обратно
ПОХВАЛНО СЛОВО ЗА КОНСТАНТИН–КИРИЛ ФИЛОСОФ
XIV в.СЪРБИЯ

1. Белград, Сръбска Православна църква (депозит). Манастир Дечани, № 101. Чети миней с избрани статии за януари–февруари. Сръбски ръкопис от 1380–1390 г., л. 171а–171б.

Описания:

Теодоровић-Шакота 1956: 206; Богдановић 1982: 140, № 2201; Гроздановић-Паjић, Станковић 1995: 37; Богдановић, Штављанин-Ђорђевић, Јовановић-Стипчевић, Васиљев, Цернић, Гроздановић-Пајић 2011: 418–421.Преписът е отбелязан в Иванова 2008: 471. 


РУСИЯ
2. Москва, РГБ, ф. 270 (сбирка на П. И. Севастянов), № ІІ. 41/М. 1467. Сборник жития, похвални слова и патерични разкази. Български ръкопис от началото на XIV в., л. 37а–40б (под 6 април). https://lib-fond.ru/lib-rgb/270/f-270-ii-41/#image-40

Описания:
Викторов 1881а: 63–64, № 41 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.270%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9F.%20%D0%98.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/viktorov_a.e._sobranie_rukopiseiy_p.i._sevastjanova_m.,_1881.pdf; ПС XI–XIV вв., № 596 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 35, № 1; Ангелов 1958б: 192, № 1; Иванова 2008: 515.

Издания:
[Викторов] 1865: 309–312 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n313/mode/2up; Лавров 1930: 93–95 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1920: 109–113 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/n5; Иванов 1931: 328–333 http://kroraina.com/NI/; Климент Охридски 1970: 426–428 https://ksana–k.ru/?p=1899; Лалева 2004: 76–82.

Изследвания:
Срезневский 1868: 71–73 http://books.e-heritage.ru/book/10076000; Лавров 1930: XXXII (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Иванов 1931: 327–328 http://kroraina.com/NI/; Климент Охридски 1970: 417, № 1 https://ksana–k.ru/?p=1899; Срезневский 1867: 53–60, № 37 http://books.e-heritage.ru/book/10093241; Нихоритис 1989: 227; Лалева 2004: 185–292.

Забележка:
Преписът е използван за разночения в Срезневский 1867: 56–60; № ХХХVII http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf. Фотокопия са публикувани в Климент Охридски 1970: 418–425 https://ksana–k.ru/?p=1899.


ХЪРВАТИЯ
3. Загреб, Библиотека на Хърватската академия на науките и изкуствата, № III.с.22 (Миханович 23). Чети миней за декември–август (Михановичев). Сръбски ръкопис от последната четвърт на XIV в., л. 211а–212б. 

Описания:
Mošin 1955: 170–175, № 113; Богдановић 1982: 84, № 1150. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 36, № 2; Ангелов 1958б: 193, № 2; Иванова 2008: 471. 

Издания:
[Лавров] 1895: 34–38 http://starieknigi.info/Knigi/U/Undoljskij_V_M_Kliment_Episkop_Slovenskij_1895.pdf; Лавров 1930: 95–99 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Баласчев 1898: LV–LVII; Яцимирский 1900: 1269–1272 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_05_04_1900.pdf; Теодоров-Балан 1920: 114 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/n5; Климент Охридски 1970: 438–440 https://ksana–k.ru/?p=1899.

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 428, № 1 https://ksana–k.ru/?p=1899; Цернић 1979: 133–165 https://books.google.bg/books?id=7SwjAQAAIAAJ&dq=editions:0AFLRE71FQ1kVeuTA8o6edbgCtaQthlwkqTDgF6wUNwDRugVqEN4c-UQ&hl=bg (фрагменти)

Забележка:
Фотокопия от преписа са публикувани в Климент Охридски 1970: 434–437 https://ksana–k.ru/?p=1899.


РУСИЯ
4. Москва, ГИМ, ф. 86795 (сбирка на А. Н. Хлудов), № 195. Изборен чети миней за декември–януари с допълнения. Сръбски ръкопис от края на XIV в., л. 295б–297б.

Описания:
Попов 1872: 405, № 195 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.htm; Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1966: 297 ftp://www.istorichka.ru/Spec_ist_discipliny/Arheograficheskij_ezhegodnik/AE_za_1965_god.1966.pdf; Николова, Йовчева, Попова, Тасева 1999: 83–84, № 77; ПС ХI–ХIV вв., № 874 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 36, № 3; Ангелов 1958б: 193, № 3; Иванова 2008: 471. 

Издания:
Иванов 1931: 328–333 http://kroraina.com/NI/.

Изследвания:
Иванов 1931: 327–328 http://kroraina.com/NI/; Климент Охридски 1970: 428, № 2 https://ksana–k.ru/?p=1899.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Лавров 1930: 95–99 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).

XV в.СЛОВЕНИЯ
5. Загреб, Национална и Университетска библиотека R 7822. Хърватски глаголически бревиар на поп Мавро от 1460 г., л. 207а–210б. https://glagoljica.hr/?rukopisi=iiif.v.a&id=16161&tify={%22pages%22:[418,419],%22panX%22:1.612,%22panY%22:0.26,%22view%22:%22info%22,%22zoom%22:1.105} 

Издания:
Pantelić 1965: 132–141 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21216.

Изследвания:
Pantelić 1965: 94–149 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21216; Radovich 1968: 36, 162; Tkadlčík 1977: 85–128 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21825; Kyas 1971: 195–200; Турилов 2011: 135–141. https://inslav.ru/images/stories/pdf/2011_Turilov.pdf; Petrović 1983: 113–129 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=310417 ; Petrović 1985: 5–18. http://www.digitalniknihovna.cz/knav/view/uuid:63e9a983-4029-11e1-1418-001143e3f55c?page=uuid:63e9a9a2-4029-11e1-1418-001143e3f55c 

Забележка:
В пет от четенията на Службата са включени части от Похвалното слово за Константин–Кирил. Изданието на М. Пантелич е придружено от фотокопия.


РУСИЯ
6. Москва, ГИМ, ф. 48987, 52073 (сбирка на Е. В. Барсов), № 619. Историческа палея. Руски ръкопис от началото на XV в., л. 267а–269б.

Описания: 
ПС ХI–ХIV вв. 235, № 835 (Тълковна палея от края на ХІV в.) http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf; Охотина, Турилов 1993: 82, № 41 (Хронографска палея от ХV в.).

Издания:
Жития 1986: 165.

Изследвания:
Левочкин 1983: 77 https://ksana-k.ru/b-small/sovslav1965-1986/levochk-1983-2.pdf; Жития 1986: 28; Иванова 2013: 67–68.

Забележка:
В изданието е включено фототипно издание на началото на словото.


XV–XVI в.
7. Санкт Петербург, РНБ, ф. 116 (сбирка на П. П. Вяземски), № Q.10. Сборник. Руски ръкопис от XV–XVI в., л. 264а–266а. (не е дигит.)

Описания:
Шереметев 1902: 161 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_Izdaniya_119_1902.pdf.

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 429, № 5 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 71–72.


8. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1288 (488). Сборник жития и поучения. Руски ръкопис от XV–XVI в., л. 83а–89а. (не е дигит.)

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 430, № 9 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 73–74.


XVI в.

ЧЕРНА ГОРА
9. Манастир Плевля, № 104. Минеен панигирик за цялата година. Сръбски ръкопис от 1575–1585 г., л. 180а–182а (между 17.01. и 20.01.).

Описания:
Мошин 1958б: № 105; Богдановић 1982: 36, № 315; Станковић 2003: 31. https://en.calameo.com/read/003500171181a9644f361Преписът е отбелязан в Иванова 2008: 471. 


РУСИЯ
10. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1356. Сборник жития и поучения. Руски ръкопис от 1598 г., л. 555–559. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1910: 15–22 http://www.sedmitza.ru/lib/text/4584403/.

Изследвания:
Иванова 2007: 79–80.

Забележка:
Преписът на Похвалното слово за Кирил не отбелязан в описа. Копие от преписа от ХIХ в. има в сбирката на митрополит Макарий (Булгаков) (тук № 33).


11. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка) № F.I.891. Сборник жития и слова. Руски ръкопис от първата четвърт на ХVI в., л. 94б–97б. (не е дигит.)

Описания:
Отчет 1915: 143 https://books.google.bg/books?id=b0klAQAAIAAJ&dq=editions:STANFORD36105015872158&hl=ru&lr=&redir_esc=y

 

Изследвания:
Иванова 2013: 74–75.


12. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1455. Сборник (Сергиевски). Руски ръкопис от първата половина на XVI в., л. 156а–159а. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1910: 228–229 http://www.sedmitza.ru/lib/text/4584403/.

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 430, № 11 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2007: 84.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1970: 440–442 https://ksana–k.ru/?p=1899.


13. Москва, ГИМ, ф. № 4911, 80269, 82271 (сбирка на А. Уваров), № 1808 и № 379 от сбирката на И. Н. Царски. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 434б–439а.

Описания:
Строев 1848: 416–419, № 379 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_P_M_Rukopisi_slavyanskie_i_rossijskie_prinadl_Carskomu_1848.pdf; Леонид 1894б: 103–106, № 1808 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 193, № 10. 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 440–431, № 13 https://ksana–k.ru/?p=1899.


14. Москва, РГБ, ф. 205/І (сбирка на ОИДР), № 342. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 24а–26б. (не е дигит.)

Описания:
Соколов 1905: 50. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 430, № 12 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2007: 81–82.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1970: 440–442 https://ksana–k.ru/?p=1899.


15. Санкт Петербург, РНБ, ф. 76103 (сбирка на Кирило-Белозерския манастир), № 57 /1134. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 87б–93б. (не е дигит.)

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 431, № 14 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 80.16. Санкт Петербург, БРАН, ф. 75 (сбирка на Белокриницката старообрядческа митрополия), № 13. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 125б–132б.

Изследвания:
Кенанов 1987: 67–68; Иванова 2007: 85.

Забележка:
В изданието на Кенанов 1987 е възпроизведено фототипно началото на словото (л. 125а).17. Санкт Петербург, БРАН, ф. 32 (сбирка на Н. К. Николски), № 264. Сборник (Касианов). Руски ръкопис от XVI в., л. 318б–323а. 

Описания:
 
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 37, № 7; Ангелов 1958б: 193, № 7. 

Изследвания:
Лавров 1911б: XIII https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/pamjatniki-hristianskogo-hersonesa-vyp-2-zhitija-hersonskih-svjatyh-v-greko-slavjanskoj-pismennosti/; Лавров 1930: XIX (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1970: 430, № 8 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2007: 81.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1970: 433 https://ksana–k.ru/?p=1899; Лавров 1930: 93–95 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).

18. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1043 (485). Чети миней. Руски ръкопис от XVI в., л.165б–175а.

Описания:
Леонид 1893б: 335–336, № 1043. http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html Преписът е посочен в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 193, № 12.


XVI–ХVII в.РУСИЯ
19. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1307. Сборник. Руски ръкопис от XVI–ХVII в., л. 202б–208а. (не е дигит.)

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 430, № 10 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2007: 85–86.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1970: 433, 440–442 https://ksana–k.ru/?p=1899.


20. Санкт Петербург, БРАН, ф. 1 (Архангелска сбирка), № Д.145. Сборник жития и сказания. Руски ръкопис от края на ХVI–началото на ХVII в., л. 123б–129а.

Описания:
Викторов 1890: 90, № 115 (1937) https:// https://www.prlib.ru/item/694534; Белова, Кукушкина 1978: 177, № 209 http://www.rasl.ru/e_editions/materialy_i_soobshcheniya_niork_funds_2_1978.pdf; Амосов, Белова, Кукушкина 1998: 182–184 https://books.google.bg/books?id=–tW7AAAAIAAJ&dq=inauthor%3A%22%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0.%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%22&hl=bg&source=gbs_book_other_versions 

Изследвания:
Иванова 2013: 86.


XVII в.РУСИЯ
21. Москва, РГБ, ф. 292 (сбирка на П. Строев), № 25. Сборник. Руски ръкопис от 1625 г., л. 225б–229а

Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14; Иванова 2013: 86.


22. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 167. Чети миней за Руски ръкопис от втората четвърт на ХVI в., л. 258а–262а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-167/#image-260 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (2): 117–118. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf

 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 432, № 19 https://ksana–k.ru/?p=1899; Николова 1985: 108; Николова 1986: 14; Иванова 2007: 84. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1970 https://ksana–k.ru/?p=1899: 440–442.


23. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на В. М. Ундолски), № 330 и № 379 от сбирката на И. Н. Царски. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 28б–31а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-330/#image-28 

Описания:
Ундольский 1870: 238, № 330. https://yadi.sk/d/n9IML-nGPLPtA Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 193, № 8. 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 431, № 17 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2007: 94.

Забележка:
У Б. Ангелов неправилно е посочен № 161. Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1970: 440–442 https://ksana–k.ru/?p=1899.


24. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на В. М. Ундолски), № 1094. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 1а–7б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-1094/ 

Описания:
Собрание Ундольского 1975: 342. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.310%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%92.%20%D0%9C.%20%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/310.pdf 

Издания:
Викторов 1881б: 49–59 http://starieknigi.info/liter/I.htm.

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 431–432, № 18 https://ksana–k.ru/?p=1899


25. Санкт Петербург, БРАН, ф. 1 (Архангелска сбирка), № Д.236. Сборник жития и слова. Руски ръкопис от 30–те години на ХVII в., л. 464б–467б. 

Описания:
Викторов 1890: 110, № 233 https://www.prlib.ru/item/694534; Белова, Кукушкина 1978: 179, № 233. http://www.rasl.ru/e_editions/materialy_i_soobshcheniya_niork_funds_2_1978.pdf
 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 432, № 20 https://ksana–k.ru/?p=1899; Трифонова 1989: 248–249 (датиран от началото на ХVIII в.); Иванова 2007: 89.


26. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 1144. Руски ръкопис от XVII в., л. не е посочен.(не е дигит.)

Изследвания:
Николова 1986: 14.


27. Москва, РГБ, ф. 717 (сбирка на А. П. Гранков), № 86/23–1975 г. Руски ръкопис от XVII в., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1986: 14.


28. Москва, РГБ, ф. 299 (сбирка на Н. Тихонравов), № 145. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 51б–64б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/299/f-299-145/#image-58 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 431, № 16 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2007: 95–96.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1970: 440–442 https://ksana–k.ru/?p=1899.


29. Москва, ГИМ, ф. 20529, 45169, 47050, 484748, 64075 (ІІ Музейна сбирка), № 84–89. Чети миней за февруари Руски ръкопис от 1712–1715 г., л. не е посочен (под 14.02.).

Описания:
Барсов 1917: 693 https://www.prlib.ru/item/363893.

Изследвания:
Трифонова 1989: 247. Юхименко 2011: 302–308. http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=BKLNVyZNd_Y%3D&tabid=10435 

Забележка:
В момента томовете за юни и сепември се намират в сбирката на Ф. А. Каликин, срв. Малышев 1949: 458. http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/07_tom/Malichev/Malichev.pdf КЪСНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРЕПИСИ

XIX в. ЧЕХИЯ
30. Прага, Чешки музей, № IX.F.13(Š). Копие от Похвалното слово за Кирил Философ от 40–те години на XIX в., направено от Т. Ф. Болшаков за П. Й. Шафарик, л. 20а–22а.

Описания:
Яцимирский 1921: 744, № 48 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Vašica, Vajs 1957: 223–224, № 112.

Изследвания:
Иванова 2007: 339.


31. Москва, РГБ, ф. 36 (архив на М. П. Бодянски), папка II, ед. 1. Копие на Похвалното слово за Константин–Кирил, направено през 1854 г. от неизвестен ръкопис, л. 60а–65а.

Описания:
Соколов 1905: 597–598, № 1–2 https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 100.


32. Москва, РГБ, ф. 36 (архив на М. П. Бодянски), папка II, ед. 2. Копие на Похвалното слово на Константин–Кирил, направено през 1854 г. от неизвестен ръкопис, л. 52а–56а. 

Описания:
Соколов 1905: 597–598, № 1–2. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 100.


33. Москва, РГБ, ф. 36 (архив на М. П. Бодянски), папка II, ед. 20. Копие на Похвалното слово на Константин–Кирил, направено през 1854 г. от преписа в сбирката на В. М. Ундолски № 330 (тук № 25), л. 29а–32а.

Описания:
Соколов 1905: 605, № 25. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69
 

Изследвания:
Минкова 1978: 54–55; Иванова 2013: 101.


34. Москва, РГБ, ф. 36 (архив на М. П. Бодянски), папка II, ед. 3. Копие от 1871 г. на преписа от Софийската Новогордска библиотека, № 1288 (тук № 8), направен от Е. Морозов, л. 20а–22б. (не е дигит.)

Описания:
Соколов 1905: 600–601, № 4. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Минкова 1978: 56; Иванова 2013: 103.


35. Москва, РГБ, ф. 36 (архив на М. П. Бодянски), папка II, ед. 13. Копие от 1871 г. на преписа от Софийската Новгородска библиотека, № 1455 (тук № 13), л. 20а–22б.

Описания:
Соколов 1905: 604, № 18. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Минкова 1978: 56; Иванова 2013: 103–104.


36. Москва, РГБ, ф. 36 (архив на М. П. Бодянски), папка II, ед. 9. Изследователски препис без дата на неизвестна компилация на Пространното житие, л. 38а–41б. 

Описания:
Соколов 1905: 603, № 14. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 105–106.


УКРАЙНА
37. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 302 (сбирка на на митрополит Макарий (Булгаков) (Мак.), № 99п (Аа. 188). Сборник. Руски ръкопис от ХIХ в., л. 141а–143б.

Описания:
Петров 1891: 149 http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=43013696; Гнатенко 1995: 36, № 4 . http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 193, № 11. 

Забележка:
Преписът представлява копие от ръкопис № 525, л. 555–559 от сборник от сбирката на Софийската Новгородска библиотека, Кир. (sic!) хранилище, издаден Срезневский 1867: 55–60, № 37 http://books.e-heritage.ru/book/10093241, в Кирило–Методиевския сборник 1865 г., 313 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n313/mode/2up , в ЧОИДР, 1865, кн. 2, срв. Петров 1891: 149 http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=43013696. Вероятно става дума за преписа от сбирката на РНБ, ф. 728, (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1356 (тук № 12). 


ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

РУСИЯ
38. Неуточнено местонахождение.

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 36, № 5; Ангелов 1958б: 193, № 5. 

Издания:
Срезневский 1867: 54–55, № 37 http://books.e-heritage.ru/book/10093241.

Изследвания:
Иванов 1931: 328 http://kroraina.com/NI/; Климент Охридски 1970: 428–429, № 3 https://ksana–k.ru/?p=1899; Викторов 1881а: 64 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.270%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9F.%20%D0%98.%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/viktorov_a.e._sobranie_rukopiseiy_p.i._sevastjanova_m.,_1881.pdf

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1970: 440–442 https://ksana–k.ru/?p=1899.


39. Неуточнено местонахождение. Сръбски ръкопис.

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 432, № 22 https://ksana–k.ru/?p=1899.

Забележка:
Части от преписа публикува Григорович 1865: 265, № 8; 266, № 14 . https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n269/mode/2up http://starieknigi.info/Knigi/G/Grigorovich_V_Drevne_slovyanskij_pamyatnik_1862_UZKU.pdf


40. Неуточнено местонахождение. Чети миней. Руски ръкопис.

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 432, № 21 https://ksana–k.ru/?p=1899.

Забележка:
Части от преписа публикува Григорович 1865: 264–266 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n269/mode/2up http://starieknigi.info/Knigi/G/Grigorovich_V_Drevne_slovyanskij_pamyatnik_1862_UZKU.pdf.


41. Санкт Петербург, РНБ (?). Сборник. Руски ръкопис от XIV в. (номер не е посочен).

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 36, № 4; Ангелов 1958б: 193, № 4. 

Издания:
Савваитов 1865: 313–318 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n317; Теодоров-Балан 1920: 109–113. https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/n5
 
Изследвания:
Савваитов 1865: 313–318 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n317; Климент Охридски 1970: 429, № 4 https://ksana–k.ru/?p=1899; Capaldo 2004: 62, № 71; Иванова 2007: 342.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Срезневский 1867: № XXVII, 55–60 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf Теодоров-Балан 1920: 109–113 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/n5; Климент Охридски 1970: 440–442 https://ksana–k.ru/?p=1899.


НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕПИСИ:

РУСИЯ
42. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Карелска сбирка № 7(538). 

Изследвания:
Трифонова1989: 248–249; Capaldo 1998: 345, № 74; Capaldo 2004: 63, № 81; Иванова 2007: 342.

Забележка:
Информация, че в ръкопис от Карелската сбирка с такава сигнатура са поместени житийни текстове за Константин–Кирил Философ и за Методий, дава Трифонова 1989: 248–249. В този ръкопис не са включени житията на двамата първоучители, срв. Иванова 2007: 107. 


43. Москва, РГБ, ф. 212 (сбирка на Олонецката духовна семинария), номер не е посочен. Чети миней за октомври. Руски ръкопис от XVI в., л. не е посочен. 

Описания:
Викторов 1879б: 62; Собрание Олонецкой семинарии 1970: 1. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.212%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/212.pdf Преписът е обелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 193, № 9.

Забележка:
Ръкопис с Похвално слово за Кирил в сбирката на Олонецката семинария няма. Вероятно тук се визира преписът на Пространното житие на Кирил от същата сбирка. 


КЪСНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРЕПИСИ

44. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на В. М. Ундолски), № 1383. Копие от Похвално слово за Кирил, направено от Севастянов за Ундолски, л. 20а–23б. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.310%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%92.%20%D0%9C.%20%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/310.pdf 

Описания:
Собрание Ундольского 1975: 591. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.310%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%92.%20%D0%9C.%20%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/310.pdf