обратно
ПРИПИСКА НА ТУДОР ДОКСОВ КЪМ ПРЕВОДА НА „ЧЕТИРИ СЛОВА ПРОТИВ АРИАНИТЕ” ОТ АТАНАСИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИ
XV в.РУСИЯ

1. Москва, РГБ, ф. 113 (сбирка на Йосифо–Волоцкия манастир), № 437 (115). Сборник слова и поучения. Руски ръкопис от 1488 г., л. 218а. https://lib-fond.ru/lib-rgb/113/f-113-437/#image-224 

Описания:
Иосиф 1882а: 73–75, № 115 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.113%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%20%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F/iosif,_ierom._opis_rukopiseiy_perenesennyh_iz_biblioteki_iosifova_monastyrja_v_biblioteku_moskovskoiy_duhovnoiy_akademii_m.,_1882.pdf ПС ХV в., № 278. 


2. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 968. Сборник „Слова против арианите” на Атанасий Александрийски. Руски ръкопис от 1489 г., л. 202б. (не е дигит.)

Описания:
ПС ХV в., 76, № 283. 

Издания:
Vaillant 1954: 6–7 .

Изследвания:
Vaillant 1954: 6–12, 12–14, № 1; Иванова 1982: 460–461.


3. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 20 (111). Сборник „Слова против арианите” на Атанасий Александрийски. Руски ръкопис от ХV в., л. 212б. 

Описания:
Горский, Невоструев 1859: 32–42, № 111 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html

Издания:
Калайдович 1824: 98–99 http://starieknigi.info/Knigi/K/Kalajdovich_K_F_Ioann_eksarh_bolgarskij_1824.pdf; Горский, Невоструев 1859: 32–33 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Срезневский 1879: № LXXXI, 5 http://books.e-heritage.ru/book/10093246

Изследвания:
Срезневский 1879: № LXXXI, 2 http://books.e-heritage.ru/book/10093246; Vaillant 1954: 6–12

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Vaillant 1954: 6–7. Ръкописът не е отбелязан в ПС ХV в.
XV–XVI в.4. Москва, РГБ, ф. 199 (сбирка на П. Н. Никифоров), № 59. Слова на Атанасий Александрийски против арианите и за Пасха. Руски ръкопис от края на ХV–началото на XVI в., л. не е посочен.

Описания:
ПС ХV в., № 3201.


XVI в.
5. Санкт Петербург, РНБ, ф. 728 (сбирка на Софийската Новгородска библиотека) № 1321. Макариевски чети миней за месец май. Руски ръкопис от ХVI в., л. 85а. http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy-katalog?ab=D87B2EC2-05A6-4A5C-9C3A-BAB4BFDDADFD 

Описания:
Абрамович 1907: 92–113, № 1321 https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/.

Издания:
Абрамович 1907: 94–95 https://www.sedmitza.ru/lib/text/4584391/.

Изследвания:
Vaillant 1954: 6–7, 14, № 4 .

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Vaillant 1954: 6–12.


6. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 994 (792). Макариевски чети миней за месец май. Руски ръкопис от ХVI в., л. 80б. https://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa-HjCIju7nl-mVudaRGF7kw1S5NyHvQjgI9wHldT6_D2d-2JBh2Qd.data 

Описания:
Протасьева 1970: 182–183, № 792 http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch1_%E2%84%96577-819_m_1970_xxv,_211s_.pdf  


7. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 180. Макариевски чети миней за май. Руски ръкопис от ХVI в., л. 158а. http://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7nm73HK5CqtHGZbyZ4wLHjknTe1gbv__uLFUM6NN1Zoum.data 

Изследвания:
Vaillant 1954: 6–12, 14, № 3. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения във Vaillant 1954: 6–7.


8. Санкт Петербург, РНБ, ф. 717 (сбирка на Соловецкия манастир), № 166 (63). Слова против арианите на Атанасий Александрийски. Руски ръкопис от ХVI в., л. 2б. (не е дигит.)

Описания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 224–225, № 166 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/  https://vivaldi.nlr.ru/bx000015459/view/?#page=251

Издания:
Порфирьев, Вадковский, Красносельцев 1881: 224 https://azbyka.ru/otechnik/Antonij_Vadkovskij/opisanie-rukopisej-solovetskogo-monastyrja-nahodjashhihsja-v-biblioteke-kazanskoj-duhovnoj-akademii/ https://vivaldi.nlr.ru/bx000015459/view/?#page=251

Изследвания:
Vaillant 1954: 6–12, 14, № 5. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения във Vaillant 1954: 6–7