обратно
ПРОСТРАННО ЖИТИЕ НА КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ
XV в. ХЪРВАТИЯ
1. Загреб, Библиотека на Хърватската академия на науките и изкуствата, № ІІІ.а.47. Сборник със смесен състав (Загребски панигирик на Владислав граматик). Български ръкопис от 1469 г., л. 722б–736б.

Описания:
Mošin 1955: 61–67, № 31 ; Богдановић 1982: 34, № 284; Христова 1996: 25–48.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 27, № 1; Ангелов 1958б: 181, № 1; Иванова 2008: 471. 

Издания:
Daničić 1869b: 44–60 https://www.amazon.com/Jugoslavenska-akademija-znanosti-umjetnosti-Hardcover/dp/B0127KU7TY ; Лавров 1930: 39–66 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Климент Охридски 1973: 89–109. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf

Изследвания:
Сперанский 1900а: 325–338 igilib.nalis.bg/dspviewerb/srv/viewer/bul/dc5e1af4-9933-4d74-be1f-e10bf9472745?tk=3F4a9JkzTXS-H-EL-UcnRQAAAABfJTMt.2vfmhWa_ZED-J_Gsb6ujLA&citation_url=/xmlui/handle/nls/26977; Жития 1986: 26–28; Capaldo 2004: 343, № 22; Христова 1996: 25–48 2004: 68, № 1 (22); Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 68–69.  2004: 68, № 1 да стане Diddi 2004а: 68, № 1 (22) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127


БЪЛГАРИЯ
2. Рилски манастир, № 4/8 (61). Минеен панигирик за февруари–август (Рилски сборник на Владислав Граматик). Български ръкопис от 1479 г., л. 571а–584а.

Описания:
Спространов 1902: 104–114; Българска ръкописна книга 1976: № 160; Цонев 1900: 89–96, № 10; Христова, Караджова, Икономова 1982: 62, № 131; Христова 1996: 49–109. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 27, № 2; Ангелов 1958б: 181, № 2; Иванова 2008: 471. 

Издания:
Бодянский 1873: 399–433, № 13 https://runivers.ru/bookreader/book471184/#page/195/mode/1up ; Šafařík 1873: 1–32 https://archive.org/details/pamtkydevnhopse00afgoog/page/n19/mode/2up Miklosich 1861: 55–78; Dümmler, Miklosich 1870: 214–229 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n245/mode/2up; Pastrnek 1902: 154–215 http://dk.uzei.cz/nkp/view/uuid:cbb35a60-4d9b-11ea-a3ba-005056827e52?page=uuid:a66e045d-e1a2-43ce-bb2b-00f8981dad99; Теодоров-Балан 1920: 29–67 (от гл. ХV до края) https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/n5; Гошев 1938: 9–55. 

Изследвания:
Сырку 1901: СLXXI—CXCI; Милетич 1902: 48, № 8 https://www.strumski.com/books/Lyubomir_Miletich_Spomen_ot_Rilskia_Manastir.pdf  ; Спространов 1902: 104, № 7; Ковачевић 1885 : 35, № 2 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044095004461&view=1up&seq=5 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf  Capaldo 1992: 343, № 13; Capaldo 2004: 59, № 13; Diddi 2004а: 68, № 2 (13) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2007: 336—355; Иванова 2013: 69.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Лавров 1930: 39–66 (https://www.twirpx.com/file/2215982/). У Miklosich 1861: 55–78 и Dümmler, Miklosich 1870: 214–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n245/mode/2up са печатани части от текста.


РУСИЯ 
3. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека) № 1385. Чети миней за октомври. Руски ръкопис от 1490 г., л. 147б–174б. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1907: 293, № 1385 https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/; Новгородские рукописи 1989: 10–11; ПС ХV в., № 286.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 184, № 42.

Издания:
Diddi 2013a: 303–355 https://www.academia.edu/5807848/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._XI_Edizione_del_gruppo_A._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp_303-355


Изследвания:
Климент Охридски 1973: 35, № 3 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf ; Жития 1986: 28; Capaldo 1992: 343, № 27; Capaldo 2004: 60, № 27; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2005: 113–125; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281; Иванова 2013: 70.
Климент Охридски 1973: 35, № 2 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf;  В изданието на Diddi 2013а е печатана част от текста. 


4. Москва, ГИМ, ф. 48987 и 52073 (сбирка на Е. В. Барсов), № 619. Историческа палея. Руски ръкопис от началото на ХV в., л. 250б–267б.

Описания:
ПС ХI–ХIV вв., № 835 (Тълковна палея от края на XIV в.) http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf ; Охотина, Турилов 1993: № 41 (Хронографска палея с допълнителни статии от ХV в.)Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 31, № 22; Ангелов 1958б: 183, № 22.

Издания:
Жития 1986: 132–165 (факсимилно издание), 166–180 (издание с превод на руски език).

Изследвания:
Лавров 1930: XX–XXI https://www.twirpx.com/file/2215982 ;  Климент Охридски 1973: 45, № 1 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 26, 28, 29, 166–180; Левочкин 1983: 75–79 https://ksana-k.ru/b-small/sovslav1965-1986/levochk-1983-2.pdf ; Дзиффер 1991: № 3, 59–60 https://inslav.ru/sites/default/files/sovslav-1991-3.pdf; Capaldo 1992: 343, № 25; Славова 2002: 29–30, 40; Capaldo 2004: 59, № 25; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2008: 179, № 20(1) https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196; Иванова 2013: 67–68.

Забележка:
Преписът не е пълен. Използван е за разночетения от Лавров 1930: 39–66 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280 .


5. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна Академия) № 19. Сборник. Руски ръкопис от средата на ХV в., л. 365а–389а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-19/#image-370 

Описания:
Леонид 1887б: 19–20, № 5 (19) https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._2._m..pdf ; ПС ХV в., № 1803. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 28, № 6; Ангелов 1958б: 182, № 6.

Издания:
Бодянский 1863: 3, № 1 https://runivers.ru/bookreader/book462746/#page/289/mode/1up; Perwolf 1873: 1–38 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138 ; Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Жития 1986: 43–93 (факсимилно издание), 94–130 (издание с превод на руски език).

Изследвания:
Бодянский 1863: 3 https://runivers.ru/bookreader/book462746/#page/289/mode/1up; Климент Охридски 1973: 35–36, № 5 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 25–28; 94–130. Capaldo 1992: 342; Capaldo 2004: 58, № 1; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 68.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up


6. Москва, РГБ, ф. 113 (сбирка на Йосифо–Волоцкия манастир) № 591 (193). Чети миней за октомври. Руски ръкопис от края на ХV в., л. 307а–330а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/113/f-113-591/#image-309 

Описания:
Иосиф 1882а: 240–243, № 193 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.113%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F/iosif,_ierom._opis_rukopiseiy_perenesennyh_iz_biblioteki_iosifova_monastyrja_v_biblioteku_moskovskoiy_duhovnoiy_akademii_m.,_1882.pdf ПС ХV в., № 2086. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 30, № 17; Ангелов 1958б: 183, № 35 (= 182, № 17).

Издания:
Бодянский 1863: 162–187, № 6 https://runivers.ru/bookreader/book462746/#page/452/mode/2up.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 36, № 6 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 27; Сперанский 1901: 25–29 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_06_01_1901.pdf; Capaldo 1992: 343, № 6; Capaldo 2004: 59, № 6; Иванова 2005: 113–125 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 71; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301

Забележка
Преписът е използван за разночетения в Perwolf 1873: 1–38 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up , Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470.


XV–XVI в. РУСИЯ
7. Санкт Петербург, РНБ, ф. 166 (сбирка на П. П. Вяземски), № Q.10. Сборник. Руски ръкопис от XV–XVI в., л. 245а–264а. (не е дигит.)

Описания:
Шереметев 1902: 160–162 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_Izdaniya_119_1902.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 31, № 23; Ангелов 1958б: 183, № 23.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 37, № 11 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 28–29; Capaldo 1992: 343, № 17; Capaldo 2004: 59, № 17; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2008: 175, № 4(17) https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196. Иванова 2013: 71–72.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.


8. Москва, РГБ, ф. 178 (Музейна сбирка), № 1770 и ф. 212 (сбирка на Олонецката семинария), № 9. Чети миней за октомври. Руски ръкопис от ХV–ХVІ в., л. 77а–96а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/212/f-212-9/#image-72 

Описания:
Викторов 1879б: 22–23; Собрание Олонецкой семинарии 1970: 5–6. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.212%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/212.pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 32, № 27; Ангелов 1958б: 183, № 27.

Издания:
Diddi 2013a: 303–355 https://www.academia.edu/5807848/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._XI_Edizione_del_gruppo_A._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp_303-355 

Изследвания:
Лавров 1930: ХХ (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1973: 37, № 10 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 343, № 19; Capaldo 2004: 59, № 19; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2005: 113–125 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281; Иванова 2013: 72; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301Забележка:
Преписът не е пълен. Използван е за разночетения в Лавров 1930: 1–6 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Климент Охридски 1973: 109–119. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


XVI в. РУСИЯ
9. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 314. Чети миней (Тържественик). Руски ръкопис от 1519 г. л. 334б–361а) https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-314/#image-336 

Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14; Жития 1986: 25, 39; Capaldo 1992: 344, № 52; Capaldo 2004: 61, № 50; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 74; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301


10. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1318. Чети миней за октомври. Руски ръкопис от 1541 г., л. 292а–299а. http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog?ab=D264CAD8-9A6B-4AF4-B9D4-138E866EDFA6 

Описания:
Абрамович 1907: 25–44, № 1318. https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 29, № 8; Ангелов 1958б: 182, № 8 (= 184, № 41).

Издания:
Бодянский 1864: 225–251, № 8 https://runivers.ru/bookreader/book462758/#page/312/mode/1up  

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 38–39, № 16 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 343, № 8; Capaldo 2004: 59, № 8; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 75; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Perwolf 1873: 1–38 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up; Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


11. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 987. Чети миней за октомври. Руски ръкопис от 1542–1552 г., л. 443а–457б (под 14.Х.) http://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nqSCpq5iY3exm5L3V2PUmX_JuB2fbqiBI38IW36ytuaj.data

Описания:
Протасьева 1970: 177, № 785 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577-819_m_1970_xxv,_211s_.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 30, № 16; Ангелов 1958б: 182, № 16.

Издания:
Бодянский 1863: 130–156, № 5 https://runivers.ru/bookreader/book462746/#page/420/mode/2up Великие минеи четьи 1874: столб. 976–1010 https://www.prlib.ru/item/694097 .

Изследвания:
Бодянский 1855: XXV http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Климент Охридски 1973: 42, № 34 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 39, бел. 20; Дилевски, Николова 1985: 587–589; Capaldo 1992: 343, № 5; Capaldo 2004: 58, № 5; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 75–76; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301


 

Забележка:
В библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 30, № 16 неправилно са посочени л. 881–909. Преписът е използван за разночетения от Perwolf 1873: 1–38 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up; Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf

12. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека) № 991. Чети миней за февруари. Руски ръкопис от 1542–1552 г., л. 455а–466б. http://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7njGscveYD76AZkP6pyfxzZcEKJqAx0_hieFOhRZVW1ZY.data 

Описания:
Протасьева 1970: 180, № 789 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577-819_m_1970_xxv,_211s_.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 30, № 15; Ангелов 1958б: 182, № 15.

Издания:
Бодянский 1863: 97–123, № 4 https://runivers.ru/bookreader/book462746/#page/384/mode/2up

 

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 42, № 35 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Дилевски, Николова 1985: 587–589; Capaldo 1992: 343, № 4; Capaldo 2004: 58, № 4; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2008: 148, № 2 (4) https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196; Иванова 2013: 76–77.

Забележка:
В библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 30, № 15 неправилно са посочени л. 900–922. Използван е за разночетения от Perwolf 1873: 1–38 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up; Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2008: 155–196 https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196.

13. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 179. Чети миней за февруари. Руски ръкопис от 1553 г., л. 642б–656б. http://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nmSZDo7Rt3iC8kjYSK6KE1hG88G7rlfL–5duImkJfaXx.data 

Издания:
Diddi 2008: 155–196 https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196.

Описания:
Савва 1858: 209–211 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=t9ig8tPmO2cqW8giP0O8yIn3Ep97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb3JpSGRlQmtWQStnSjZaTG9JVnRxV2hZZWZXSXV5VStzODB5QTBySUlMRT0iLCJ0aXRsZSI6IlVrYXphdC5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2OTQwMjMzMDE3NywieXUiOiIyNDAxODgwMjcxNTM4NDAzODM3In0%3D; Протасьева 1970: 199, № 801 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577-819_m_1970_xxv,_211s_.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 29, № 9; Ангелов 1958б: 182, № 9.

Издания:
Бодянский 1864: 328–355, № 11 https://runivers.ru/bookreader/book462758/#page/455/mode/1up 

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 39, № 17 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 343, № 11; Capaldo 2004: 59, № 11; Иванова 2007: 336—355; Diddi 2008: 148, № 1 (11) https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196; Иванова 2013: 77–78.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Perwolf 1873: 1–38 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up; Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2008: 155–196 https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196.


14. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир) № 501 (520). Чети миней за октомври. Руски ръкопис от 1562–1569 г., л. 212а–244а. (207а–240б) http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog?ab=76929AC3-A160-4BF8-A0C8-65B7BA5B2999 

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 390, № 620 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/  Кукушкина 1977: 155. https://imwerden.de/pdf/kukushkina_monastyrskie_biblioteki_russkogo_severa_1977__ocr.pdfПреписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 184, № 50.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 39, № 22 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 28; Кукушкина 1977: 155. https://imwerden.de/pdf/kukushkina_monastyrskie_biblioteki_russkogo_severa_1977__ocr.pdf; Capaldo 1992: 344, № 36; Capaldo 2004: 60, № 35; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 78.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf  

15. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № I.1.29. Сборник (догматико–полемичен компендиум, обединен с печатно евангелие) Руски ръкопис от 1580 г. от библиотеката на Супрасълския манастир, л. 243а–261а. 
Описания:
Попов 1879: ХІ https://runivers.ru/bookreader/book471427/#page/451/mode/1up ; Описание изданий 1985: 7–8, 22, 29–30.

Издания:
Трендафилов 1997: 208–243. https://pksh.eu/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%82%d0%be%d0%bc-2-1997

Изследвания:
Лабынцев 1992: 15–17 https://inslav.ru/images/stories/pdf/1992_Bolgarskaja_kul%27tura_v_vekax.pdf; Capaldo 2004: 61, № 56; Capaldo 2005: 65; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 78–79.

Забележка:
Преписът е използван е за разночетения от Capaldo 2005: 72–149.


СЪРБИЯ
16. Белград, Библиотека на Сръбската Патриаршия, № 282. Минеен панигирик за януари–февруари с допълнения. Сръбски ръкопис от 1589 (или 1509 г.), писан в храма „Св. Никола“ при манастира Узрен от книжовника Тимотей Глухи, по-късно е бил в манастира Хопово, Фружка гора (Фружки препис), л. 305–331. 

Описания:
Стоjановић 1902: 239, № 807 (датиран 1589 г.) http://macedonia.kroraina.com/serb/ls/index.htm; Богданович 1982: 78, № 1044 (датиран 1509 г.); Рукописи 2012: 53, № 269 (датиран 1589 г.). Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 33, № 32; Ангелов 1958б: 183, № 32; Иванова 2008: 471. 

Издания:
Diddi 2004б: 131–189 https://www.academia.edu/680778/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_III_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp._129-189.

Изследвания:
Grivec, Tomšić 1960: 92–93 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 39, № 18 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 2004: 60, № 32; Diddi 2004а: 69, № 5 (32) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2006: 36–45, № 86; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 79.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf Фотокопия от ръкописа има в Научния архив на БАН. 


РУСИЯ
17. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека) № 1356. Сборник. Руски ръкопис от 1598 г., л 520а–559а. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1910: 15–22 http://www.sedmitza.ru/lib/text/4584403/.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 39, № 19 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 344, № 34; Capaldo 2004: 60, № 33; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 175, № 8 (34) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 79–80.

Забележка:
Преписът е използван а разночетения в Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.

18. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. Н. Погодин), № 1131. Тържественик. Руски ръкопис от първата четвъррт на ХVІ в., л. 296а–330а. (не е дигит.)

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 38, № 15 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Иванова 1982: 472–473; Capaldo 1992: 344, № 32; Capaldo 2004: 60, № 31; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 74; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301


19. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.I.891. Сборник с жития и слова. Руски ръкопис от първата четвърт на ХVI в., л. 67б–94б. (не е дигит.)

Описания:
Отчет 1915: 143. https://books.google.bg/books?id=b0klAQAAIAAJ&dq=editions:STANFORD36105015872158&hl=ru&lr=&redir_esc=y 

Изследвания:
Capaldo 2004: 61, № 57; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 179, n. 17 https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 319.


20. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. Н. Погодин), № 957. Сборник със смесено съдържание. Руски ръкопис от началото на ХVІ в., л. 393а–410б. (не е дигит.)

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 38, № 14 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Иванова 1982: 459; Capaldo 1992: 344, № 31; Capaldo 2004: 60, № 30; Capaldo 2005: 65; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 74—75.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Capaldo 2005: 63–151.


21. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 175. Макариевски чети миней за октомври. Руски ръкопис от 30-те–40-те години на ХVІ в. л. 481а–496а (под 14.Х.). http://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nobOWfRr_pR5IUA3OSB6w1vlNwRO–kxaRgcShGvzh9jQ.data

Описания:
Горский, Невоструев 1886: 27–41 https://runivers.ru/bookreader/book471886/#page/293/mode/1up; Протасьева 1970: 193, № 797 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577-819_m_1970_xxv,_211s_.pdf.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 40, № 27 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 344, № 38; Capaldo 2004: 60, № 37; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 77; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301

22. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека) № 1455. Сборник (Сергиевский). Руски ръкопис от първата половина на XVI в., л. 123а–156а. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1910: 228–229 http://www.sedmitza.ru/lib/text/4584403/.

Изследвания:
Смирнов 1865: 43–44 https://www.prlib.ru/item/694538; Климент Охридски 1973: 41, № 29 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 28; Capaldo 1992: 344, № 40; Capaldo 2004: 60, № 39; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 176, № 9(39) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 84.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.


23. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1335. Чети миней за октомври. Руски ръкопис от втората половина на XVI в., л. 220а—240а. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1907: 257–261, № 1335 https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 184, № 43.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 41, № 28 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 344, № 39; Capaldo 2004: 60, № 38; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 83; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


УКРАЙНА
24. Лвов, Лвовска Национална научна библиотека „В. Стефаник“, ф. 77, оп. 1 (сбирка на А. Петрушевич) № 8, по–рано принадлежал на манастира „Св. Онуфрий“ в Лвов. (Първи Лвовски препис). Сборник–конволют със смесен състав. Руски ръкопис от XVI в., л. 173а–196б. 

Описания:
Свенцїцький 1906: 69–70; Кириличнi рукопiснi книги 2007: 40, № 42; ПС ХV в., № 667; Охотина, Турилов 1993: 143, № 8 (667). Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 28, № 3; Ангелов 1958б: 181, № 3 (= 184, № 45).

Издания:
Dümmler, Miklosich 1870: 214–228 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n233 (230–246) превод на латински език); Pastrnek 1902: 154–215 (с превод на латински език) http://dk.uzei.cz/nkp/view/uuid:cbb35a60-4d9b-11ea-a3ba-005056827e52?page=uuid:a66e045d-e1a2-43ce-bb2b-00f8981dad99; Теодоров-Балан 1920: 29–67. https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/n5Изследвания:
Бодянский 1855: LXXXII http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Климент Охридски 1973: 37, № 12 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 343, № 23; Capaldo 2004: 59, № 23; Diddi 2004а: 68, № 3 (23) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 72–73.

Забележка:
Преписът е непълен. Изполван е за разночетения в Šafařík 1873: 31–32 https://archive.org/details/pamtkydevnhopse00afgoog/page/n49/mode/2up Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2004б: 131–189 https://www.academia.edu/680778/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_III_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp._129-189


РУСИЯ 
25. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1288 (488). Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 25а–82а. (не е дигит.)

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 28–29, № 7; Ангелов 1958б: 182, № 7.

Издания:
Бодянский 1863: 39–63, № 2  https://runivers.ru/bookreader/book462746/#page/326/mode/2up

Изследвания:
Бодянский 1863: 39–63 https://runivers.ru/bookreader/book462746/#page/326/mode/2up Бодянский 1855: ХХ http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Климент Охридски 1973: 37, № 8 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 26–28; Capaldo 1992: 342, № 2; Capaldo 2004: 58, № 2; Иванова 2007: 336—355; Diddi 2009а: 174–175, № 1(2) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 73–74.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up; Perwolf 1873: 1–39 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf ; Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.26. Санкт Петербург, РНБ, ф. 76103 (сбирка на Кирило–Белозерския манастир), № 57/1134. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 27а–87а. (не е дигит.)

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 39, № 21 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 344, № 35; Capaldo 2004: 60, № 34; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 80.


27. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 509 (626). Чети миней за февруари. Руски ръкопис от XVI в., л. 107а–121а. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 417, № 626 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 31, № 18; Ангелов 1958б: 182, № 18.

Издания:
Бодянский 1873: 434–66, № 14 https://runivers.ru/bookreader/book471184/#page/230/mode/1up

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 39–40, № 23 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 344, № 14; Capaldo 2004: 59, № 14; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 80–81; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


28. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.I.738 (№ 44 от сбирката на Ф. И. Буслаев). Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 415а–426а. (не е дигит.)

Описания:
Бычков 1897: 121 http://starieknigi.info/Knigi/B/Bychkov_I_A_Katalog_sobraniya_rukopisej_F_I_Buslaeva_1897.pdf 

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 40, № 26 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 344, № 37; Capaldo 2004: 60, № 36; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 82–83, 107. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.


29. Санкт Петербург, БРАН, ф. 32 (сбирка на Н. К. Николски) № 264. Сборник (Касианов). Руски ръкопис от XVI в., л. 272а–318а.

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 33, № 34; 32, № 28; Ангелов 1958б: 183, № 34 и № 28.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 40, № 24 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Лавров 1911а: XIII https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/pamjatniki-hristianskogo-hersonesa-vyp-2-zhitija-hersonskih-svjatyh-v-greko-slavjanskoj-pismennosti/ ; Capaldo 1992: 344, № 18; Capaldo 2004: 59, № 18; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 175, № 5(18) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 81.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982; Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.


30. Санкт Петербург, БРАН, ф. 75 (сбирка на Белокриницката старообрядческа митрополия), № 13. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 64а–125а.

Издания:
Мечев 1999: 373–469 (факсимилно издание).

Изследвания:
Кенанов 1987: 65–67 (фотокопие на началото на ЖК, л. 64) л. 104б, края (125б) и началото на Похвалното слово за св. Кирил); Capaldo 1992: 345, № 55; Capaldo 2004: 61, № 53; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 178, № 18(53) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 85. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.


31. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № Q.I.1135. Руски ръкопис от ХVI в., л. 440–484. (не е дигит.)

Изследвания:
Ziffer 1998: 140, n. 27; Capaldo 2004: 61, № 55; Иванова 2007: 336—355; Иванова 2013: 337; Diddi 2009а: 179, № 22(55) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224


32. Москва, РГБ, ф. 205/І (сбирка на ОИДР), № 342. Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 1а–24а. (не е дигит.)

Описания:
Соколов 1905: 50 https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 31, № 23; Ангелов 1958б: 182, № 19.

Издания:
Бодянский 1873: 467–497, № 15 https://runivers.ru/bookreader/book471184/#page/265/mode/1up.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 40, № 25 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 343, № 15; Capaldo 2004: 59, № 15; Diddi 2009а: 175, № 3(15) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 81–82.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.


33. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 167. Чети миней за февруари. Руски ръкопис от втората четвърт на XVI в., л. 210а–258а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-167/#image-210 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (2): 117–118. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf


Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14; Capaldo 1992: 344, № 51; Capaldo 2004: 61, № 49; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 177–178, № 16(49) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 84–85. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.


34. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия), № 63 (26). Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 99а–120а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-63/#image-103 

Описани:
Леонид 1887а: 124–127, № 26 (63). https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._1._m..pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 29–30, № 12; Ангелов 1958б: 182, № 12.

Издания:
Бодянский 1863: 67–92, № 3 https://runivers.ru/bookreader/book462746/#page/354/mode/2up.

Изследвания:
Бодянский 1855: XXVI http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Климент Охридски 1973: 43, № 40 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf ; Capaldo 1992: 343, № 3; Capaldo 2004: 58, № 3; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2008: 148, № 6(3) https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196; Иванова 2013: 91–92; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up; Perwolf 1873: 1–38 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2008: 155–196 https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196.


XVI–XVII в. РУСИЯ
35. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека) № 1307. Сборник с жития и слова. Руски ръкопис от XVI–XVII в., л. 150а–202а. (не е дигит.)

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 41, № 30 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 344, № 41; Capaldo 2004: 60, № 40; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 176, № 10(40) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 85.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280

36. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 503/522 (619). Чети миней за октомври. Руски ръкопис от XVI–XVII в., л. 197а–237а. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 382–383, № 619 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/; ПС ХV в., № 999 (под № 503/522); Розов 1962: 294–304 (под № 522/503) http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8185; Кукушкина 1971: 360–361 https://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE-1970_1971.pdf; Кукушкина 1986: 209, № 619/503. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 184, № 49. 

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 35, № 4 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 28; Розов 1962: 297 http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8185; Capaldo 1992: 343, № 28 (като № 619); Capaldo 2004: 60, № 28; Иванова 2005: 113–125 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 70–71; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301

Забележка:
В Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 382–383 ръкописът е датиран неправилно от 1494 г. Тук е възприета новата датировка, дадена от Н. Н. Розов. Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


37. Санкт Петербург, БРАН, ф. 1 (Архангелска сбирка), № Д.145 (принадлежал по-рано на библиотеката на Антониево–Сийския манастир). Сборник с жития и сказания. Руски ръкопис от края на ХVI – началото на ХVII в., л. 76а–123а.

Описания:
Викторов 1890: 90, № 115  https://www.prlib.ru/item/694534/ ; Белова, Кукушкина 1978: 177, № 209 http://www.rasl.ru/e_editions/materialy_i_soobshcheniya_niork_funds_2_1978.pdf; Амосов, Белова, Кукушкина 1998: 182–184 https://books.google.bg/books?id=–tW7AAAAIAAJ&dq=inauthor%3A%22%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0.%20%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.%20%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%22&hl=bg&source=gbs_book_other_versions 

Изследвания:
Capaldo 1992: 345, № 56; Capaldo 2004: 61, № 54; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 179, № 19(54) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 86.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280


ХVII в.РУСИЯ
38. Москва, ГИМ, ф. 89370 (сбирка на Чудовския манастир), № 311 (9). Чети миней за февруари. Руски ръкопис от 1600 в., л. 368б–399а.

Описания:
Петров 1879б: 188, № 307–317 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_PDPI_005_1879.pdf; Протасьева 1980: 181, № 311(9).Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 29, № 10; Ангелов 1958б: 182, № 10.

Издания:
Бодянский 1864: 363–398, № 12 https://runivers.ru/bookreader/book462758/#page/455/mode/1up 

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 39, № 20 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 343, № 12; Capaldo 2004: 59, № 12; Костюхина 1974: 1–228; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2008: 148, № 4 (12) https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196; Иванова 2013: 86. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Perwolf 1873: 1–38 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up ; Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2008: 155–196 https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196.РУМЪНИЯ 
39. Букурещ, Библиотека на Румънската академия, (BAR), № 135 (№ 66, 33) от сбирката на манастира Нямц). Сборник със смесено съдържание. Сръбски ръкопис от XVI в. (ок. 1624 г.), л. 125а–153а.

Описания:
Яцимирский 1905: 705–706, № 66 (33) http://starieknigi.info/Knigi/JA/Yacimirskij_A_I_Slavyanskie_i_russkie_rukopisi_rumynskih_bibliotek.pdf; Panaitescu 1959: 163–168; Васиљев, Гроздановић, Јовановић 1980: 48, № 10 https://books.google.bg/books?hl=bg&id=7SwjAQAAIAAJ&focus=searchwithinvolume&q= (фрагменти); Карановиħ 1962: 501, № 77.  Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 33, № 31; Ангелов 1958б: 183, № 31.

Издания:
Яцимирский 1900: 1269–1270 (извадки) http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_05_04_1900.pdf; Яцимирский 1905: 705—706 (извадки) http://starieknigi.info/Knigi/JA/Yacimirskij_A_I_Slavyanskie_i_russkie_rukopisi_rumynskih_bibliotek.pdf; Яцимирский 1898а: 1–109.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 37, № 9 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 30; Михаила 1971: 128–129; Capaldo 1992: 343, № 29; Capaldo 2004: 60, № 29; Diddi 2004а: 68–69, № 4 https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 87. 

Забележка:

Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2004б: 131–189 https://www.academia.edu/680778/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_III_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp._129-189. Фотокопия от преписа има в Научния архив на БАН. 

РУСИЯ 
40. Москва, РГБ, ф. 292 (сбирка на И. Строев), № 25. Сборник. Руски ръкопис от 1625 в., л. 194а–225б.

Изследвания:
Николова, 1985: 108; Николова 1986: 14; Capaldo 1992: 344, № 54; Capaldo 2004: 61, № 52; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 178, № 17(25) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 88. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.


ГЪРЦИЯ
41. Атон, Хилендарски манастир, № 444 (S 300, Sa 349, T 330). Чети миней за февруари с допълнения за големите празници за март и април (Аверкиев). Сръбски ръкопис от 1625–1626 в., л. 105а–139а.

Описания:

Богдановић 1978: 171–172; Matejic, Thomas 1992: 540; Турилов, Мошкова 1999: 181–182, № 434. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 32, № 29; Ангелов 1958б: 183, № 29; Иванова 2008: 471. 

Издания:
Порфирий 1877: 79–110 http://books.e-heritage.ru/book/10076618; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Радоjчић 1963: 6–73 (фототипно издание).

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 44, № 44 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 30; Capaldo 1992: 343, № 26; Capaldo 2004: 60, № 26; Diddi 2004а: 69, № 6 (26) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 88–89.

Забележка:
У Порфирий 1877: 79–110 са печатани части от текста. Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2004б: 131–189 https://www.academia.edu/680778/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_III_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp._129-189.


РУСИЯ
42. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевската лавра), № 674 (411). Чети миней за февруари. Руски ръкопис от ок. 1630 в., л. 108б–140а. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.304.I%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/PDF/304.I%20674.pdf 

Описания:
Иларий, Арсений 1879: 24–25. https://runivers.ru/bookreader/book471681/#page/158/mode/1up
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 29, № 11; Ангелов 1958б: 182, № 11.

Издания:
Бодянский 1864: 292–319, № 10 https://runivers.ru/bookreader/book462758/#page/380/mode/1upИзследвания:
Климент Охридски 1973: 43, № 41 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 343, № 10; Capaldo 2004: 59, № 10; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2008: 148, № 7(10) https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196; Иванова 2013: 89. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up; Perwolf 1873: 1–38 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Diddi 2008: 155–196 https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196. У Бодянски, Попруженко, Романски и Лавров погрешно е посочен № 874 вм. 674. 


43. Санкт Петербург, БРАН, ф. 1 (Архангелска сбирка) № Д.236. Сборник жития и слова. Руски ръкопис от 30-те години на ХVII в., л. 430а–464а.

Описания:
Викторов 1890: 110, № 233 https://www.prlib.ru/item/694534; Белова, Кукушкина 1978: 179, № 233. http://www.rasl.ru/e_editions/materialy_i_soobshcheniya_niork_funds_2_1978.pdf


Изследвания:
Климент Охридски 1973: 41, № 31 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Трифонова 1989: 248–249 (датиран от началото на ХVIII в. ); Capaldo 1992: 345, № 57; Capaldo 2004: 61, № 48; Diddi 2009а: 177, № 15(48) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 89.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.

44. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 502/521(621). Чети миней за октомври. Руски ръкопис от 1647 в., л. 222а–258а. http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog?ab=4E6DD0F6-266E-4560-8D75-9163CA7312A9 

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 393–394, № 621 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 31, № 24; Ангелов 1958б: 183, № 24.

Изследвания:
Лавров 1930: XIX (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1973: 41, № 33 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 343, № 20; Capaldo 2004: 59, № 20; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 90; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982. Фотокопия от ръкописа има в Научния архив на БАН. 


45. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 420 (57, 1603, 472). Сборник Календар или жития на светците. Руски ръкопис от края на XVII в., л. 182а–197а.

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 31, № 20; Ангелов 1958б: 183, № 20.

Издания:
Бодянский 1873: 498–532, № 16 https://runivers.ru/bookreader/book471184/#page/296/mode/1up; Лавров 1930: 37–39 https://www.twirpx.com/file/2215982

 
Изследвания:
Лавров 1930: XXIII–XXVII, https://www.twirpx.com/file/2215982, Климент Охридски 1973: 44, № 45 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 30; Янковская 1988: 179–221; Capaldo 1992: 343, № 16; Capaldo 2004: 59, № 16; Diddi 2004а: 69–70, № 7 https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 92–93.

Забележка:

Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2004б: 131–189 https://www.academia.edu/680778/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_III_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp._129-189.


46. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на М. В. Ундолски), № 330 и № 379 от сбирката на И. Н. Царски. Сборник. Руски ръкопис от края на XVII в., л. 1а–28а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-330/#image-5 

Описания:
Ундольский 1870: кол. 238, № 330. https://yadi.sk/d/n9IML-nGPLPtA Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 30, № 14; Ангелов 1958б: 182, № 14 (= 185, № 52).

Издания:
Бодянский 1863: 192–211, № 7 (под № 161 от сбирката на В. М. Ундолски) https://runivers.ru/bookreader/book462746/#page/482/mode/2up.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 43, № 42 (№ 330 от сбирката на В. М. Ундолски) http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 343, № 7; Capaldo 2004: 59, № 7; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 175, № 2(7) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 94.

Забележка:
В библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 30, № 14 неправилно е посочен № 161 от сбирката на Ундолски. Преписът е използван за разночетения в Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up; Perwolf 1873: 1–38 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.


47. Санкт Петербург, БРАН, ф. 1 (Архангелска сбирка), № Д.242 (Антониево–Сийски манастир № 231). Сборник със сказания, послания и слова. Руски ръкопис от ХVII в., л. 428а–449б. 

Описания:
Викторов 1890: 109, № 231.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 41, № 31 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Кукушкина 1977: 31 https://imwerden.de/pdf/kukushkina_monastyrskie_biblioteki_russkogo_severa_1977__ocr.pdf; Белова, Кукушкина 1978: 176, № 197 http://www.rasl.ru/e_editions/materialy_i_soobshcheniya_niork_funds_2_1978.pdf; Capaldo 1992: 344, № 42; Capaldo 2004: 60, № 41; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 178, № 19(41) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 90. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.


48. Санкт Петербург, РНБ, ф. 76103 (сбирка на Кирило–Белозерския манастир), № 14/1253. Чети миней за октомври. Руски ръкопис от ХVII в., л. 93б–122а.(не е дигит.)

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 30, № 13; Ангелов 1958б: 182, № 13.

Издания:
Бодянский 1864: 258–291, № 9 https://runivers.ru/bookreader/book462758/#page/346/mode/1up .

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 42, № 36 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf ; Capaldo 1992: 343, № 9; Capaldo 2004: 59, № 9; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 90–91; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301


Забележка:
Преписът е използван за разночетения Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up; Perwolf 1873: 1–38 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Климент Охридски 1973: 109–119. http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf


49. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1042 (429) и № 702 от сбирката на И. Н. Царски. Чети миней за февруари. Руски ръкопис от XVII в., л. 426а–463а.

Описания:
Строев 1848: 755–759, № 702 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_P_M_Rukopisi_slavyanskie_i_rossijskie_prinadl_Carskomu_1848.pdf; Леонид 1893б: 332–335, № 1042. http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 184, № 44.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 42, № 37 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 344, № 44; Capaldo 2004: 61, № 43; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2008: 148, № 5(43) https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196; Иванова 2013: 91. 


Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Diddi 2008: 155–196 https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196.


50. Москва, РГБ, ф. 247 (сбирка на Рогожкото старообрядческо гробище), № 636. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 137а–185а.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 43, № 43 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 344, № 47; Capaldo 2004: 61, № 46; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2009а: 177, № 14(46) https://www.academia.edu/680770/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VI_I_testimoni_delle_collezioni_di_contenuto_variabile_gruppo_C_._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._173-224; Иванова 2013: 92. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280


51. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е Е. Егоров) № 1144. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 268а–291а. (не е дигит.)

Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14; Capaldo 1992: 344, № 53; Capaldo 2004: 61, № 51; Иванова 2007: 336–355; Diddi 2008: 148, № 8(51) https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196; Иванова 2013: 93. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Diddi 2008: 155–196 https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196.

ВАТИКАН
52. Апостолическа библиотека, Vat. Slav. 12. Полемично–догматичен сборник. Руски ръкопис от ХVII в., л. 82а–105а. https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.slav.12 

Описания:
Jagić 1903: № 12 https://archive.org/details/archivfrslavis25berluoft/page/n15; Джурова, Станчев, Япунджич 1985: 79–80, CLXIV–CLXV (фототипно издание на л. 82–83); Jakshe 1962: 227–228. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 31, № 21; Ангелов 1958б: 183, № 21 (= 181, № 4).

Издания:
Лавров 1930: XXI–XXIII https://www.twirpx.com/file/2215982; Capaldo 2005: 72–149.

Изследвания:
Krajcar 1969: 497–508; Jercov Capaldo 1981: 268–274; Климент Охридски 1973: 45, № 48 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 343, № 21; Capaldo 2004: 59, № 21; Capaldo 2005: 64–65; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 87–88.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Šafařík 1873: 31–32 https://archive.org/details/pamtkydevnhopse00afgoog/page/n49/mode/2up; Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up ; Grivec, Tomšić 1960: 95–143 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470.


ЛИТВА
53. Вилнюс, Централна библиотека на Литовската академия на науките, ф. 19 (сбирка на Публичната библиотека), № 80. Чети миней  за декември, януари и февруари. Руски ръкопис от ХVII в., л. 487б–505а.

Описания:
Добрянский 1882: 122. https://yadi.sk/d/L9S8R_abPLPtCПреписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 33, № 33; Ангелов 1958б: 183, № 33 (= 185, № 58).

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 42, № 38 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 344, № 45; 51, Capaldo 2004: 61, № 44; Capaldo 2005: 65; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 93–94.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 2005: 65. 72–149. Фотокопия от ръкописа има в Научния архив на БАН.
ХVII–ХVIII в. 

УКРАЙНА 
54. Лвов, Лвовска национална научна библиотека „В. Стефаник“, ф. 77, оп. 1 сбирка на А. Петрушевич), № 9 (АСП 9), (по-рано в сбирката на Василианския манастир „Св. Онуфрий“ в Лвов) (Втори Лвовски препис). Сборник. Руски ръкопис от ХVII–ХVIII в., л. 1а–34а.

Описания:
Свенцїцький 1906: 70–75; Яцимирский 1921: 742–745, № 47 http://e-heritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=47931307 Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 28, № 5; Ангелов 1958б: 182, № 5 (= 184, № 47).

Изследвания:
Бодянский 1855: LXXII http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Лавров 1930: 37–39 https://www.twirpx.com/file/2215982 ; Климент Охридски 1973: 44, № 46 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Жития 1986: 30–31; Capaldo 1992: 343, № 24; Capaldo 2004: 59, № 24; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 94–95.

Забележка:
Части от преписа са публикувани в Свенцїцький 1906: 70–75; Šafařík 1873: 25–27 https://archive.org/details/pamtkydevnhopse00afgoog/page/n43/mode/2up. Преписът е използван за разночетения в Šafařík 1873: 31–32 https://archive.org/details/pamtkydevnhopse00afgoog/page/n49/mode/2up; Dümmler, Miklosich 1870: 247–248 https://archive.org/details/denkschriften1920ster/page/n277/mode/2up; Diddi 2004б: 131–189 https://www.academia.edu/680778/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_III_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp._129-189. В Жития 1986: 30–31 е датиран от ХVІІ в. Копие от него се пази в архива на О. М. Бодянски (РГБ, ф. 36, папка II, а.е. 25, вж. тук № 65).


РУСИЯ 
55. Москва, ГИМ, ф. 48987, 52073 (сбирка на Е. В. Барсов), № 1647. Сборник. Руски ръкопис от ХVII–ХVIII в., л. 82а–99б.

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 31, № 19.

Издания:

Бодянский 1873: 467–497, № 15. https://runivers.ru/bookreader/book471184/#page/265/mode/1up

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 45, № 47 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 344, № 48; Capaldo 2004: 61, № 47; Diddi 2008: 148, № 9(47) https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196; Иванова 2013: 95.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 1–39 https://www.twirpx.com/file/2215982; Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2008: 155–196 https://www.academia.edu/680764/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._V_Edizione_del_gruppo_dei_testimoni_del_menologio_di_febbraio._Ricerche_slavistiche_6_52_2008_pp._145-196.


XVIII в. РУСИЯ 
56. Москва, РГБ, ф. 299 (сбирка на Н. Тихонравов), № 145. Сборник. Руски ръкопис от XVIII в., л. 1а–51а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/299/f-299-145/#image-7 

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 43, № 39 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 34, № 46; Capaldo 2004: 61, № 45; Иванова 2013: 95–96. 

Забележка:
Фрагментът е част от пълен препис на Житието на Кирил, срв. тук № 57 и № 58. Започва от средата на гл. Х. Използван е за разночетения в Климент Охридски 1973: 109–119 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Diddi 2009б: 227–280 https://www.academia.edu/680766/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini._VII_Edizione_del_gruppo_C._Ricerche_slavistiche_7_53_2009_pp._225-280.


57. Москва, РГАДА, ф. 196 (сбирка на Ф. Ф. Мазурин), № 1397. Сборник. Руски ръкопис от XVIII в., 6 л. 

Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14; Иванова 2007: 336–355; Иванова 2013: 95–96.

Забележка:
Фрагментът е част от пълен препис на Житието на Кирил, срв. тук № 56 и № 58. Започва с гл. III. 


58. Москва, РГАДА, ф. 196 (сбирка на Ф. Ф. Мазурин), № 1320. Сборник. Руски ръкопис от XVIII в., 16 л.

Изследвания:
Иванова 2013: 95–96.

Забележка:
Фрагментът е част от пълен препис на Житието на Кирил, срв. тук № 56 и № 57.


КЪСНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРЕПИСИ:

ЧЕХИЯ
59. Прага, Народен музей, № IX.E.31 (Š). Копие от Пространното житие на Константин–Кирил. Изследователски препис, направен от Ив. Н. Василевич за П. Й. Шафарик през 1837 г., по преписа от Лвовската Национална научна библиотека, сбирка на А. Петрушевич № 8 (АСП 8), 21 л. (тук № 55).

Описания:
Яцимирский 1921: 742–744, № 47 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Vašica, Vajs 1957: 162–163, № 91. 

Изследвания:
Capaldo 1992: 345, № 84; Capaldo 2004: 63, № 94; Diddi 2004а: 71, № 11 (94) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2013: 97.


УКРАЙНА
60. Одеса, Държавна научна библиотека „М. Горки“, сбирка на В. Григорович, № 1/104, л. 14а–34б. Копие от преписа от Рилския манастир, № 4/8 (61) (тук № 2). 

Описания:
Мочульский 1890: 68–69, № 44 (74) https://dlib.rsl.ru/viewer/01003551508#?page=71; Сырку 1901: CLXXX; Петрунь 1927: 151 https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=157; Копыленко, Рапоппорт 1960: 550, № 104 http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8078; Королькова, Кравченко 1963: 32.

Изследвания:
Ангелов 1983: 74–83; Куев 1986: 72 http://electronic-library.org/books/Book_0087.html; Capaldo 1992: 345, № 72; Capaldo 2004: 62, № 72; Иванова 2013: 97–98.


ЧЕХИЯ
61. Прага, Народен музей, № IX.F.5 (Š). Копие на Пространното житие на Константин–Кирил (тук № 2), 55 л. 

Описания:
Яцимирский 1921: 741–742, № 46 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Vašica, Vajs 1957: 208–209, № 107.

Изследвания:
Capaldo 1992: 345, № 85; Capaldo 2004: 63, № 95; Diddi 2004а: 71, № 12 (95) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2013: 98. 


62. Прага, Народен музей, № IX.F.13 (Š). Копие на Пространното житие на Константин–Кирил. Ръкопис от 1849 г., направен от Т. Ф. Большаков за П. Й. Шафарик вероятно по преписа РГБ, сбирка на Е. Егоров № 167 (тук № 33), 21 л. 

Описания:
Яцимирский 1921: 744, № 48 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Vašica, Vajs 1957: 223–224, № 112.

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 46, № 2 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Capaldo 1992: 345, № 86; Capaldo 2004: 63, № 96; Иванова 2013: 98–99.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Šafařík 1873: 31–32 https://archive.org/details/pamtkydevnhopse00afgoog/page/n49/mode/2up


63. Прага, Народен музей, № IX.D.37(Š). Копие на Пространното житие на Константин–Кирил. Ръкопис от 40–те години на XIX в. , 23 л., направен за П. Й. Шафарик по преписа от Хилендарския манастир. Отговаря на преписа от сбирката на А. Петрушевич № 8 (тук № 24), л. 1–35б.

Описания:
Яцимирский 1921: 745, № 49 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Vašica, Vajs 1957: 142–143, № 37. Преписът е посочен в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 185, № 55.

Изследвания:
Grivec, Tomšić 1960: 17 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Capaldo 1992: 345, № 83; Capaldo 2004: 63, № 93; Diddi 2004а: 71, № 10 (93) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2013: 99.


64. Прага, Народен музей, № IX.D.7(Š). Копие на Пространното житие на Константин–Кирил. Ръкопис от 49-те години на XIX в., направено от П. Й. Шафарик, 23 л. 

Описания:
Яцимирский 1921: 746, № 50 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Vašica, Vajs 1957: 105—106, № 32.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 185, № 56.

Изследвания:
Capaldo 1992: 345, № 82; Capaldo 2004: 63, № 92; Иванова 2013: 99.


65. Прага, Народен музей, № IX.C.7 (Š). Копие на Пространното житие на Константин–Кирил, направено от Д. Й. Зубрицки за П. Й. Шафарик през XIX в., л. 1–19б.

Описания:
Vašica, Vajs 1957: 52–53, № 15.

Изследвания:
Grivec, Tomšić 1960: 17. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Capaldo 1992: 345, № 81; Capaldo 2004: 63, № 91; Diddi 2004а: 71, № 9 (91) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2013: 99—100.

Забележка:
Първите 16 глави на ЖК са преписвани от препис от библиотеката на манастира „Св. Онуфрий“ в Лвов (тук № 24), а след това до края разночетенията са по втория лвовски препис (тук № 55). 


РУСИЯ
66. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 1. Копие на Пространното житие на Константин–Кирил, направено през 1854 г. от неизвестен ръкопис, л. 2а–35б.

Описания:
Соколов 1905: 597–598, № 1–2 https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 100.


67. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 2. Копие на Пространното житие на Константин–Кирил, направено през 1854 г от неизвестен ръкопис, л. 2а–29б. 

Описания:
Соколов 1905: 597–598, № 1–2 https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 100.


68. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 20. Копие на Пространното житие на Константин–Кирил, направено през 1854 г. от преписа в сбирката на В. М. Ундолски № 330 (тук № 46), л. 1а–29а.

Описания:
Соколов 1905: 605, № 25 https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Минкова 1978: 54–55; Иванова 2013: 101.


69. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 18. Копие на Пространното житие на Константин–Кирил, направено около 1858 г. в Рилския манастир на преписа на Владислав Граматик от 1479 г. (тук № 2), л. 1а–14а. 

Описания:
Соколов 1905: 605, № 23. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69Изследвания:
Минкова 1978: 58; Иванова 2013: 101.


70. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 35. Копие на Пространното житие на Константин–Кирил, направено през 1862–1863 г. на преписа от Йосифо–Волоцкия манастир, № 591 (193), (тук № 6), 32 л. 


Описания:
Соколов 1905: 607–608, № 48. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Минкова 1978: 55–56; Иванова 2013: 101.


71. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 21. Два изследователски преписа от 1862 г. – копие на преписа от Софийската Новгородска библиотека, № 1318 (тук № 10), л. 1а–17а и копие от преписа в Кирило–Белозерския манастир, № 14/1253 (тук № 48), л. 18а–38б.

Описания:
Соколов 1905: 605, № 26–27. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 101–102.


72. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 22. Три изследователски преписа от 1863 г. – копие на преписа от Троицко–Сергиева лавра № 674 (тук № 42), л. 1а–12б, на преписа от Московската Синодална библиотека № 179 (тук № 13), л. 13а–24б (липсва краят) и непълно копие на преписа от Чудовския манастир № 311(9) (тук № 38) (л. 25а–31б).

Описания:
Соколов 1905: 605, № 8–30. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69


Изследвания:
Иванова 2013: 102.


73. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 19. Изследователски препис без дата, но преди 1863 г., копие на преписа от Московската духовна академия № 19 (тук № 5), 26 л.

Описания:
Соколов 1905: 605, № 24. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 101–102.

74. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 16. Изследователски препис без дата, но преди 1863 г. Непълно копие на преписа в Московската духовна академия № 63 (тук № 34), 22 л. 

Описания:
Соколов 1905: 604–605, № 21. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69Изследвания:
Иванова 2013: 103.

75. Москва, РГБ, ф. 36 (архив на О. М. Бодянски), папка ІІ, а.е.15. Копие на Пространното житие на Кирил, направено по преписа от ГИМ, Синодална библиотека № 991 (тук № 12), без дата, но преди 1863 г., 15 л. 

Описания:
Соколов 1905: 604, № 20. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69Изследвания:
Бодянский 1855: XXIV–XXVII http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Климент Охридски 1973: 46, № 3 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf ; Иванова 2013: 103.


76. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 3. Копие от 1871 г. на преписа от Софийската Новогордска библиотека, № 1288 (тук № 25), направен от Е. Морозов, л. 1а–20а.

Описания:
Соколов 1905: 600–601, № 4. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69Изследвания:
Минкова 1978: 56; Иванова 2013: 103.


77. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 13. Копие от 1871 г. на преписа от Софийската Новгородска библиотека, № 1455 (тук № 22), л. 1а–20а

Описания:
Соколов 1905: 604, № 18. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Минкова 1978: 56; Иванова 2013: 103–104.


78. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 26. Копие от 1871 г. на преписа от Софийската Новгородска библиотека, № 1385 (тук № 3), направено от И. В. Чистович, 16 л.

Описания:
Соколов 1905: 606, № 36. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 104.


79. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 17. Копие на преписа от Соловецкия манастир, № 509 (тук № 27), л. 1а—45а.

Описания:
Соколов 1905: 605, № 22. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Минкова 1978: 56–57; Иванова 2013: 104.


80. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 38. Изследователски препис без дата, но преди 1873 г., копие на преписа от Московската Синодална типография, № 420 (тук № 45), 12 л. 

Описания:
Соколов 1905: 608, № 50. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 104.


81. Москва, РГБ, ф. 36, (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 11. Копие, направено от А. Викторов през 1877 г. на Арх. 50 (отговаря на преписа в РНБ, F.I.738 (тук № 11), 12 л.

Описания:
Соколов 1905: 604, № 16. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 38, № 13 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf ; Минкова 1978: 56; Capaldo 2004: 64, № 100; Иванова 2013: 105, 107.


82. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 10. Изследователски препис без дата, копие на преписа от РНБ, ф. 31, № I.1.29 (тук № 15), 26 л.

Описания:
Соколов 1905: 603, № 15. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69Изследвания:
Бодянский 1855: ХХVІ http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Климент Охридски 1973: 46, № 3 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf ; Capaldo 1992: 344, № 49; Ziffer 1998: 280–282; Capaldo 2004: 64, № 99; Capaldo 2005: 65; Иванова 2013: 341.

Забележка:
В Бодянский 1855: ХХVІ http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf и в Климент Охридски 1973: 47 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf сигнатурата погрешно е указана като Бодянски, папка II, а.е. 15). 


83. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 8. Изследователски препис без дата, копие на преписа от Софийската Новгородска библиотека, № 1307 (тук № 35), 23 л. 

Описания:
Соколов 1905: 603, № 13. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 105.


84. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 9. Изследователски препис без дата на неизвестна компилация на Пространното житие, 41 л. 

Описания:
Соколов 1905: 603, № 14. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 105—106.


85. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 14. Изследователски препис без дата, копие на преписа от Софийската Новогордска библиотека, № 1356 (тук № 17), 14 л. 

Описания:
Соколов 1905: 604, № 19. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 106.


86. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски), папка II, а.е. 27. Изследователски препис без дата, копие на преписа от Кирило–Белозерския манастир, № 57/1134 (тук № 26), 21 л. 

Описания:
Соколов 1905: 607, № 37. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 106.


87. Москва, РГБ, ф. 36 (сбирка на О. М. Бодянски) папка II, а.е. 25. Части от два изследователски преписа, Лвов, Лвовска национална научна библиотека „В. Стефаник“, ф. 77, оп. 1 (сбирка на А. Петрушевич) № 8 (АСП 8) (Първи Лвовски препис) (тук № 24), л. 1а–3б и Лвов, Лвовска национална научна библиотека „В. Стефаник“, ф. 77, оп. 1 сбирка на А. Петрушевич) № 9 (АСП 9) (Втори Лвовски препис) (тук № 55), л. 5а–6б). 

Изследвания:
Capaldo 1992: 341–345; Capaldo 2004: 64, № 101; Diddi 2004а: 71, № 13 (101) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2013: 108.


ХЪРВАТИЯ
88. Загреб, Архив на Националната и Всеучилищна библиотека, № 6243. Късен изследователски препис, копие на ръкописа от Лвов, Лвовска национална научна библиотека „В. Стефаник“, ф. 77, оп. 1 (сбирка на А. Петрушевич) № 8 (АСП 8) (Първи Лвовски препис)(тук № 24). 

Изследвания:
Capaldo 2004: 63, № 98; Diddi 2004а: 71–72, № 14 (98) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2013: 106. 


89. Загреб, Архив на Националната и Всеучилищна библиотека, фонд на В. Ягич, № 4586. Изследователски препис, копие на ръкописа от Лвов, Лвовска национална научна библиотека „В. Стефаник“, ф. 77, оп. 1 (сбирка на А. Петрушевич) № 9 (АСП 9) (Втори Лвовски препис) (тук № 55), 16 л.

Описания:
Богдановић 1982: 31, № 243; Mošin 1964: 201–202, № 21 (определен го като молдавски препис със сръбска подложка от ръкопис от Хилендарския манастир от ХVI или началото на ХVII в.). https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21467

Изследвания:
Климент Охридски 1973: 46, № 5 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf; Дзиффер 1991: 59 https://inslav.ru/sites/default/files/sovslav-1991-3.pdf; Capaldo 1992: 344, № 50, 346; Capaldo 2004: 63, № 97; Diddi 2004а: 72, № 15 (97) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2013: 106–107. 


ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

90. Санкт Петербург, РНБ (?), сбирка на П. И. Саваитов (?). Сборник. Руски ръкопис от XV в. 

Изследвания:
Савваитов 1865: 313–318 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n317; Климент Охридски 1973: 36, № 7 http://macedonia.kroraina.com/tschilingirov/rus/kliment_ohridski_sybrani_sychinenija_3_1973.pdf ; Capaldo 1992: 345, № 71; Capaldo 2004: 62, № 71; Иванова 2013: 107.

Забележка:
В публикацията на П. И. Саваитов са издадени някои извадки от преписа. 


НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕПИСИ:

91. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Карелска сбирка № 7 (538). Сборник. Руски ръкопис от втората половина на ХVІІІ в. 

Изследвания:
Трифонова 1989: 248; Capaldo 1992: 345, № 74; Capaldo 2004: 63, № 81; Иванова 2013: с.107.

Забележка:
В този ръкопис с агиографско съдържание (жития и слова), както и в другите кодекси от посочената сбирка, в действителност не са включени житията на двамата първоучители, срв. Иванова 2013: 342.