обратно
Солунска легенда 
XV в. БЪЛГАРИЯ

1. София, НБКМ, № 677 (361). Тиквешки сборник. Български ръкопис от втората половина на ХV в., л. 55а–56а. не е дигитализиран.

Описания:
Цонев 1923: 208; Христова, Караджова, Икономова 1982: 83, № 197.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 53, № 2.

Издания:
Начов 1889: 44–47 http://www.strumski.com/books/1889%2001_Samardjiev_Knijici%20za%20prochit.pdf ; Иванов 1906: 63–65 http://www.strumski.com/books/Severna%20Makedoniq.pdf; Иванов 1931: 282–283 http://kroraina.com/NI/; Лавров 1930: 158–159 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Ангелов 1967: 63–66; Иванов 1935: 103–107, 201–207.

Изследвания:
Иванов 1931: 282–283 http://kroraina.com/NI/; Ангелов 1967: 63–66; Милтенова 1990: 214–215.

ЧЕРНА ГОРА
2. Манастир Николац, № 52 (39). Сборник със смесено съдържание. Сръбски ръкопис от последната четвърт на XV в., л. 185а–188а.

Описания:
Мошин 1961: 697–698, № 52 (39); Богдановић 1982: 35, № 296.

Издания:
Ангелов 1984: 12–13.

Изследвания:
Ангелов 1983: 155–157; Ангелов 1984: 10–13; Милтенова 1990: 214–216.


XVI в. БЪЛГАРИЯ

3. София, Църковноисторически и архивен институт, № 1161. Сборник. Сръбски ръкопис от XVI в., л. 98б–100б.

Издания:
Кожухаров 1966: № 5, 491–494; Ангелов 1967: 63–64.

Изследвания:
Ангелов 1967: 47–49; Милтенова 1990: 214–216.


ПРЕПИСИ, ИЗВЕСТНИ ПО КОПИЯ НА ВЪЗРОЖДЕНСКИ КНИЖОВНИЦИ

4. Константинов препис, преписан от Й. Хаджиконстантинов–Джинот от неизвестен ръкопис.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 53, № 1.

Издания:
Хаджиконстантинов-Джинот 1856: 146–147 https://www.scribd.com/document/30910581/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0-VIII-1856-%D0%93%D0%BE%D0%B4; Хаджиконстантинов-Джинот 1859: 1, 15–16 http://digilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/b23e1357-965e-446d-ada5-54d6b011890e?tk=sj4TV5ZeRG2tpVTWsBGJDgAAAABfS40b.dnDE6NEwB5Ldn1KW9RzA8Q&citation_url=/xmlui/handle/nls/1627 ; Бильбасов 1871: 217–219 https://lib.rgo.ru/reader/flipping/Resource–12467/12108573_Bil%60b%D0%B0sov,%20V%D0%B0siliy%20Alekseevich%20(1837–1904).%20Kirill/index.html ;   1877: 103–104 http://books.e-heritage.ru/book/10076618 ; Иванов 1906: 63–65 http://www.strumski.com/books/Severna%20Makedoniq.pdf.

Изследвания:
Иванов 1931: 283–284 http://kroraina.com/NI/; Ангелов 1967: 63–66; Милтенова 1990: 214–215; Ангелов 1967: 45–46.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Лавров 1930: 158–159 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Иванов 1931: 282–283 http://kroraina.com/NI/. Според Й. Иванов текстът е копие от Тиквешкия препис на Солунската легенда, срв. Иванов 1931: 281 http://kroraina.com/NI/.


5. Търновски (Кривопаланешки) препис в пергаментен ръкопис от XIV в. (?) с неизвестно местонахождение.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 53—54, № 3.

Издания:
Ангелов 1900: 5–6; Иванов 1906: 63–65 http://www.strumski.com/books/Severna%20Makedoniq.pdf.; Ангелов 1967: 64–66; Ангелов 1984: 17–18.

Изследвания:
Ангелов 1900: 6; Иванов 1906: 62–63 http://www.strumski.com/books/Severna%20Makedoniq.pdf.; Ангелов 1967: 46–47; Ангелов 1984: 13–18; Милтенова 1990: 214–216.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Лавров 1930: 158–159 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Иванов 1931: 282–283 http://kroraina.com/NI/.