, РГБ, ф. 209 (сбирка на П. А. Овчинников), № 510. Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а–6б.

Изследвания:
Трембовольский 1989: 68–69 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Забележка:
Фотокопие на л. 4а е публикувано в Трембовольский 1989: 81 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.


52. Москва, РГБ, ф. 651 (сбирка на Е. И. Усов), № 6. Граматически сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 62а–65а.

Издания:
Трембовольский 1989: 72–78 (фототипно) https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Изследвания:
Трембовольский 1989: 68 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.


53. Москва, РГБ, ф. 37 (сбирка на Т. Ф. Болшаков), № 88. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 74б–77б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/37/f-37-88/#image-78 

Описания:
Георгиевский 1914: 75–81 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.37%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%A2.%20%D0%A4.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%84.37,%20%D1%82.1,%20%E2%84%96%E2%84%961-438.pdf
 

Издания:
Куев 1967: 336–339, № 47.

Изследвания:
Куев 1967: 335–336; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


54. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 338. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 59б–65а https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-338/#image-68 

Издания:
Куев 1967: 375–378, № 59. 

Изследвания:
Куев 1967: 375; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


55. Москва, РГБ, ф. 228 (сбирка на Д. В. Пискарьов), № 150 и ф. 178 (Музейна сбирка), № 585. Аскетически сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 125а–130б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/228/f-228-150/#image-129 

Описания:
Викторов 1871: 34, № 150. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.228%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%94.%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0/228.pdf 

Издания:
Куев 1967: 275–278, № 28.

Изследвания:
Куев 1967: 275; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трембовольский 1989: 86 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


56. Москва, РГБ, ф. 242 (сбирка на Г. М. Прянишников), № 78. Сборник (Тържественик) Руски ръкопис от XVII в., л. 420б–422б. (не е дигит.)

Описания:
Тиганова 1963: 18https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D1%84.242%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%93.%20%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/242.pdf 
 
Издания:
Куев 1967: 272–274, № 27.

Изследвания:
Куев 1967: 271–272; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


57. Москва, РГБ, ф. 299 (сбирка на Н. Тихонравов), № 5. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 202а–208а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/299/f-299-5/#image-203 

Описания:
Георгиевский 1913: 5, № 5. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.299%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9D.%20%D0%A1.%20%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0/georgievskiiy_g.p._imperatorskiiy_moskovskiiy_i_rumjancevskiiy_muzeiy._sobranie_h.s._tihonravova._i._rukopisi._m.,_1913__(f._299_nior_rgb).pdf
 
Издания:
Куев 1967: 246–249, № 19.

Изследвания:
Куев 1967: 246; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трембовольский 1989: 86 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


58. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на В. М. Ундолски), № 978. Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а–3б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-978/#image-4

Описания:
Опись фонда 310 1975: 243 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.310%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%92.%20%D0%9C.%20%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/310.pdf Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 59, № 20. 

Издания:
Куев 1967: 313–316 № 40.

Изследвания:
Бодянский 1855: XXXI http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Куев 1967: 313; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


59. Москва, РГБ, ф. 205/І (сбирка на ОИДР), № 194. Руски ръкопис от XVII в., л. 29. (не е дигит.)Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 58, № 16. 

Изследвания:
Бодянский 1855: XXXI http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf .


60. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 118. Сборник. Руски ръкопис от XVII в. (?), л. не е посочен. 

Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14.


61. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 410. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. не е посочен. 

Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14.


62. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална Типография), № 1154. Сборник. Руски ръкопис от XVII в. (?), л. не е посочен. 

Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14.


63. Санкт Петербург, БРАН, ф. 63 (сбирка на В. И. Успенски), № 608. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 23б–53б.

Описания:
Описание РО БАН 1965: 234–235.

Издания:
Куев 1967: 366–368, № 56.

Изследвания:
Куев 1967: 365–366; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


64. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 13.2.4. Сборник–конволют. Руски ръкопис от три части (XVI, XVII и XVIII в.), л. 55а–60б.

Описания:
Описание Рукописного отдела ..., т. 4, вып. 1, 203.

Издания:
Куев 1967: 332–335, № 46.

Изследвания:
Куев 1967: 332; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


65. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.XVII.15. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 20б–23а

Издания:
Куев 1967: 343–345, № 49.

Изследвания:
Куев 1967: 342–343; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


66. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № Q.XVI.2. Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а–5б. (не е дигит.)

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 58, № 13. 

Издания:
Куев 1967: 268–271, № 26.

Изследвания:
Куев 1967: 268; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трендафилов 2004: 59, № 4 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Ягич 1895: 305–308 https://yadi.sk/d/DDxKP90L4_IKR; Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


67. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № Q.XVI.23 (от сбирката на Ф. И. Буслаев). Сборник. Руски ръкопис от ХVII в., л. 3а–7б. (не е дигит.)

Описания:
Бычков 1897: 219–221 http://starieknigi.info/Knigi/B/Bychkov_I_A_Katalog_sobraniya_rukopisej_F_I_Buslaeva_1897.pdf 

Издания:
Трендафилов 2001: 234–237 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc-5-2000.

Изследвания:
Трендафилов 2001: 230 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc-5-2000; Трендафилов 2004: 59, № 4 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004


68. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), Q.XVI.13. (сбирка на Ф. А. Толстой, № 139). Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 4а–9а, л. 248. (не е дигит.)

Описания:
Калайдович, Строев 1825: 299 № 139 http://books.e-heritage.ru/book/10078056 Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 59, № 18. 

Издания:
Куев 1967: 340–342, № 48.

Изследвания:
Бодянский 1855: XXXI http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf ; Куев 1967: 339; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трендафилов 2004: 60, № 6 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004 

Забележка:
Преписът не е пълен. Част от него e подвързан в края на сборника. Използван е за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143. 


69. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), Q. XVII. 18 (сбирка на Ф. А. Толстой, № 175). Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 392а–395б.

Описания:
Калайдович, Строев 1825: 324–330, № 175 http://books.e-heritage.ru/book/10078056. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 58–59, № 17. 

Издания:
Куев 1967: 346–349, № 50.

Изследвания:
Бодянский 1855: XXXI http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Куев 1967: 346, № 50; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


70. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), Q. XVII. 40 (сбирка на П. Д. Богданов, № 119). Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 235б–242а.

Описания:
Бычков 1891: 184–186, № 119 http://starieknigi.info/Knigi/B/Bychkov_I_A_Katalog_sobrania_slavyano_russkih_rukopisej_P_D_Bogdanova_01.pdf.

Издания:
Куев 1967: 262–264, № 24.

Изследвания:
Куев 1967: 261; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


71. Санкт Петербург, РНБ, ф. 885 (сбирка на Ермитажа), № 213. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а–5б. (не е дигит.)

Описания:
Историческая коллекция 1968: № 413 https://litmy.ru/knigi/history/400609-istoricheskaja-kollekcija-jermitazhnogo-sobranija-rukopisej-pamjatniki-xi-xvii-vv.html.

Издания:
Куев 1967: 372–374, № 58.

Изследвания:
Куев 1967: 372; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


72. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 329 (305). Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 253а–258а. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 469–472, № 305 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/  https://vivaldi.nlr.ru/bx000015459/view/?#page=6.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 211.

Издания:
Куев 1967: 323–325, № 43.

Изследвания:
Куев 1967: 322–323; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


73. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 913. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 206а–214б.

Издания:
Куев 1967: 326–328, № 44.

Изследвания:
Куев 1967: 325–328; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът не е включен в описа на Соловецкия манастир. Използван е за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


74. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 13. Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а–5а. 

Изследвания: Карпов 1877: 24–28 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/37226–karpov–a–p–azbukovniki–ili–alfavity–inostrannyh–rechey–po–spiskam–solovetskoy–biblioteki–kazan–1877; Трендафилов 2004: 62, № 15 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004


75. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1522. Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 25а–30а. (не е дигит.)

Издания:
Куев 1967: 319–322, № 42.

Изследвания:
Куев 1967: 319; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


76. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1569. Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 2а–5б. (не е дигит.)

Издания:
Куев 1967: 369–371, № 57.

Изследвания:
Куев 1967: 369; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


77. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1605. Сборник–конволют, съставен от 25 ръкописа. Руски ръкопис от ХVII и XVIII в. Преписът е в шестия ръкопис от XVII в., л. 169б–174а. (не е дигит.)

Описания:
Бычков 1882: 380–390, № LXXV https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_v19_rc_1417066?page=4&rotate=0&theme=white 

Издания:
Куев 1967: 293–296, № 34.

Изследвания:
Куев 1967: 293; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Иванова 1982: 486.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


78. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1643. Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а–4а. (не е дигит.)

Изследвания:
Джамбелука–Коссова 1980: 25–77. Иванова 1982: 487.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


79. Владимир, Областен Историко–художествен музей, № 5636 (396). Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 279б–287б.

Описания:
Викторов 1890: 273–274, № 156 (61) https://www.prlib.ru/item/694534

Издания:
Куев 1967: 258–261, № 23.

Изследвания:
Куев 1967: 258; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113—143.


80. Новосибирск, Държавна публична научно–техническа библиотека на Сибирското отделение на Руската академия на науките (ГПНТБ СОРАН), сбирка на М. Н. Тихомиров, № 99. Азбуковник. Руски ръкопис от ХVII в., л. 1а–5а.

Описания:
Тихомиров 1968: 28.

Изследвания:
Трендафилов 2001: 230 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc-5-2000; Трендафилов 2004: 62, № 14 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004

УКРАЙНА
81. Одеса, Одеса, Държавна научна библиотека „М. Горки“, № 1/80 (сбирка на В. И. Григорович № 16 (42). Азбуковник. Руски ръкопис от XVII в., л.1а–8б.

Описания:
Алексеев 1968: 63–64 http://books.e–heritage.ru/book/10084599; Мочульский 1890: 29–30, №16/42 https://dlib.rsl.ru/viewer/01003551508#?page=32

Издания:
Куев 1983: 79–81.

Изследвания:
Куев 1983: 77–79; Трембовольский 1989: 69–70. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Забележка:
Фотокопие от л. 4б–5б е публикувано в Трембовольский 1989: 82 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.


ГЕРМАНИЯ
82. Кобург, Народна библиотека, Ms. 388. Сборник. Руски ръкопис от ХVII в., л. 43а–53а.

Описания:
Katalog 1990: 68, № 69 https://daten.digitale-sammlungen.de/0004/bsb00046216/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=3&pdfseitex=. 


XVII—XVIII в.РУСИЯ
83. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Уст–Цилемска сбирка, № 15. Сборник. Руски ръкопис от XVII–XVIII в, л. 270б–273а.

Описания:
Малышев 1965: 61 http://books.e-heritage.ru/book/10075557.

Издания:
Куев 1967: 382–384, № 61.

Изследвания:
Куев 1967: 381–382; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


84. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1461. Сборник. Руски ръкопис от XVII–XVIII в, л. 163б–165а. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1910: 253–259 http://www.sedmitza.ru/lib/text/4584403/.

Издания:
Куев 1967: 385, № 62, 445 (фототипно).

Изследвания:
Куев 1967: 384; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77; Трендафилов 2004: 44–45, № 72 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%b3%d0%bb%d1%ab%d0%b1%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d1%8a%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%bd%d1%8b%d1%a9-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-2-2004

Забележка:
Преписът не е пълен. Използван е за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


XVIII в.РУСИЯ
85. Москва, РГБ, ф. 236 (сбирка на А. Н. Попов), № 158. Сборник. Руски ръкопис, л. 5б–11б.

Издания:
Куев 1967: 392–394, № 66.

Изследвания:
Куев 1967: 391; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


86. Москва, РГБ, ф. 412 (сбирка на Г. М. Залкинд), № 14. Азбуковник. Руски ръкопис л. 35а–41б.

Издания:
Куев 1967: 386–387, № 63.

Изследвания:
Куев 1967: 386; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


87. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1304. Сборник. Сръбски ръкопис от началото на XVIII в., л. 4б–5а. http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy–katalog?ab=1EAA6912–482F–4E1A–B3BA–B29AB6D540AD 

Описания:
Иванова 1982: 402–407, № 74.

Изследвания:
Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


88. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Мезенска сбирка, № 14. Азбуковник. Руски ръкопис, л. 44а–45а.

Описания:
Малышев 1965: 61 http://books.e-heritage.ru/book/10075557.

Издания:
Куев 1967: 388, № 64.

Изследвания:
Куев 1967: 388; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


89. Ярославл, Ярославски областен краеведчески музей, № 641 (ЯМЗ 15459). Сборник със смесено съдържание. Руски ръкопис от XVIII в., л. 372б–376а. 

Описания:
Лукьянов 1958: 95–188. https://www.twirpx.com/file/1239047/
 

Изследвания:
Трембовольский 1989: 71–72 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.

Забележка:
Фотокопие на л. 373а е публикувано в Трембовольский 1989:84 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220.


XVIII–XIX в.УКРАЙНА
90. Лвов, Лвовска Национална научна библиотека на Украйна „В. Стефаник“, ф. 77, оп. 1 (сбирка на А. Петрушевич), № 330 (АСП 330). Сборник. Руски ръкопис, л. 5а–8а.

Описания:
Свенцїцький 1906: № 330/2.

Изследвания:
Дамянова 1978: 80–86 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220; Джамбелука–Коссова 1980: 181–183.


XIX в.РУСИЯ
91. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската Православна църква), оп. 3, № 2080. „Догматически сборник на Източната църква“. Руски ръкопис, съставен в средата на XIX в. от Инокентий Борисович Херсонски, който в началото на ръкописа е направил копие на „Сказание за буквите“ по преписа от 1348 г., л. 1а–6а (тук № 1).

Описания:
Никольский 1910: 92–93 https://www.prlib.ru/item/465622. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 59, № 22. 

Издания:
Куев 1967: 395–397, № 67.

Изследвания:
Отчет 1912: 84, № 7 ; Куев 1967: 395, № 67; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


92. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), № PIV Оп. 23 № 2. Старообрядческа учебна азбука. Руски ръкопис от ХIХ в., л. 50б–58б.

Издания:
Трендафилов 2001: 239–242 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc-5-2000. 

Изследвания:
Ковтун 1970: 138; Трендафилов 2001: 230, 238 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc-5-2000.


УКРАЙНА2
93. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 301 (сбирка на Църковно–археологически музей при Киевската духовна академия, КДА) № 631п. Разколнически сборник. Руски ръкопис от 1819 г., л. 229а–231а.

Описания:
Петров 1875: 652–653, № 631 http://starieknigi.info/Knigi/P/Petrov_N_I_Opisanie_rukopisej_cerkovno-arheologicheskogo_muzeya_01_1875.pdf ; Гнатенко 1995: 51–52, № 27 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf 

Издания:
Куев 1967: 398–400, № 68, 448 (фототипно).

Изследвания:
Куев 1967: 398; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.


ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР. ЗА БУКВИТЕ. ПРЕРАБОТКИ

XIII–XIV в.ГЕРМАНИЯ
94. Берлин, Берлинска Държавна библиотека, Ms. slav. № 48. Сборник (Берлински). Български ръкопис от края на ХIII – началото на ХIV в., л. 71б.

Описания:
Яцимирский 1921: 418–427, № 54 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Katalog 1990: 60, № 62 https://daten.digitale-sammlungen.de/0004/bsb00046216/images/index.html?fip=193.174.98.30&seite=3&pdfseitex=. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 55, № 2. 

Издания:
Карађић 1857: 7–9; Ягич 1895: 303–305 https://yadi.sk/d/DDxKP90L4_IKR; Лавров 1930: 165–167 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Куев 1967: 167–170; Джамбелука–Коссова 1980: 90–94, 149–152; Ангелов 1978: 227–229; Миклас, Тасева, Йовчева 2006: 218–225.

Изследвания:
Драгова 1969: 315–347; Куев 1967: 167; Джамбелука–Коссова 1980: 19, 78–108; Ангелов 1978: 208–210; Миклас, Тасева, Йовчева 2006: 379–427; Veder 1996: 221–254.


XVI в.СЪРБИЯ
95. Белград, Музей на Сръбската Православна църква. № 219. Сборник. Сръбски ръкопис от ок. 1550 г., л. 6а–8б.

Описания:
Богдановић 1982: 38, № 346.

Издания:
Stipčević 1964: 55–57 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21194; Куев 1967: 170–172; Джамбелука–Коссова 1980: 19, 78–108.

Изследвания:
Stipčević 1964: 52–55, 58 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21194; Драгова 1969: 315–347; Куев 1967: 170; Джамбелука–Коссова 1980: 19, 78–108; Veder 1996: 221–254.


XVII в.РУСИЯ
96. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 687. Сборник. Руски ръкопис от началото на XVII в., л. 47а–58а.

Издания:
Куев 1967: 178–179; Джамбелука–Коссова 1980: 90–94, 144–148.

Изследвания:
Куев 1967: 178; Куев 1974: 68 https://yadi.sk/d/ev8rsOhY4AKvu; Джамбелука–Коссова 1980: 19, 78–79.


97. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 1306. Сборник. Руски ръкопис, л. 126а–137а. (не е дигит.)

Издания:
Джамбелука–Коссова 1980: 103–108, 152–154. 

Изследвания:
Джамбелука–Коссова 1980: 103, 107, 108; Иванова 1982: 477.


98. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 224. Тълковен апокалипсис на Андрей Кесарийски. Руски ръкопис от края на XVII в., л. 258б–259а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1988: 163–164, № 224 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007788/view/.

Издания:
Джамбелука–Коссова 1980: 103–108, 144–148. 

Изследвания:
Джамбелука–Коссова 1980: 78–108; Иванова 1982: 425.XVII–XVIII в.


99. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 33.4.9. Сборник. Руски ръкопис от ХVII–ХVIII в., л. 240а–242б.

Изследвания:
Куев 1967: 179.

Забележка:
Текстът на преработката е подобен на тази в преписа от ГИМ, Синод. 687 (вж.тук № 96) – Срв. Куев 1967: 179, бел. 24.


ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

РУСИЯ
100. Неуточнено местонахождение. Препис, известен като Савински, намерен от П. Прайс и И. И. Срезневски през 1843 г. в сръбския манастир „Св. Сава” в Далмация. Български ръкопис от XV в.

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 56, № 5.

Издания:
Среневский 1848: 15–32 https://runivers.ru/bookreader/book450820/#page/122/mode/1up; Куев 1967: 195–197, № 3.

Изследвания:
Среневский 1848: 15–32 https://runivers.ru/bookreader/book450820/#page/122/mode/1up; Куев 1967: 195 (№ 3); Джамбелука–Коссова 1980: 14–15, 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Иванов 1931: 442–446 http://kroraina.com/NI/; Огiєнко 1927: 10–15; Джамбелука–Коссова 1980: 113–143. При печатането Срезневски внася някои промени в текста.


101. Неуточнено местонахождение. Ръкописът е бил собственост на Древнехранилището на Орловската Духовна семинария. Руски ръкопис от ХVII в., л. 15.

Описания:
Евсеев 1905: 49 http://books.e-heritage.ru/book/10071741.

Изследвания:
Трендафилов 2001: 231 https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc-5-2000


ПОЛША
102. Неуточнено местонахождение. Ръкопис, намерен през 1842 г. от О. Бодянски във Вроцлав библиотеката на гимназията при черквата „Св. Магдалена”. Требник. Български ръкопис с руски черти. 

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 57, № 9. 

Издания:
Бодянский 1843: 147–157 https://runivers.ru/bookreader/book450640/#page/300/mode/1up ; Куев 1967: 214–217, № 9 (по изданието на О. Бодянски).

Изследвания:
Бодянский 1843: 147–157 https://runivers.ru/bookreader/book450640/#page/300/mode/1up; Куев 1967: 214; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Среневский 1848: 29–39 https://runivers.ru/bookreader/book450820/#page/122/mode/1up; Огiєнко 1927: 10–15; Иванов 1931: 442–446 http://kroraina.com/NI/; Джамбелука–Коссова 1980: 113–143.

103. Неуточнено местонахождение 

Изследвания:
Григорович 1916: 325. http://avchudnov.ucoz.net/load/sobranie_sochinenij_viktora_ivanovicha_grigorovicha_1864_1876_g/1-1-0-20 срв. Ангелов 1978: 68. 


НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕПИСИ:

СЪРБИЯ
104. Белград, Народна библиотека, № 480. Сборник. Сръбски ръкопис, л. 182а.

Описания:

Стоjановић 1903: 342. 

Забележка:
Вероятно ръкописът е унищожен заедно с останалите ръкописи от библиотеката по време на Втората световна война.

105. Белград, Народна библиотека, № 916. (Белградски препис). Сръбски ръкопис от XVII в., л. 128а.

Описания:
Матић 1952: 164–173, № 208.

Издания:
Ягич 1895: 956–958 https://yadi.sk/d/DDxKP90L4_IKR; Куев 1967: 389–391, № 65.

Изследвания:
Куев 1967: 389; Джамбелука–Коссова 1980: 25–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Джамбелука–Коссова 1980: 113–143. Ръкописът е унищожен през Втората световна война. 

НОВИ ПРЕПИСИ: 
106. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 201. Псалтир с тълкувания и допълнителни статии. Руски ръкопис от последната четвърт на XVII в., л. 48а–56а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-201/#image-53 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (3): 1–4. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf


Забележка:
Преписът е с наслов: «Сказание како святыи Кирил Философ состави азбуку по словенскому языку и книги преведе от греческиих на словенскии язык»