обратно
СРЕДНОБЪЛГАРСКИ ПРЕВОД НА ГРЪЦКАТА СЛУЖБА ЗА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
XV в.БЪЛГАРИЯ

1. София, НБКМ, № 541 (не е дигитализиран) и № 542. Празничен миней (Стружки). Сръбски ръкопис от XVв., л. 14а–25б. http://82.147.128.134/slr/public/image 

Описания:
Цонев 1923: 63.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 62–63, № 1.

Издания:
Баласчев 1898: 1–42.

Изследвания:
Баласчев 1898: LXXVII; Йовчева 2003: 672–675; Нихоритис 1990: 160–162; Škoviera 2010: 169–170 https://www.academia.edu/26732089/Sv%C3%A4t%C3%AD_slovansk%C3%AD_sedmopo%C4%8Detn%C3%ADci._The_Seven_Holy_Slavonic_Saints._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8._%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8._full_book_.