обратно
КАНОН ЗА МЕТОДИЙ ОТ КЛИМЕНТ
XIII–XIV в. 

РУСИЯ 
1. Москва, ГИМ, ф. 86795 (сбирка на А. И. Хлудов), № 156. Служебен миней за март–август с пролози. Сръбски ръкопис от края на XIII – началото на XIV в., л. 37а–39а.

Описания:
Попов 1872: 311, № 156 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.htm Николова, Йовчева, Попова, Тасева 1999: 41–42, № 34; Сводный каталог 2002: 628–632, № д41 https://vozumihim.wordpress.com/2015/06/23/e8c22e52634a166dd4a9/; Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1966: 292–293 ПС ХI–ХIV вв., № 716 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.

Издания:
Мошкова, Турилов 1998: 16–22. https://inslav.ru/sites/default/files/slav-1998-4.pdf  

Изследвания:
Мошкова, Турилов 1998: 3–16 https://inslav.ru/sites/default/files/slav-1998-4.pdf; Попов 2001: 3–21 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281.