обратно
ХРОНОЛОГИЧЕСКА СТАТИЯ НА КИРИК
XVI в.РУСИЯ

1. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 76. Сборник. Руски ръкопис от третата четвърт на XVI в., л. 341а. http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy–katalog?ab=010AB9BA–DAD3–4060–A079–D1CD040E52D8 

Описания:
Рукописные книги 1988: 65–66, № 76 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007788/view#page=64 ; ПС ХV в., № 295.

Издания:
MMFH 1966: 199; Калайдович 1823: 170–171; Хавский 1847: 25–40 https://runivers.ru/bookreader/book461224/#page/263/mode/1up; Обнорский, Бархударов 1938: 187, 192, (2 изд. 1952, ч. 1, 267, 273); Правда русская 1963; Симонов 1980: 98–101. https://bg1lib.org/book/2839059/8e8e58?regionChanged=&redirect=182200567
 
Изследвания:
Шахматов 1908: 184–185 http://books.e-heritage.ru/book/10093660; Степанов 1909 ; Калайдович 1824: 97. http://starieknigi.info/Knigi/K/Kalajdovich_K_F_Ioann_eksarh_bolgarskij_1824.pdf; Степанов 1910: 129–150 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-129.htm ; Пиотровская 1977: 216–224; MMFH 1966: 199; Симонов 1980: 6–45 https://bg1lib.org/book/2839059/8e8e58?regionChanged=&redirect=182200567; Лихачев 1947: 203–204, 211–212. https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/1950/rus_let_1947/
 
Забележка:
Преди да попадне в сбирката на М. П. Погодин, ръкописът е принадлежал последователно на З. А. Петров, К. Ф. Калайдович и П. К. Строев, срв. Симонов 1980: 30 https://bg1lib.org/book/2839059/8e8e58?regionChanged=&redirect=182200567. В Калайдович 1823: 170–171 е издадена част от текста. В Правда русская 1963 изданието е придружено с паралелен руски превод и разночетения по Румянцевския препис. Фотокопия на преписа са публикувани в Симонов 1980.

2. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 792. Летописен сборник. Руски ръкопис от средата на XVI в., л. 1а–1б.

Описания:
Савва 1858: 203 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=t9ig8tPmO2cqW8giP0O8yIn3Ep97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb3JpSGRlQmtWQStnSjZaTG9JVnRxV2hZZWZXSXV5VStzODB5QTBySUlMRT0iLCJ0aXRsZSI6IlVrYXphdC5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2OTQwMjMzMDE3NywieXUiOiIyNDAxODgwMjcxNTM4NDAzODM3In0%3D; Протасьева 1970: 152, № 63 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf .

Изследвания:
Лихачев 1947: 203–204, 211–212 https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/1950/rus_let_1947/; Симонов 1980: 6–45. https://bg1lib.org/book/2839059/8e8e58?regionChanged=&redirect=182200567


XVII в.
3. Санкт Петербург, РНБ, ф. 536 (сбирка на ОЛДП), № 3773. Хронограф. Руски ръкопис от XVII в., л. 8а. (не е дигит.)

Описания:
Лопарев 1893: 255, № 194. http://starieknigi.info/Knigi/L/OLDP_Izdaniya_105_1893.pdf
 
Издания:
Лопарев 1893: 255. http://starieknigi.info/Knigi/L/OLDP_Izdaniya_105_1893.pdf


ХVIII в.
4. Москва, РГАДА, ф. 196 (сбирка на Ф. Ф. Мазурин), № 1096. Сборник. Руски ръкопис от ХVIII в., л. 115б–116б.

Издания:
Сборник 1976 (фототипно издание).

Изследвания:
Лихачев 1947: 203–204, 211–212 https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/1950/rus_let_1947/; Симонов 1980: 6–45. https://bg1lib.org/book/2839059/8e8e58?regionChanged=&redirect=182200567
 
Забележка:
Фотокопия на част от преписа са публикувани у Симонов 1980.


ХIХ в. 
5. Москва, РГБ, ф. 256 (сбирка на Н. П. Румянцев), № 35. Копие на преписа от Софийската Новгородска библиотека № 475 от ХV–ХVI в., с неизвестно днес местонахождение. Руски ръкопис от началото на ХIХ в., л. 1–4 https://lib-fond.ru/lib-rgb/256/f-256-35/#image-3  

Описания:
Востоков 1842: 39–40, № 35 http://books.e–heritage.ru/book/10075859

Издания:
Евгений 1828: 122–129. http://starieknigi.info/Knigi/T/Trudy_i_letopisi_OIDR_4_1828.pdf 

Изследвания:
Зубов 1953: 192–195; Лихачев 1947: 203–204, 211–212 https://www.lihachev.ru/lihachev/bibliografiya/1950/rus_let_1947/;

Симонов 1980: 6–45. https://bg1lib.org/book/2839059/8e8e58?regionChanged=&redirect=182200567
 
Забележка:
Фотокопия на преписа са публикувани у Симонов 1980.