обратно
ЦЪРКОВНОСЛАВЯНСКИ ПРЕВОД НА ГРЪЦКАТА СЛУЖБА НА НАУМ
ХVІІІ в. СЪРБИЯ

1. Белград, Народна библиотека № 324. Служба на Наум Охридски. Църковнославянски ръкописот ХVІІІ в., 48 л. 

Описания:
Стоjановић 1903: 102, № 376. 

Издания:
Лавров 1907: 7–35 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_12_04_1907.pdf; Лавров 1930: 187–192 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).

Изследвания:
Лавров 1907: 37–51 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_12_04_1907.pdf; Škoviera 2010: 175–176 https://www.academia.edu/26732089/Sv%C3%A4t%C3%AD_slovansk%C3%AD_sedmopo%C4%8Detn%C3%ADci._The_Seven_Holy_Slavonic_Saints._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8._%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8._full_book_; Йовчева 2003: 678–679; Škoviera 2011: 126–128. 

Забележка:
Ръкописът е изгорял пред 1941 г.