обратно
СЛАВОСЛОВИЕ НА КИРИЛ И МЕТОДИЙВ БОРИЛОВИЯ СИНОДИК
XVI в.БЪЛГАРИЯ

1. София, НБКМ, № 432 (634). Синодик (Борилов). Български ръкопис от края на XVI в., л. 202а. http://82.147.128.134/slr/public/image 

Описания:
Цонев 1910: 187–198; Христова, Караджова, Икономова 1982: 54–55, № 14.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 54, № 9. 

Издания:
Дринов 1885 (1911): 183 https://runivers.ru/bookreader/book457629/#page/434/mode/1up; Попруженко 1899: 59–60, бел. 3 http://starieknigi.info/Knigi/P/Popruzhenko_M_G_Sinodik_carya_Borisa_1899.pdf; Попруженко 1928: 77; Лавров 1930: 161 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1934: 80–81 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/80/mode/2up; Божилов, Тотоманова, Билярски 2010: 150, 311.

Изследвания:
Попруженко 1928: 77 ; Божилов, Тотоманова, Билярски 2010: 37.