обратно
Похвално слово за Кирил и Методий
ХII–XIII в.РУСИЯ

1. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Успенския събор), № 4 (1063, 175). Сборник (Успенски). Руски ръкопис от XII–XIII в., л. 109б–115б. 

Описания:
Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1965: 153–154 ftp://www.istorichka.ru/Spec_ist_discipliny/Arheograficheskij_ezhegodnik/AE_za_1964_god.1965.pdf ; Сводный каталог 1984: 182–185, № 165 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20XI-XIII%20%D0%B2%D0%B2.%20%D0%9C.,%201984.pdf; ПС XI–XIV вв., № 141 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 37, № 1; Ангелов 1958б: 193, № 1.

Издания:
Бодянский 1865б: 1–11, № 1 https://runivers.ru/bookreader/book462770/#page/427/mode/1up; Perwolf 1873: 58–68 https://sources.cms.flu.cas.cz/src/index.php?s=v&cat=11&bookid=138; Сборник 1899: 159–167 https://runivers.ru/bookreader/book474060/#page/413/mode/1up; Лавров 1898: 15–23 http://books.e-heritage.ru/book/10085867; Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1920: 118–129 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/n5 Климент Охридски 1970: 468–474 (факсимилно издание 455–467) https://ksana–k.ru/?p=1899; Жития 1986: 198–210 (факсимилно издание), 232–246 (наборно издание с превод на руски език).

Изследвания:
Лавров 1930: XXXI–XXXII (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1970: 447–448 https://ksana–k.ru/?p=1899; Жития 1986: 5, 33–36, 233–246.

XV в. ХЪРВАТИЯ
2. Загреб, Библиотека на Хърватската академия на науките и изкуствата, № III.a.47. Сборник със смесен състав (Загребски панигирик на Владислав Граматик). Български ръкопис от 1469 г., л. 736б–739а. 

Описания:
Mošin 1955: 61–67; Богдановић 1982: 34, № 284; Христова 1996: 25–48.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 37, № 2; Ангелов 1958б: 194, № 2; Иванова 2008: 470. 

Издания:
Daničić 1869b: 60–65 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=coo.31924006985695&view=1up&seq=8; Лавров 1930: 87–93 (https://www.twirpx.com/file/2215982/). 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 475 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 68–69.

БЪЛГАРИЯ
3. Рилски манастир, № 4/8 (61). Минеен панигирик за февруари–август (Рилски сборник на Владислав Граматик). Български ръкопис от 1479 г., л. 584а–586б.

Описания:
Спространов 1902: 104–114; Христова, Караджова, Икономова 1982: 62, № 131; Христова 1996: 49–109. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 37, № 3; Ангелов 1958б: 194, № 3; Иванова 2008: 69. 

Издания:
Бодянский 1866: 145–152, № 15 https://runivers.ru/bookreader/book470858/#page/409/mode/1up ; Гошев 1938: 79–95. 

Изследвания:
Лавров 1930: XXXI–XXXII (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1970: 476, № 2 https://ksana–k.ru/?p=1899; Гошев 1938: 96–98; Иванова 2013: 314.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).


XV–XVI в.РУСИЯ
4. Москва, РГБ, ф. 113 (сбирка на Йосифо–Волоцкия манастир), № 596 (198). Чети миней за април. Руски ръкопис от XV–XVI в., л. 46б–54а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/113/f-113-596/#image-49 

Описания:
Иосиф 1882а: 256–258, № 198 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.113%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F/iosif,_ierom._opis_rukopiseiy_perenesennyh_iz_biblioteki_iosifova_monastyrja_v_biblioteku_moskovskoiy_duhovnoiy_akademii_m.,_1882.pdf 0; ПС ХV в., № 2094. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 37–38, № 4; Ангелов 1958б: 194, № 4; 195, № 18.

Издания:
Бодянский 1866: 75–84, № 8 https://runivers.ru/bookreader/book470858/#page/339/mode/1up

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 448, № 3 https://ksana–k.ru/?p=1899.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).XVI в.РУСИЯ
5. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1318. Макариевски чети миней за октомври. Руски ръкопис от 1541 г., л. 299а–301а. http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog?ab=D264CAD8-9A6B-4AF4-B9D4-138E866EDFA6 

Описания:
Абрамович 1907: 25–44, № 1318 https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 38, № 5; Ангелов 1958б: 194, № 5; 195, № 19. 

Издания:
Бодянский 1866: 85–94, № 9 https://runivers.ru/bookreader/book470858/#page/349/mode/1up

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 448, № 4 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 75.

Забележка: Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1970: 474–475 https://ksana–k.ru/?p=1899.


6. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 987. Чети миней за октомври. Руски ръкопис от 1542–1552 г., л. 457б–462б https://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa-HjCIju7nqSCpq5iY3exm5L3V2PUmX_JuB2fbqiBI38IW36ytuaj.data 

Описания:
Протасьева 1970: 177, № 785. http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 38–39, № 9; Ангелов 1958б: 194, № 9. 

Издания:
Бодянский 1865б: 34–44, № 4 https://runivers.ru/bookreader/book462770/#page/470/mode/1up .

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 449, № 8 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 75–76.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1970: 474–475 https://ksana–k.ru/?p=1899.

Забележка: В изданието на Бодянски (с. 34) неправилно е посочен пореден № 6, вм. № 4. https://runivers.ru/bookreader/book462770/#page/425/mode/1up


7. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 991. Чети миней за февруари. Руски ръкопис от 1542–1552 г., л. 466б–470а. https://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7njGscveYD76AZkP6pyfxzZcEKJqAx0_hieFOhRZVW1ZY.data 

Описания:
Протасьева 1970: 180, № 789. http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 38, № 7; Ангелов 1958б: 194, № 7. 

Издания:
Бодянский 1865б: 12–20, № 2 https://runivers.ru/bookreader/book462770/#page/438/mode/1up .

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 449, № 6 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 76–77.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).


8. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 993. Макариевски чети миней за април. Руски ръкопис от 1542–1552 г., л. 97а–100б https://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nqLrLjk2ect4xANsaAD–DceEilqYVSS7PL2Tubs3eF5a.data
 
Описания:
Протасьева 1970: 181–182, № 791. http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 38, № 8; Ангелов 1958б: 194, № 8. 

Издания:
Бодянский1865б: 23–33, № 3 https://runivers.ru/bookreader/book462770/#page/425/mode/1up.

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 449, № 7 https://ksana–k.ru/?p=1899.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1970: 474–475 https://ksana–k.ru/?p=1899.


9. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия), № 93 (7). Чети миней за април. Руски ръкопис, писан след 1549 г., л. 230–248. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-93/#image-130 
 
Описания:
Леонид 1887а: 46–50, № 7 (93) https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._1._m..pdf`Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 39, № 12; Ангелов 1958б: 194, № 12. 

Издания:
Бодянский 1866: 95–104, № 10 https://runivers.ru/bookreader/book470858/#page/359/mode/1up
 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 450, № 12 https://ksana–k.ru/?p=1899.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/). Пагинацията на ръкописа е за страница.


10. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 179. Чети миней за февруари. Руски ръкопис от 1553 г., л. 657б– 660б http://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nmSZDo7Rt3iC8kjYSK6KE1hG88G7rlfL–5duImkJfaXx.data 

Описания:
Протасьева 1970: 198–199, № 801 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf; Савва 1858: 209–211 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=t9ig8tPmO2cqW8giP0O8yIn3Ep97InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vb3JpSGRlQmtWQStnSjZaTG9JVnRxV2hZZWZXSXV5VStzODB5QTBySUlMRT0iLCJ0aXRsZSI6IlVrYXphdC5wZGYiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjAiLCJ0cyI6MTU2OTQwMjMzMDE3NywieXUiOiIyNDAxODgwMjcxNTM4NDAzODM3In0%3D. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 38, № 6; Ангелов 1958б: 194, № 6. 

Издания:
Бодянский 1865б: 55–64, № 6 https://runivers.ru/bookreader/book462770/#page/491/mode/1up

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 449–450, № 9 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 77–78.

Забележка:
В Климент Охридски 1970: 429 неправилно е отбелязано, че преписът представлява похвално слово за Кирил. Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1970: 474–475 https://ksana–k.ru/?p=1899.


СЪРБИЯ
11. Белград, Библиотека на Сръбската патриаршия, № 282. Минеен панигирик за януари–февруари, с допълнения за март и април (Хоповски препис). Сръбски ръкопис от 1589 г., л. 331б–337б.

Описания:
Стоjановић 1902: 239, № 807 (датиран 1589 г.) http://macedonia.kroraina.com/serb/ls/index.htm Теодоров-Балан 1934 Богдановић 1982: 78, № 1044 (датиран 1509 г.); Рукописи 2012: 53, № 269.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 40, № 17; Ангелов 1958б: 195, № 17; Иванова 2008: 470–471. 

Издания:
Климент Охридски 1970: 505–510 https://ksana–k.ru/?p=1899.

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 476, № 3 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 79.


12. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 91. Домакариевски чети миней за април. Руски ръкопис от XVI в., л. 170б–181б. http://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nr273rP370nCl8A6R8Aww5YlbYgKgEfFcVufa0ldZJ7J.data

Описания:
Протасьева 1970: 169–170, № 782. http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577–819_m_1970_xxv,_211s_.pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 39, № 10, № 11; Ангелов 1958б: 194, № 10, № 11. 

Издания:
Бодянский 1865б: 45–54, № 5 https://runivers.ru/bookreader/book462770/#page/481/mode/1up; Бодянский 1866: 65–74, № 7 https://runivers.ru/bookreader/book470858/#page/329/mode/1up

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 450, № 10–11 https://ksana–k.ru/?p=1899.

Забележка:
В Описа под № 782 (91) е посочен само един ръкопис, докато в Климент Охридски 1970: 450, забележка под № 91 (№ 782) са посочени два преписа, при това и за двата преписа се сочат л. 170–181, по-точно л. 170–181 и л. 170–180 (вж. Климент Охридски 1970: 450). Според издателите вероятно става дума за различни ръкописи под един и същ номер, но всъщност става дума за два пъти споменат ръкопис. Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1970: 474–475 https://ksana–k.ru/?p=1899.13. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 175. Чети миней за октомври. Руски ръкопис от XVI в., л. 496а–500б. http://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nobOWfRr_pR5IUA3OSB6w1vlNwRO–kxaRgcShGvzh9jQ.data 

Описания:
Горский, Невоструев 1886: 27–41 https://runivers.ru/bookreader/book471886/#page/293/mode/1up; Протасьева 1970: 193, № 797 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577-819_m_1970_xxv,_211s_.pdf

Изследвания:
Иванова 2013: 77.


14. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека), № 1335. Чети миней за октомври. Руски ръкопис от XVI в., л. 240а–245а. (не е дигит.)

Описания:
Абрамович 1907: 257–261, № 1335. https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/.

Изследвания: Климент Охридски 1970: 449, № 5 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 83–84.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1970: 454, 474–475 https://ksana–k.ru/?p=1899.


15. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 501/520 (620). Чети миней за октомври. Руски ръкопис от XVI в., л. 244б–255а http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog?ab=76929AC3-A160-4BF8-A0C8-65B7BA5B2999 

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 390, № 620 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/;Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 195, № 23.

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 451, №14 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 78; Diddi 2013: 271–301 https://www.academia.edu/5807793/Materiali_e_ricerche_per_ledizione_critica_di_Vita_Constantini._X_I_testimoni_del_menologio_di_ottobre_gruppo_A_._Ricerche_slavistiche_11_57_2013_pp._271-301
 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Климент Охридски 1970: 454, 474–475 https://ksana–k.ru/?p=1899.


16. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 503/522 (619). Чети миней за октомври. Руски ръкопис от XVI в., л. 197а–237б. не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1885: 382–383, № 619 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/; Розов 1962: 294–304 (под № 522/503) http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=8185; Кукушкина 1971: 360–361 https://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE-1970_1971.pdf; Кукушкина 1986: 209 (под № 619/503); ПС ХV в., 126, № 999 (под № 503/522) Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 195, № 22. 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 451, № 13 https://ksana–k.ru/?p=1899; Capaldo 1992: 343, № 28 (като № 619); Capaldo 2004: 60, № 28; Иванова 2005: 113–115 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281;. Иванова 2013: 70–71.

Забележка:
На л. 223б е пропуснат текст, който е преписан в края.


17. Москва, РГБ, ф. 173/І (сбирка на Московската Духовна академия), № 63 (26). Сборник. Руски ръкопис от XVI в., л. 128б–136а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/173-i/f-173-i-63/#image-138 

Описания: Леонид 1887а: 124–127, № 26 (63) https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.173.I%20%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%9C%D0%94%D0%90/leonid_(kavelin),_arhim._svedenie_o_slavjanskih_rukopisjah,_postupivshih_iz_knigohranilisha_stsl_v_biblioteku_troickoiy_duhovnoiy_seminarii_v_1747._vyp._1._m..pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 40, № 16; Ангелов 1958б: 194, № 16. 

Издания:
Бодянский 1866: 135–143, № 14 https://runivers.ru/bookreader/book470858/#page/399/mode/1up

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 452, № 19 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 91–92.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).XVI–XVII в. РУСИЯ
18. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 279. Сборник. Руски ръкопис от XVI–XVII в., л. 583а–588а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/98/f-98-279/#image-577 

Описания:
Собрание Егорова 2014 (3): 166–173. https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.98%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%95.%20%D0%95.%20%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/98.pdf
 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 451, № 15 https://ksana–k.ru/?p=1899.


XVII в. РУСИЯ

19. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Чудовския манастир), № 313 (11). Чети миней за април. Руски ръкопис от 1600 г., л. 145а–154б.

Описания:
Протасьева 1980: 182. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 39–40, № 14; Ангелов 1958б: 194, № 14. 

Издания:
Бодянский 1866: 125–134, № 13 https://runivers.ru/bookreader/book470858/#page/389/mode/1up 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 452, № 17 https://ksana–k.ru/?p=1899.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1970: 474–475 https://ksana–k.ru/?p=1899.


20. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Чудовския манастир), № 311 (9). Чети миней за февруари. Руски ръкопис от 1600 г., л. 399б–409а.

Описания:
Протасьева 1980: 181. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 39, № 13; Ангелов 1958б: 194, № 13. 

Издания:
Бодянский 1866: 115–124, № 12 https://runivers.ru/bookreader/book470858/#page/379/mode/1up 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 451, № 16 https://ksana-k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 86.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1970: 474–475 https://ksana–k.ru/?p=1899.


ГЪРЦИЯ
21. Атон, Хилендарски манастир, № 444 (300, Sa 349, T 330). Чети миней за февруари с добавки за големите празници за март и април (Аверкиев). Сръбски ръкопис от 1625–1626 г., л. 139а–146а.

Описания:
Богдановић 1978: 171–172, № 444; Matejic, Thomas 1992: 540; Синдиќ 1995: 391; Турилов, Мошкова 1999: 181–182, № 434.Преписът е отбелязан в Иванова 2008: 471. 

Издания:
Радоjчић 1963: 16–20 (фототипно). 

Изследвания:
Нихоритис 1989: 227; Станчев 1994: 126–127 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=281; Иванова 2013: 88–89.РУСИЯ
22. Москва, РГБ, ф. 304.І (Основна сбирка на Троицко–Сергиевата лавра), № 674 (411). Чети миней за февруари. Руски ръкопис от ок. 1630 г., л. 140а–150а https://lib-fond.ru/lib-rgb/304-i/f304i-674/.

Описания:
Иларий, Арсений 1879: 24–25. https://runivers.ru/bookreader/book471681/#page/158/mode/1up Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 40, № 15; Ангелов 1958б: 194, № 15. 

Издания:
Бодянский 1866: 105–114, № 11 . https://runivers.ru/bookreader/book470858/#page/369/mode/1up 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 452, № 18 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 89.

Забележка:
У Попруженко, Романски 1935: 40 погрешно е посочен № 874 вм. № 674. Преписът е използван за разночетения в Лавров 1930: 79–87 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Климент Охридски 1970: 474–475 https://ksana–k.ru/?p=1899.


23. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1043 (485). Чети миней за април. Руски ръкопис от XVII в., л. 175а и сл.

Описания:
Леонид 1893б: 335–336, № 1043 . http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html
 

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 453, № 21 https://ksana–k.ru/?p=1899.


24. Москва, ГИМ, ф. 4911, 80269, 80270, 80271 (сбирка на А. Уваров), № 1042 (429) и № 701 от сбирката на И. Н. Царски. Чети миней за февруари. Руски ръкопис от XVII в., л. 463б–474а. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 195, № 21.

Описания:
Леонид 1893б: 332–335, № 1042 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Строев 1848: 755–759, № 702 http://starieknigi.info/Knigi/S/Stroev_P_M_Rukopisi_slavyanskie_i_rossijskie_prinadl_Carskomu_1848.pdf.

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 452, № 20 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 91.


25. Москва, РГБ, ф. 717 (сбирка на А. П. Гранков), № 86/23–1957 г. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14.


26. Москва, РГБ, ф. 292 (сбирка на П. Строев), № 56. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. не е посочен.

Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14.


27. Москва, РГБ, ф. 98 (сбирка на Е. Е. Егоров), № 1144. Сборник. Руски ръкопис от XVII в., л. 291а—298б.(не е дигит.)

Изследвания:
Николова 1985: 108; Николова 1986: 14; Иванова 2013: 93.


28. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 420 (57, 472, 1603). Календар или жития на светците. Руски ръкопис от края на XVII в., л. 256а–262а.

Изследвания:
Климент Охридски 1970: 454, № 24 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 92–93.


XVIII в.
29. Москва, ГИМ, ф. 20529, 45169, 47050, 484748, 64075 (ІІ Музейна сбирка), 84–89. Чети миней за февруари от 1712–1715 г., л. не е посочен (под 06.04.)

Описания:
Барсов 1917: 693 https://www.prlib.ru/item/363893.

Изследвания:
Трифонова 1989: 247–248; Юхименко 2011: 302–308. http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=BKLNVyZNd_Y%3D&tabid=10435
 

Забележка:
В момента томовете за юни и сепември се намират в сбирката на Ф. А. Каликин, срв. Малышев 1949: 458. http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/07_tom/Malichev/Malichev.pdf XVII—XVIII в. УКРАЙНА
30. Лвов, Лвовска национална научна библиотека на Украйна „В. Стефаник“, ф. 77, оп. 1 (сбирка на А. Петрушевич), № 9 (АСП 9). Сборник. Руски ръкопис от XVII–XVIII в., л. 34а–38а.

Описания:
Яцимирский 1921: 743–745 http://starieknigi.info/Knigi/JA/Yacimirskij_A_I_Slavyanskie_i_russkie_rukopisi_rumynskih_bibliotek.pdf; Свенцїцький 1906: 72.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 195, № 24.

Издания:
Šafařík 1873: 25–27. https://archive.org/details/pamtkydevnhopse00afgoog/page/n43/mode/2up

Изследвания:
Бодянский 1855: XXV http://starieknigi.info/Knigi/B/Bodyanskij_O_M_O_vremeni_proishozhdeniya_slavyanskih_pismen_1855.pdf; Климент Охридски 1970: 453, № 22 https://ksana–k.ru/?p=1899; Иванова 2013: 94–95.

Забележка:
Преписът представлява извлечение от текста на Похвалното слово за Кирил и Методий (вж. Климент Охридски 1970: 453 https://ksana–k.ru/?p=1899). Според М. Иванова обаче става дума за Проложно житие на Кирил и Методий, срв. Иванова 2013: 94–95. 

КЪСНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРЕПИСИ:

ЧЕХИЯ
31. Прага, Чешки Народен музей, № IX.D.37(Š). Копие на Похвалното слово за Кирил и Методий. Ръкопис от 40–те години на XIX в., направено за П. Й. Шафарик по преписа от Хилендарския манастир, отговаря на преписа от сбирката на А. Петрушевич № 8 (тук № 24), л. 36а–37б.

Описания:
Яцимирский 1921: 745, № 49 http://books.e-heritage.ru/book/10086765; Vašica, Vajs 1957: 142–143, № 37. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 185, № 55.

Изследвания:
Grivec, Tomšić 1960: 17 https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=21470; Capaldo 1992: 345, № 83; Capaldo 2004: 63, № 93; Diddi 2004а: 71, № 10 (93) https://www.academia.edu/680792/Materiali_e_ricerche_per_l_edizione_critica_di_Vita_Constantini_II_La_tradizione_del_gruppo_dei_testimoni_serbi._Ricerche_slavistiche_2_48_2004_pp_67-127; Иванова 2013: 99.


32. Москва, РГБ, ф. 36 (архив на М. П. Бодянски), папка II, ед. 1. Копие на Похвалното слово за Кирил и Методий, направено през 1854 г. от неизвестен ръкопис, л. 60а–65ба.

Описания: Соколов 1905: 597–598, № 1–2 https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания:
Иванова 2013: 100.


33. Москва, РГБ, ф. 36 (архив на М. П. Бодянски), папка II, ед. 2. Копие на Похвалното слово за Кирил и Методий, направено през 1854 г от неизвестен ръкопис, л. 52а–56а. 

Описания:
Соколов 1905: 597–598, № 1–2. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69 

Изследвания:
Иванова 2013: 100.34. Москва, РГБ, ф. 36 (архив на М. П. Бодянски), папка II, ед. 18. Копие на Похвалното слово за Кирил и Методий, направено около 1858 г. в Рилския манастир от преписа на Владислав Граматик от 1479 г. (тук № 2), л. 14а–18б. 

Описания:
Соколов 1905: 605, № 23. https://cyrillomethodiana.uni-sofia.bg/component/booklibrary/69/view/143/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA/303/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B2%D1%8B%D0%BF-ii-%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3,-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85-%D1%81-1846-%D0%BF%D0%BE-1902-%D0%B3?Itemid=69

Изследвания: Минкова 1978: 58; Иванова 2013: 101.ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:

XVII в.РУСИЯ
35. Москва, РГБ, ф. 200 (сбирка на Нилово–Столбенската пустиня), № 89(3) (по Викторов). Чети миней за април. Руски ръкопис от XVII в., л. 120.

Описи: Викторов 1890: 215, № 89 (3) https://www.prlib.ru/item/694534

36. Неуточнено местонахождение. Препис от Похвалното слово на Кирил и Методий в руски чети миней Преписът е отбелязан у Григорович 1865: 263 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n267/mode/2up http://starieknigi.info/Knigi/G/Grigorovich_V_Drevne_slovyanskij_pamyatnik_1862_UZKU.pdf ; Климент Охридски 1970: 453–454, № 23 https://ksana–k.ru/?p=1899