обратно
Проложно житие на Методий
XIV в.РУСИЯ

1. Санкт Петербург, РНБ, ф. 573 (сбирка на Санкт-Петербургската Духовна академия), № А.I.264. Пролог за цялата година (Прилуцки). Руски ръкопис от края на XIV в., л. 104а.

Описания:
Родосский 1903: 247–249; Викторов 1890: 65, № 1 https://www.prlib.ru/item/694534 ; Гранстрем 1953: 58 https://yadi.sk/i/EbUZDUxqhNRm6 ПС XI–XIV вв., № 1459 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 43, № 2; Ангелов 1958б: 189, № 2. 

Издания:
Куев 1985: 32–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Изследвания:
Лавров 1930: XXXIII (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Ламанский 1904: 222 https://runivers.ru/bookreader/book460655/#page/501/mode/1up  ; Куев 1985: 24–25, № 1 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Николова 1983: 89–91; Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


XV в.РУСИЯ
2. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Успенския събор), № 3. Пролог. Руски ръкопис от 1405 г., л. не е посочен.

Описания:
Истомин, Сперанский 1963: 92–93 http://www.ruslang.ru/doc/lingistoch/1963/07-istomin.pdf; Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1966: 211 ftp://www.istorichka.ru/Spec_ist_discipliny/Arheograficheskij_ezhegodnik/AE_za_1965_god.1966.pdf ; ПС ХV в., № 14.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 42, № 1; Ангелов 1958б: 189, № 1. 

Издания:
Теодоров-Балан 1934: 38 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/38/mode/2up; Лавров 1930: 102–103 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Perwolf 1873: 74–75 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Добровский 1825: 105–107 https://dlib.rsl.ru/viewer/01002987977#?page=111 ; Жития 1986: 260–263.

Изследвания:
Perwolf 1873: s. IX https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Теодоров-Балан 1934: 39 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/38/mode/2up; Николова 1983: 89; Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_


3. Москва, ГИМ, ф. 20529, 45169, 47951, 48748, 64075 (Музейна сбирка), № 790. Пролог. Руски ръкопис от 1446 г., л. не е посочен

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 43, № 3; Ангелов 1958б: 189, № 3; ПС ХV в., № 118.

Издания:
Perwolf 1873: 74–75 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Добровский 1825: 105–107 https://dlib.rsl.ru/viewer/01002987977#?page=111 .

Изследвания:
Perwolf 1873: IX https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Теодоров-Балан 1934: 39 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/38/mode/2up; Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения у Теодоров-Балан 1934: 39–40 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/38/mode/2up


4. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 614 (983). Пролог. Руски ръкопис от 1491 г., л.112б и сл. 

Описания:
Леонид 1893б: 295, № 983 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; ПС ХV в., № 290

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


5. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската Православна църква), оп. 3, № 3935. Стишен пролог за март–май. Руски ръкопис от първата половина на XV в., л. 282а–283а.

Описания:
Никольский 1910: 749–750  https://www.prlib.ru/item/465622; ПС ХV в., № 1212.

Изследвания:
Петков 2005: 193, № 4. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


6. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 2, № 1266. Пролог за март–юни. Руски ръкопис от първата половина на XV в., л. 124а–124б.

Описания:
Никольский 1906: 32 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf; ПС ХV в., № 1211.

Изследвания:
Петков 2005: 192, № 2. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


7. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 696 (484), постъпил от Казанската Духовна академия. Пролог за мартенската половина на годината. Руски ръкопис от първата половина на ХV в., л. не е посочен. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 208, № 484 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/; ПС ХV в., № 2964.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 190, № 15. 


8. Москва, РГБ, ф. 37 (сбирка на Т. Ф. Болшаков), № 188. Пролог за март–август. Руски ръкопис от втората половина на XV в., л. 99а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/37/f-37-188/#image-105 

Описания:
Георгиевский 1914: 147, № 188 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.37%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%A2.%20%D0%A4.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%84.37,%20%D1%82.1,%20%E2%84%96%E2%84%961-438.pdf; ПС ХV в., № 2179.

Изследвания:
Николова 1989:100–106; Николова 1988: 443–482.


9. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Вологодска сбирка, № 30. Пролог за март–август. Руски ръкопис от последната четвърт на XV в., л. 134а–134б.

Описания:
Фет 1979: 359–360 http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=vXz6qWaNCWo%3d&tabid=2280; ПС ХV в., № 2183.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482; Куев 1985: 25 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


10. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 603. Пролог за март–август. Руски ръкопис от края на XV в., л. 227б–228б. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 206–207 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=208.; ПС ХV в. № 2182.

Изследвания:
Иванова 1982: 436; Куев 1985: 25, № 3 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


11. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 614. Пролог за март–август. Руски ръкопис от края на XV в., л. 211б–212б. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 220–221 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=221; ПС ХV в., № 1219.

Изследвания:
Иванова 1982: 437; Куев 1985: 25, № 4 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


XV–XVI в.РУСИЯ
12. Москва, РГБ, ф. 256 (сбирка на Н. П. Румянцев), № 321. Пролог. Руски ръкопис от края на ХV–началото на ХVI в., л. 214б–215б. (под 11 май)https://lib-fond.ru/lib-rgb/256/f-256-321/#image-210 

Описания:
Востоков 1842: 455–456, № 321 http://books.e–heritage.ru/book/10075859 ; ПС ХV в., № 2954.

Изследвания:
Николова 1989:100–106; Николова 1988: 443–482.


13. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 654 (985). Пролог. Руски ръкопис от края на ХV – началото на ХVI в., л. 92а и сл.

Описания:
Леонид 1893б: 296, № 985 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; ПС ХV в., № 2956. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 30. 

Изследвания:
Николова 1989:100–106; Николова 1988: 443–482.


14. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 686 (984). Стишен пролог. Руски ръкопис от края на ХV – началото на ХVI в., л. 192б и сл. (под 11 май).

Описания:
Леонид 1893б: 295–296, № 984 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; ПС ХV в., № 2972.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 29. 

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


15. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 615. Пролог за март–август. Руски ръкопис от края на XV в. – началото на XVI в., л. 200а–201а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 221–223 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=222; ПС ХV в., № 2963.

Изследвания:
Иванова 1982: 437; Куев 1985: 25–26, № 5 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


16. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 602. Пролог за март–август. Руски ръкопис от края на XV – началото на XVI в., л. 189а–190а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 204–205 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=205; ПС ХV в., № 2962.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 43, в „Забележка“.

Изследвания:
Иванова 1982: 436; Куев 1985: 26, № 6 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


17. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкинский Дом), сбирка на В. Н. Перец, № 8. Пролог. Руски ръкопис от края на ХV – началото на ХVI в., л. не е посочен. 

Описания:
Фет 1979: 359–360 http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=vXz6qWaNCWo%3d&tabid=2280; ПС ХV в., № 2967.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


18. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 2, № 1271. Стишен пролог за март–май. Руски ръкопис от края на XV – началото на XVI в., л. 259б–260б.

Описания:
Никольский 1906: 35 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf; ПС ХV в. № 2971.

Изследвания:
Петков 2005: 193, № 5. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


19. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 2, № 1265. Пролог за март–май. Руски ръкопис от края на XV – началото на XVI в., л. 171а–172а.

Описания:
Никольский 1906: 31–32 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf; ПС ХV в., № 2952. 

Издания:
Петков 2005: 196. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281

Изследвания:
Петков 2005: 192, № 1. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


20. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 2, № 1285. Пролог за март–август. Руски ръкопис от края на XV – началото на XVI в., л. 185а–186а.

Описания:
Никольский 1906: 43 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf; ПС ХV в., № 2952.

Изследвания:
Петков 2005: 193–194, № 8. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


XVI в. РУСИЯ
21. Москва, РГАДА, ф. 181 (сбирка на ръкописния отдел на Московския държавен архив на Министерството на външните работи, МГАМИД), № 651. Пролог. Руски ръкопис от 1501 г., л. не е посочен. 

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


22. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 180. Пролог. Руски ръкопис от 1506 г., л. 163б–164б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f98-180/#image-169 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (2): 135–137. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf
 
Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


23. Москва, РГБ, ф. 247 (сбирка на Рогожското гробище), № 466. Пролог. Руски ръкопис от 1518–1519 г., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


24. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 624. Пролог за март–август. Руски ръкопис, писан през 1521 г. в Твер, л. 190б–191б. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 234–236 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=235.

Изследвания:
Иванова 1982: 438; Куев 1985: 26, № 8 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


25. Москва, ГИМ, ф. ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 991 (549). Пролог. Руски ръкопис от 1531 г., л. 167б и сл.  

Описания:
Леонид 1893б: 301, № 991 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 32.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


26. Москва, РГАДА, ф. 196 (сбирка на Ф. Ф. Мазурин), № 1478. Пролог. Руски ръкопис от 1535 г., л. 178а–179а. 

Описания:
Каталог РГАДА 2013: 247–250, № 148 https://www.academia.edu/37290843/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90._%D0%92%D1%8B%D0%BF._2._%D0%9C._2014
 
Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


27. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 486. Пролог. Руски ръкопис отпреди 1539 г., л.169а–170а.  https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-486/ 
 
Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


28. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 272. Пролог за март-август. Руски ръкопис от 1549 г., л. не е посочен. (не е дигит.)

Описания:
Собрание Егорова 2014 (3): 153–154. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf
 
Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.

Забележка:
Преписът не е отбелязан в описа. 


29. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 180. Чети миней за май. Руски ръкопис от началото на 50–те години на ХVI в., л. 700а–700б. http://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nm73HK5CqtHGZbyZ4wLHjknTe1gbv__uLFUM6NN1Zoum.data 

Изследвания:
Николова 1989:100–106; Николова 1988: 443–482.


30. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевската лавра), № 724. Пролог за мартенската половина. Руски ръкопис от 1562 г., л. 210б–212а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/304-i/f304i-724/#image-216 

Описания:
Иларий, Арсений 1879: 113–115. https://runivers.ru/bookreader/book471681/#page/246/mode/1up
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 43, „Забележка“; Ангелов 1958б: 190, № 16.

Изследвания:
Николова 1983: 89; Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


31. Москва, РГБ, ф. 209 (сбирка на П. А. Овчинников), № 246. Пролог.Руски ръкопис от преди 1577 г., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


32. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 188. Пролог. Руски ръкопис от 1580 г., л.190а–190б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f98-188/#image-166 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (2): 155–156. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf
 
Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


33. Москва, РГБ, ф. 256 (сбирка на Н. П. Румянцев) № 323. Пролог. Руски ръкопис от 1590 г., л. 189а–190а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/256/f-256-323/#image-195 

Описания:
Востоков 1842: 458–459, № 323 http://books.e–heritage.ru/book/10075859 .Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 43, № 3; Ангелов 1958б: 189, № 4.

Изследвания:
Добровский 1825: 105–107 https://dlib.rsl.ru/viewer/01002987977#?page=111 ; Теодоров-Балан 1934: 39 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/38/mode/2up; Perwolf 1873: IX https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


34. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Северодвинска сбирка, № 120. Пролог за март–май. Руски ръкопис от 1590 г., л. 194а–195а.

Изследвания:
Куев 1985: 28, № 18 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


УКРАЙНА

35. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 310 (сбирка на библиотеката на Историко–филологически институт кн. Безбородко в Нежин, Нiж.), № 19. Пролог за март–август. Руски ръкопис от 1599–1600 г., л. 220а–220б.

Описания:
Петухов 1895: 1, № 2 http://starieknigi.info/Knigi/P/Petukhov_E_V_Zametki_o_nekotorykh_rukopisjakh_v_biblioteke_Ist-fil_instituta_kn_Bezborodko_1895.pdf; Сперанский 1900б: 45–46 http://starieknigi.info/Knigi/I/Speranskij_M_Opis_rukopisej_biblioteki_ist-fil_in-ta_knjazja_Bezborodko_v_g_Nezhine_1900.pdf ; Гнатенко 1995: 45–46, № 18 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf 


РУСИЯ
36. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 628. Стишен пролог за март–май. Руски ръкопис от първата четвърт на XVI в., л. 351б–352б. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 238–239 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=239 

Изследвания:
Иванова 1982: 439; Куев 1985: 26, № 9 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


37. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), сбирка на В. Н. Перец, № 34. Пролог за март–август. Руски ръкопис от първата половина на XVI в., л. 173–174.

Изследвания:
Куев 1985: 28, № 15 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


38. Москва, РГБ, ф. 218 (сбирка на Ръкописния отдел), № 420. Пролог. Руски ръкопис от средата на ХVI в., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


39. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Пинежка сбирка, № 165. Пролог за март–юни. Руски ръкопис от средата на XVI в., л. 212а–213б.

Изследвания:
Куев 1985: 27–28, № 14 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


УКРАЙНА
40. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 312 (сбирка на Софийския събор, Соф.), № 274. Пролог за март–август. Руски ръкопис от средата на XVI в., л. 211а–212а.

Описания:
Петров 1904: 91, № 274 http://books.e-heritage.ru/book/10073384; Гнатенко 1995: 45, № 17 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf ; Іванова 2016: 42 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00004183%2Epdf


41. Лвов, Национална научна библиотека на Украйна „В. Стефаник“, ф. 77, оп. 1 (сбирка на А. Петрушевич, АСП), № 27 (АСП 27). Пролог за април–май. Руски ръкопис от средата на ХVI в., л. 251б–252а (под 11 май).

Описания:
Свенцїцький 1906: 45–94; Кириличнi рукопiснi книги 2007: 340–341, № 265.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 190, № 11.

Изследвания:
Чистякова 2011: 349–350 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. 


РУСИЯ
42. Москва, РГБ, ф. 212 (сбирка на Олонецката семинария), № 2. Пролог. Руски ръкопис от втората половина на ХVI в., л. 116а–116б.; https://lib-fond.ru/lib-rgb/212/f-212-2/#image-122 

Описания:
Собрание Олонецкой семинарии 1970: 1. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.212%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/212.pdf 

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


43. Москва, РГБ, ф. 212 (сбирка на Олонецката семинария), № 7. (М. 1766). Пролог. Руски ръкопис от първата половина на ХVI в., л. 169а–170а https://lib-fond.ru/lib-rgb/212/f-212-7/#image-173 

Описания:
Собрание Олонецкой семинарии 1970: 1. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.212%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8/212.pdf
 
Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


44. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 33.12.3. Пролог за мартенското полугодие. Руски ръкопис от втората половина на XVI в., л. 125–126.

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 43, № 4; Ангелов 1958б: 189, № 5. 

Изследвания:
Куев 1985: 27, № 11 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


45. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), сбирка на В. Н. Перец, № 66. Пролог за март–юни. Руски ръкопис от втората половина на XVI в., л. 244б–245б.

Изследвания:
Куев 1985: 28, № 17 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


УКРАЙНА
46. Лвов, Лвовска национална научна библиотека на Украйна „В. Стефаник“, ф. 3 (Централен Василиански архив, библиотека и ръкописна сбирка), № МВ 1263. Пролог за март–август. Руски ръкопис (от Креховския манастир) от третата четвърт на XVI в., л. 193б–194а (под 11 май). 

Описания:
Гуцаленко 1999: 133; Свенцїцький 1906: 1, № 1; Гординський 1319/1–32: 72, № МВ 1319/6; Кириличнi рукопiснi книги 2007: 343–344, № 267. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 26.

Изследвания:
Чистякова 2011: 350 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. 

З
абележка:
Фотокопие от преписа има в Научния архив на БАН.


47. Лвов, Лвовска национална научна библиотека на Украйна „В. Стефаник“, ф. 77, оп. 1 (сбирка на А. Петрушевич, АСП) № 29. (АСП 29). Пролог за април–юли. Руски ръкопис от края на ХVI в., л. 5а–5б (под 11 май).

Описания:
Свенцїцький 1906: 77–79; Кириличнi рукопiснi книги 2007: 346, № 269.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 189, № 9.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Чистякова 2011: 352–353 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. 

Забележка:
Ръкописът е част от ръкопис № 50 от сбирката на А. Петрушевич. 


48. Лвов, Лвовска национална научна библиотека „В. Стефаник“ на Украйна, ф. 77, оп. 1 (сбирка на А. Петрушевич), № 79. Пролог за април–май. Руски ръкопис от края на ХVI в., л. 101б–101б (под 11 май).

Описания:
Свенцїцький 1906: 104–107; Кириличнi рукописнi книги 2007: 347–348, № 270.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 189–190, № 10.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Чистякова 2011: 351 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. 


РУСИЯ
49. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 990 (682). Пролог. Руски ръкопис от XVI в., л. 204б и сл. (под 11 май). 

Описания:
Леонид 1893б: 299–301, № 990 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 31.


50. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 992 (619). Пролог. Руски ръкопис от XVI в., л. 265а и сл. (под 11 май)

Описания:
Леонид 1893б: 302, № 992 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 33.


51. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 993 (563). Пролог. Руски ръкопис от XVI в., л. 248а (под 11 май). 

Описания: Леонид 1893б: 303, № 993 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 34.


52. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 994 (69). Пролог. Руски ръкопис от XVI в., л. 368а (под 11 май). 

Описания:
Леонид 1893б: 303, № 994 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 35.


53. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 996 (694). Пролог. Руски ръкопис от XVI в., л. 120б и сл. (под 11 май). 

Описания:
Леонид 1893б: 303–304, № 996 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 36.


54. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 997 (639). Пролог. Руски ръкопис от XVI в., л. 201а (под 12 май). 

Описания:
Леонид 1893б: 304–305, № 997 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 37.


55. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 999 (679). Пролог. Руски ръкопис от XVI в., л. 207а (под 11 май). 

Описания:
Леонид 1893б: 306, № 999 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 38.


56. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1000 (680). Пролог. Руски ръкопис от XVI в., л. 236а (под 11 май). 

Описания:
Леонид 1893б: 306–308, № 1000 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 39.


57. Москва, ГИМ, ф. 20529, 45169, 47951, 48748, 64075 (Музейна сбирка), № 396. Пролог. Руски ръкопис от ХVI в., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


58. Москва, ГИМ, ф. 20529, 45169, 47951, 48748, 64075 (Музейна сбирка), № 845. Пролог. Руски ръкопис от ХVI в., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


59. Москва, ГИМ, ф. 20529, 45169, 47951, 48748, 64075 (Музейна сбирка), № 1397. Пролог. Руски ръкопис от ХVI в., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


60. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 994. Чети миней. Руски ръкопис от XVI в., л. 432б–433а. https://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7no_xme7HAP41Vgb8rkaFp0E2Pkh6ZZd3kKEhJswq_KwN.data 

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


61. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 469. Пролог Руски ръкопис ХVI в., л. не е посочен. (не е дигит.)

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


62. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 255. Пролог за март–август. Руски ръкопис от от нач. на ХVI в., л. 169б–170а https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f98-255/#image-169 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (3): 111–113. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf
 

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


63. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Егоров), № 473. Пролог. Руски ръкопис от ХVI в., л. не е посочен.(не е дигит.)

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


64. Москва, ГИМ, ф. 45899, 45900 (сбирка на И. А. Вахрамеев), № 54. Пролог. Руски ръкопис от ХVI в., л. не е посочен.

Описания:
Титов 1888: 41, № 54 http://books.e–heritage.ru/book/10078641

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


65. Москва, РГБ, ф. 256 (сбирка на Н. П. Румянцев), № 322. Пролог. Руски ръкопис от ХVI в., л. 284б–285а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/256/f-256-322/#image-287 

Описания:
Востоков 1842: 457–458, № 322 http://books.e–heritage.ru/book/10075859 .

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Perwolf 1873: 74–75 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138. Не е отбелязан в описа, срв. Николова 1988: 484, бел. 36.


66. Москва, ГИМ, ф. 23905 (сбирка на. П. И. Щукин), № 101. Пролог. Руски ръкопис от XVI в., л. 513.

Описания:
Яцимирский 1896: 155 Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 189, № 8.


67. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 620. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVI в., л. 83б–84а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 229–230 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=230
 
Изследвания:
Иванова 1982: 438. Куев 1985: 26, № 7 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


68. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1352. Пролог за май–август. Руски ръкопис от XVI в., л. 29б–30. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1907: 270 https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/.

Изследвания:
Куев 1985: 27, №10 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


69. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 34.2.2. Пролог за мартенското полугодие. Руски ръкопис от XVI в., л. 213а–214а.

Описания:
Срезневский 1907: 91–93, № 83 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_V_I_Svedeniya_o_rukopisyah_postupivshih_v_1904_godu_1906.pdf
 
Изследвания:
Куев 1985: 27, № 12 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


70. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Пинежска сбирка, № 164. Пролог за мартенското полугодие. Руски ръкопис от XVI в., л. 172б–173б.

Изследвания:
Куев 1985: 27, № 13 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


71. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), сбирка на В. Н. Перец, № 32. Пролог за март – август. Руски ръкопис от XVI в., л. 192а–193а.

Изследвания:
Куев 1985: 28, № 16 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


72. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Карелска сбирка, № 219. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVI в., л. 208а–209а.

Изследвания:
Куев 1985: 29, № 20 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


73. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Уст–Цилемска сбирка, № 147. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVI в., л. 176а–177а.

Изследвания:
Куев 1985: 29, № 21 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


74. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.I.292 (от сбирката на Ф. А. Толстой). Пролог за март–юни. Руски ръкопис от XVI в., л. 170а–171а. (не е дигит.)

Описания:
Калайдович, Строев 1825: 49, № 99 http://books.e-heritage.ru/book/10078056

Изследвания:
Куев 1985: 28–29, № 19 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


75. Санкт Петербург, РНБ, ф. 166 (сбирка на П. П. Вяземски), № F.134. Пролог за март–май. Руски ръкопис от XVI в., л. 326б–327а. (не е дигит.)

Описания:
Шереметев 1902: 134 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_Izdaniya_119_1902.pdf.

Изследвания:
Куев 1985: 29, № 22 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


76. Санкт Петербург, РНБ, ф. 779 (сбирка на А. А. Титов), № 2130. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVI в., л. 106б–107а. (не е дигит.)

Описания:
Титов 1903: 75, № 891 http://starieknigi.info/Knigi/T/Titov_A_A_Opisanie_slavyano_russkih_rukopisej_sobr_A_Titova_03_Ist_cerkvi.pdf.

Изследвания:
Куев 1985: 29–30, № 23 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


77. Санкт Петербург, РНБ, ф. 779 (сбирка на А. А. Титов), № 1219. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVI в., л. 136а–136б. (не е дигит.)

Описания:
Титов 1903: 74, № 890 http://starieknigi.info/Knigi/T/Titov_A_A_Opisanie_slavyano_russkih_rukopisej_sobr_A_Titova_03_Ist_cerkvi.pdf.

Изследвания:
Куев 1985: 30, № 24 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


78. Санкт Петербург, РНБ, ф. 779 (сбирка на А. А. Титов) № 3216. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVI в., л. 160б–161б. (не е дигит.)

Описания:
Титов 1903: 73–74, № 889 http://starieknigi.info/Knigi/T/Titov_A_A_Opisanie_slavyano_russkih_rukopisej_sobr_A_Titova_03_Ist_cerkvi.pdf.

Изследвания:
Куев 1985: 30, № 25 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


79. Санкт Петербург, РНБ, ф. 779 (сбирка на А. А. Титов), № 753. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVI в., л. 167а–168а. (не е дигит.)

Описания:
Титов 1903: 77–78, № 895 http://starieknigi.info/Knigi/T/Titov_A_A_Opisanie_slavyano_russkih_rukopisej_sobr_A_Titova_03_Ist_cerkvi.pdf.

Изследвания:
Куев 1985: 30, № 26 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


80. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 512 (630). Чети миней за април. Руски ръкопис от XVI в., л. не е посочен. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 435, № 630 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 190, № 12. 


81. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 703 (485). Пролог за мартенската половина на годината. Руски ръкопис от XVI в., л. не е посочен. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 211, № 485 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 190, № 14.


82. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 2, № 1283. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVI в., л. 359а–361а.

Описания:
Никольский 1906: 42 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf.

Изследвания:
Петков 2005: 193, № 6. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


83. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 2, № 1284. Стишен пролог за март–май. Руски ръкопис от XVI в., л. 182б–184а.

Описания:
Никольский 1906: 42 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf.

Изследвания:
Петков 2005: 193, № 7. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


84. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 2, № 1286. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVI в., л. 317б–319а.

Описания:
Никольский 1906: 43–44 http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf.

Изследвания:
Петков 2005: 194, № 9. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


85. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 4, № 1613. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVI в., л. 38б–39б.

Изследвания:
Петков 2005: 194, № 10. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


РУМЪНИЯ
86. Брашов, църква–музей „Св. Николай“ № 10. Миней за месец май. Молдовски ръкопис от XVI в., л. 64а–64б.

Издания:
Николова 1983: 91–92.

Изследвания:
Николова 1983: 90–92; Николова 1989: 100–106.


ЛИТВА
87. Вилнюс, Библиотека на Литовската академия на науките, № 98. Пролог. Руски ръкопис от XVI в., л. 308б. 

Описания:
Добрянский 1882: 197. https://yadi.sk/d/L9S8R_abPLPtC Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 43, № 5; Ангелов 1958б: 189, № 6.


XVI–XVII в.РУСИЯ
88. Москва, РГАДА, ф. 188 (сбирка на ЦГАДА), № 1180. Пролог. Руски ръкопис от края на ХVI–началото на ХVII в., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1989:100–106; Николова 1988: 443–482.


89. Санкт Петербург, РНБ, ф. 779 (сбирка на А. А. Титов), № 142. Пролог за март–май. Руски ръкопис от XVI–XVII в., л. не е посочен. (не е дигит.)

Описания: 
Титов 1903: 80, № 898 http://starieknigi.info/Knigi/T/Titov_A_A_Opisanie_slavyano_russkih_rukopisej_sobr_A_Titova_03_Ist_cerkvi.pdf
Изследвания:
Куев 1985: 30, № 27 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


90. Санкт Петербург, РНБ, ф. 779 (сбирка на А. А. Титов), № 17. Пролог за март–декември. Руски ръкопис от XVI–XVII в., л. 220а–221б. (не е дигит.)

Описания:
Титов 1903: 70–71, № 886 http://starieknigi.info/Knigi/T/Titov_A_A_Opisanie_slavyano_russkih_rukopisej_sobr_A_Titova_03_Ist_cerkvi.pdf.

Изследвания:
Куев 1985: 31, № 28 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


91. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка) № 33.16.7. Пролог за мартенското полугодие. Руски ръкопис от XVI–XVII в., л. 169а–170а.

Описания:
Срезневский 1907: 94–95, № 85 .http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_V_I_Svedeniya_o_rukopisyah_postupivshih_v_1904_godu_1906.pdf 

Изследвания:
Куев 1985: 31, № 29 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


92. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 705 (486). Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVI–XVII в., л. 171а–172а. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 211–212, № 486 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 190, № 13.

Изследвания:
Куев 1985: 31, № 30 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


XVII в. РУСИЯ
93. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1016 (76). Пролог. Руски ръкопис от 1607 г., л. 195а (под 11 май). 

Описания:
Леонид 1893б: 316–317, № 1016 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 192, № 40.


ПОЛША
94. Варшава, Народна библиотека, Akc. 2669 (12187 III). Пролог за март–август. Руски ръкопис от 1632 г., л. не е посочен. 

Описания:
Rękopisy 2004: 355–356, № 747. https://arca.unive.it/retrieve/handle/10278/24295/17146/09_rekopisy%20cs%20katalog.pdf
 
Издания:
Наумов, Страдомски 2011: 157.

Изследвания:
Наумов, Страдомски 2011: 156–157.


УКРАЙНА
95. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 301 (сбирка на Църковно–археологическия музей при Киевската духовна академия, КДА), № 178/Iп. Пролог за март–август. Руски ръкопис от 1643 г., л. 176–176б.

Описания:
Петров 1875: 119–127, № 178 http://starieknigi.info/Knigi/P/Petrov_N_I_Opisanie_rukopisej_cerkovno-arheologicheskogo_muzeya_01_1875.pdf ; Гнатенко 1995: 46, № 19 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf


ПОЛША
96. Варшава, Народна библиотека, Akc. 2493 (12186 III). Пролог за март–август. Руски ръкопис от началото на XVII в., л. не е посочен. 

Описания:
Rękopisy 2004: 354–355, № 745. https://arca.unive.it/retrieve/handle/10278/24295/17146/09_rekopisy%20cs%20katalog.pdf


Издания:
Наумов, Страдомски 2011: 157.

Изследвания:
Наумов, Страдомски 2011: 156–157.


УКРАЙНА
97. Лвов, Лвовска Национална научна библиотека на Украйна „В. Стефаник“, ф. 1 (Научно дружество „Т. Шевченко“, НТШ) № 239. Прост пролог, особена пространна редакция. Руски ръкопис от първата четвърт на XVII в., л. не е посочен.

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 27.

Изследвания:
Чистякова 2011: 356 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0; Николова 1989:100–106; Николова 1988: 443–482.

Забележка:
Фотокопие от преписа има в Научния архив на БАН.


РУСИЯ
98. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 607. Пролог за март–август. Руски ръкопис от втората четвърт на ХVII в., л. 211б. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1992: 210–211 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007789/view/?#page=211Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 43, в „Забележка“.

Изследвания:
Иванова 1982: 437; Куев 1985: 26, № 6 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.


ПОЛША
99. Краков, Библиотека на Ягелонския университет, Берлинска колекция, № Ms. Berl. Slav. Qu 5. Светци. Руски ръкопис от първата половина на ХVII в., л. 177б (под 11 май).

Описания:
Яцимирский 1921: 355–357, № 42 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Строев 1841: 6–30 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_S_Opisanie_pamyatnikov_slavyano_russkoj_literatury_1841.pdf; Цонев 1937: 17–18; Rękopisy 2004: 377–379, № 793. https://arca.unive.it/retrieve/handle/10278/24295/17146/09_rekopisy%20cs%20katalog.pdf

 
Издания:
Naumow 1996: 143. https://www.academia.edu/34526356/Naumow_Wiara_i_historia_Krakow1996_pdf

 
Изследвания:
Naumow 1996: 141 https://www.academia.edu/34526356/Naumow_Wiara_i_historia_Krakow1996_pdf; Наумов, Страдомски 2011: 15–156.

Забележка:
Текстът представлява съкратена редакция на житието. 


РУСИЯ
100. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1017 (696). Пролог. Руски ръкопис от XVII в., л. 212а (под 12 май). 

Описания:
Леонид 1893б: 317–318, № 1017 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 192, № 41.


101. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1018 (695). Пролог. Руски ръкопис от XVII в., л. 158а (под 11 май). 

Описания:
Леонид 1893б: 318, № 1018 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 42.


102. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1019 (690). Пролог. Руски ръкопис от XVII в., л. 136а (под 11 май). 

Описания:
Леонид 1893б: 318–319, № 1019 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 43.


103. Санкт Петербург, РНБ, ф. 779 (сбирка на А. А. Титов), № 3857. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVII в., л. 118а–118б. (не е дигит.)

Описания:
Титов 1903: 76–77, № 894 http://starieknigi.info/Knigi/T/Titov_A_A_Opisanie_slavyano_russkih_rukopisej_sobr_A_Titova_03_Ist_cerkvi.pdf.

Изследвания:
Куев 1985: 31, № 31 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


104. Санкт–Петербург, БРАН, ф. 1 (Архангелска сбирка), № Д.263. Пролог за март–май. Руски ръкопис от XVII в., л. 189а–190а.

Описания:
Викторов 1890: 86, № 93 https://www.prlib.ru/item/694534 

Изследвания:
Куев 1985: 31–32, № 32 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


105. Санкт Петербург, БАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 13.2.13 (Яцимирски 47). Сборник (светци с жития). Руски ръкопис от втората половина на XVII в., л. 188б–193а (под 11 май).

Описания:
Срезневский, Покровский 1910: 302–308 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/35250-t-1-i-knigi-svyaschennogo-pisaniya-i-ii-knigi-bogosluzhebnye-1910. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 191, № 28. 


106. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), Пинежска сбирка № 54. Пролог за март–май. Руски ръкопис от XVII в., л. 165а–166а.

Изследвания:
Куев 1985: 27–28, № 33 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


107. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 3, № 3935. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVII в., л. 137б–138б.

Описания:
Никольский 1910: 749–750 https://www.prlib.ru/item/465622 

Изследвания:
Петков 2005: 193, № 4. https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281


108. Москва, РГБ, ф. 87 (сбирка на В. И. Григорович), № 24 (М.1706). Пролог. Южноруски ръкопис от XVII в., л. 3б (под 11 май). https://lib-fond.ru/lib-rgb/87/f-87-24/#image-42 

Описания:
Отчет 1879: 17 Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 189, № 7.


XVII–XVIII в. УКРАЙНА
109. Лвов, Лвовска Национална научна библиотека на Украйна „Василий Стефaник“, ф. 77, оп. 1 (сбирка на А. Петрушевич, АСП), № 9. Сборник. Руски ръкопис от XVII–XVIII в., л. 34–35.

Описания:
Свенцїцький 1906: 72–75, № 8.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 192, № 44. 

Забележка:
Преписът представлява компилация на текста на Пространното житие на Константин – Кирил, Проложното житие на Кирил и Похвалата за Кирил. 


XVIII в. РУСИЯ
110. Санкт Петербург, Институт за руска литература (Пушкински Дом), PIV Оп. 23, № 288. Пролог за мартенского полугодие. Руски ръкопис от XVIII в., л. 354–355б.

Изследвания:
Куев 1985: 27–28, № 34 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Куев 1985: 34–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220.


XIX в.УКРАЙНА
111. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 312 (сбирка на Софийския събор, Соф.), № 276/II. Пролог за май–юни. Руски ръкопис от 1820 г., л. 21–22 (под 11 май).

Описания:
Петров 1904: 91, № 276 http://books.e-heritage.ru/book/10073384; Гнатенко 1995: 46–47, № 20 http://www.irbis–nbuv.gov.ua/cgi–in/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=00000107%2Epdf 


ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

XVI в.УКРАЙНА
112. Лвов, Национален музей. Ръкопис от XVI в., л. не е посочен.

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 190, № 19.

Забележка:
Възможно е ръкописът да е станал част от някоя от другите ръкописни сбирки в Лвов. Фотокопие от преписа има в Научния архив на БАН.


113. Лвов, Библиотека. Пролог. Ръкопис от XVI в., сигнатура и л. не са посочени.

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 190, № 24.

Забележка:
Фотокопие от преписа има в Научния архив на БАН.


114. Лвов, Научно дружество „Т. Шевченко“, № 159 F. Пролог. Руски ръкопис от края на ХVI в., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1989: 100–106; Николова 1988: 443–482.

Забележка:
Препис на пролог с такава сигнатура (НТШ 159) не е отбелязан в изследването на Чистякова 2011: 355–361 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. Възможно е ръкописът да е сред изгубените по време на Втората световна война ръкописи или да е постъпил в Централния държавен исторически архив на Украйна в Лвов, ф. 201 (сбирка на Гръко–католическа митрополитска консистория в Лвов), срв. Кольбух 2005: 274. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rks_2005_10_20 Фотокопия от преписа има в Научния архив на БАН. 


XVII в.
115. Лвов, Лвовски ставропигиален музей № 110 (88). Пролог. Руски ръкопис от 1634 г., л. не е посочен (под 12 май).

Описания:
Свенцїцький 1908: 33, № 110 (88) https://elib.nlu.org.ua/view.html?id=8447 Преписът е отбелязан в библиографския преглед на Ангелов 1958б: 190, № 18.

Забележка:
Препис на пролог с такава сигнатура не е отбелязан в из–следването на Чистякова 2011: 355–361 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. Възможно е ръкописът да е сред изгубените по време на Втората световна война ръкописи или да е постъпил в Централния държавен исторически архив на Украйна в Лвов, ф. 201 (сбирка на Гръко–католическа митрополитска консистория в Лвов), срв. Кольбух 2005: 274 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rks_2005_10_20, в някой от другите ръкописни фондове на Лвовската национална научна библиотека „В. Стефаник“ или във ф. 129 на Централния държавен исторически архив на Украйна в Лвов (срв. Кирчук 2001 (http://referatu.net.ua/newreferats/7569/184561). Фотокопие от ръкописа има в Научния архив на БАН.


116. Лвов, Национален музей № 3. Ръкопис от XVII в., л. не е посочен (под 11 май).

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 190, № 20.

Забележка:
Препис на пролог с такава сигнатура не е отбелязан в изследването на Чистякова 2011: 355–361 https://www.academia.edu/1247094/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0. Фотокопия от преписа има в Научния архив на БАН. 


117. Ръкопис от XVII в., сигнатура и л. не са посочени.

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 190, № 21. З

абележка
:

Фотокопие от преписа има в Научния архив на БАН.


118. Лвов, Библиотека. Ръкопис от XVII в., сигнатура и л. не са посочени.

Описания: 
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 190, № 22.

Забележка:
Фотокопие от преписа има в Научния архив на БАН.


119. Лвов, Библиотека, сигнатура, датировка и л. не са посочени. 

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 190, № 23.

Забележка:
Фотокопие от преписа има в Научния архив на БАН. 


120. Лвов, сбирка на Василианския манастир, № 27. Пролог за март–август. Руски ръкопис от ХVІ-ХVІІ в., л. 151б–152а.

Описания:
Гординський 1924: 446  http://history.org.ua/LiberUA/ZapChSVV1_1925/ZapChSVV1_1925.pdf       


НОВИ ПРЕПИСИ:

121. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 105. Служебен миней и пролог за май. Молдовски ръкопис от 1587 г., л. 158б–159б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-105/#image-158 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (1): 8–9. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf


122. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 175. Пролог за март–август. Руски ръкопис от кр. на ХVІ в., л. 195б-196а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-175/#image-188 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (2): 128–130. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf


123. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 205. Пролог за май-август. Руски ръкопис от 50-те г. на ХVІ в., л. 158а–159а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-205/#image-164 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (3): 9–11. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf


124. Москва, РГБ, ф. 272 (сбирка на Синодалната библиотека), № 242. Пролог за март–май. Руски ръкопис от ХVІ и ХVІІ в., л. 403а–404а https://lib-fond.ru/lib-rgb/272/f-272-342/#image-311 

Описания:
Тиганова, Неволин 1966: 54–55. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.272%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8/272.pdf

Забележка:
Преписът е непълен, липсва началото. 


125. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на Ундолски), № 226. Пролог за март–август. Руски ръкопис от ХVІ в., л. 118а–118б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-226/#image-96 

Описания:
Ундольский 1870: кол. 192–193 https://yadi.sk/d/n9IML-nGPLPtA


126. Москва, РГБ, ф. 310 (сбирка на Ундолски), № 228. Пролог за март–август. Руски ръкопис от ХVІ в., л. 138б–139а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/310/f-310-228/#image-133 

Описания:
Ундольский 1870: кол. 193 https://yadi.sk/d/n9IML-nGPLPtA


127. Москва, РГБ, ф. 113 (сбирка на Йосифо–Волоцкия манастир), № 599 (201). Пролог за март–август. Руски ръкопис от ХVІ в., л. 134б–135а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/113/f-113-599/#image-122 

Описания:
Иосиф 1882а: 263, № 201 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.113%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F/iosif,_ierom._opis_rukopiseiy_perenesennyh_iz_biblioteki_iosifova_monastyrja_v_biblioteku_moskovskoiy_duhovnoiy_akademii_m.,_1882.pdf


128. Москва, РГБ, ф. 228 (сбирка на Д. В. Пискарьов), № 94. Пролог за март–август. Руски ръкопис от втората четвърт на ХVІ в., л. 300а–301а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/228/f-228-94/#image-306 

Описания:
Викторов 1871: 20, № 94. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.228%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%94.%20%D0%92.%20%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0/228.pdf


129. Москва, РГБ, ф. 37 (сбирка на Т. Ф. Болшаков), № 189. Пролог за март–август. Руски ръкопис от 1627 г., л. 175б, л. 177а–178а (след л. 175б е вмъкнат по грешка един лист). https://lib-fond.ru/lib-rgb/37/f-37-189/#image-179 

Описания:
Георгиевский 1914: 147–148, № 189. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.37%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%A2.%20%D0%A4.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%84.37,%20%D1%82.1,%20%E2%84%96%E2%84%961-438.pdf


130. Москва, РГБ, ф. 37 (сбирка на Т. Ф. Болшаков), № 194. Пролог за март–август. Руски ръкопис от края на ХVІ-началото на ХVІІ в., л. 211б–212б. https://lib-fond.ru/lib-rgb/37/f-37-194/#image-244 

Описания:
Георгиевский 1914: 150–151, № 194. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.37%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%A2.%20%D0%A4.%20%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%84.37,%20%D1%82.1,%20%E2%84%96%E2%84%961-438.pdf


131. Москва, РГАДА, ф. 181 (сбирка на ръкописния отдел на Московския държавен архив на Министерството на външните работи, МГАМИД), № 777 (2 ч.). Пролог за март–август (Белевски пролог). Руски ръкопис с южнославенизми от третата четвърт (60-те години) на ХVІ в., л. 183г–184в.

Описания:
Каталог РГАДА 2013: 245–247, № 147.https://www.academia.edu/37290843/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90._%D0%92%D1%8B%D0%BF._2._%D0%9C._2014


132. Москва, РГБ, ф. 242 (сбирка на Г. М. Прянишников), № 85. Пролог за март–август. Руски ръкопис от ХVІІ в., л. не е посочен. 

Описания:
Тиганова 1963: 21 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D1%84.242%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%93.%20%D0%9C.%20%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/242.pdf

133. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската Православна църква), оп. 3, № 3692. Пролог за март–август. Руски ръкопис от ХV в., л. 150а–154а. 

Описания:
Никольский 1910: 453–455. https://www.prlib.ru/item/465622
 
Изследвания:
Петков 2005: 192, № 3.

134. Санкт Петербург, Руски държавен исторически архив, ф. 834 (сбирка на Синода на Руската православна църква), оп. 2, № 1295. Пролог за март–август. Руски ръкопис от XVII в., л. 137б–138б. 

Описания:
Никольский 1906: 48–49. http://starieknigi.info/Knigi/O/Opisanie_rukopisej_hranyashchihsya_v_arhive_svyatejshego_Sinoda_02_01_1906.pdf 
  
Изследвания:
Петков 2005: 194, № 11.