обратно
ТРОПАРИ ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЙ В КАНОНА ЗА СЪБОТА СИРОПУСТНА
А. ТРЕТИ ТРОПАР НА ОСМА ПЕСЕН НА КАНОНА

XII в. РУСИЯ
1. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 319 (423). Постен триод. Руски ръкопис от XII в., л.46б. https://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7ngKlBN6Ev1WQpk8RecJRlTXteKWsjyo–tpUW3SPf8MKy.data 

Описания: Горский, Невоструев 1869: 494–523, № 423 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1965: 149–150 ftp://www.istorichka.ru/Spec_ist_discipliny/Arheograficheskij_ezhegodnik/AE_za_1964_god.1965.pdf; Сводный каталог 1984: 135, № 106 https://ksana-k.ru/?p=1478;  ПС XI–XIV вв., № 133 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.

Издания: Горский, Невоструев 1869: 497 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Попов 1986: 83.

Изследвания: Попов 1986: 81–90.


XII–XIII в.РУСИЯ
2. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 137. Постен и цветен триод (Триод на Мойсей Киянин). Руски ръкопис от края на XII – началото на XIII в., л. 27б. http://rgada.info/kueh/index2.php?str=381_1_137&name=%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20(%22%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8C%20%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%8F%20%D0%9A%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22) 

Описания: Каталог ЦГАДА XI–XIV вв. 1988а: 90–93, № 31 https://www.academia.edu/38365211/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE–%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XI_–_XIV_%D0%B2%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A6%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0._%D0%9C._1988._%D0%A7.1; Сводный каталог 1984: 190–191, № 170 https://ksana-k.ru/?p=1478;  ПС XI–XIV вв., № 169 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.

Издания: Попов 1986: 83, 85.

Изследвания: Попов 1986: 81–90.


3. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (основна сбирка), № F.п.I.74. Постен и цветен триод (Шафариков). Български ръкопис от XII–XIII в., л. не е посочен.(не е дигит.)

Описания:
Гранстрем 1953: 80 https://yadi.sk/i/EbUZDUxqhNRm6 Сводный каталог 1984: 240–241, № 222 https://ksana-k.ru/?p=1478;  ПС XI–XIV вв., № 167 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf; Славянские рукописи 2009: 46–47, № 12.

Издания:
Попов 1986: 82.

Изследвания:
Попов 1986: 81–90.


XIII в. ХЪРВАТИЯ
4. Загреб, Библиотека на Хърватската академия на науките и изкуствата, № IV.d.107. Постен триод (Загребски). Български ръкопис от първата четвърт на XIII в., л. 21а, 22б–23а.

Описания:
Mošin 1964: 213 http://dizbi.hazu.hr/object/2543; Богдановић 1982: 113, № 1670

Издания:
Попов 1986: 80–90; Црвенковска 1999 (фототипно издание). 

Изследвания:
Попов 1986: 81–90; Црвенковска 1999: 9–10. 


БЪЛГАРИЯ
5. София, НБКМ, № 573. Постен триод. Сръбски ръкопис от XIII в., л. не е посочен. http://82.147.128.134/slr/public/image 

Описания:
Цонев 1923: 82.

Издания:
Попов 1986: 82, 84.

Изследвания:
Попов 1986: 81–90.


РУСИЯ
6. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.I.92. Постен и цветен триод. Сръбски ръкопис от последната четвърт на XIII в., л.12б. http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy–katalog?ab=1E0AC8F7–406F–4A7D–A06B–443579A79049 

Описания:
Гранстрем 1953: 99 https://yadi.sk/i/EbUZDUxqhNRm6 Сводный каталог 1984: 336–337, № 415 https://ksana-k.ru/?p=1478;  ПС XI–XIV вв., № 226 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf

Издания:
Попов 1986: 82.

Изследвания:
Попов 1986: 81–90.


XIII–XIV в. ХЪРВАТИЯ
7. Загреб, Библиотека на Хърватската академия на науките и изкуствата, № IV.d.4 (сбирка на Веркович). Постен триод. Сръбски ръкопис от края на XIII– началото на XIV в., л. не е посочен.

Описания:
Mošin 1964: 214–217, № 149 http://dizbi.hazu.hr/object/2543; Богдановић 1982: 113, № 1671.

Издания:
Попов 1986: 83, 84.

Изследвания:
Попов 1986: 81–90.


XIV в.СЪРБИЯ
8. Белград, Народна библиотека, № 644. Постен триод. Сръбски ръкопис от 1320–1330 г., л. 43а.

Описания:
Штављанин-Ђорђевић, Гроздановић-Паjић, Цернић 1986:331–333, № 160; Богдановић 1982: 114, № 1679.

Издания:
Попов 1986: 83–84.

Изследвания:
Попов 1986: 81–90.


9. Белград, Народна библиотека, № 645. Триод. Сръбски ръкопис от 1328 г., л. не е посочен.

Описания:
Штављанин-Ђорђевић, Гроздановић-Паjић, Цернић 1986:333–338, № 161; Богдановић 1982: 114, № 1672.

Издания:
Попов 1986: 83, 84

Изследвания:
Попов 1986: 81–90.


РУСИЯ
10. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.I.680. Постен триод. Руски ръкопис от XIV в., л. не е посочен. (не е дигит.)

Описания:
Бычков 1891: 37–38, № 32 http://starieknigi.info/Knigi/B/Bychkov_I_A_Katalog_sobrania_slavyano_russkih_rukopisej_P_D_Bogdanova_01.pdf ; ПС XI–XIV вв., № 760 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.

Издания:
Попов 1986: 83, 85.

Изследвания:
Попов 1986: 81–90.Б. ШЕСТИ ТРОПАР НА ШЕСТА ПЕСЕН НА КАНОНА

XIII в. РУСИЯ
1. Санкт Петербург, РНБ, ф. 560 (Основна сбирка), № F.п.I.102. Триод (Орбелски). Български ръкопис от XIII в., л. 21а. (не е дигит.)

Описания:
Собрание 1889: 973, № 41; Гранстрем 1953: 80 https://yadi.sk/i/EbUZDUxqhNRm6; Славянские рукописи 2009: 50–51, № 15; Сводный каталог 1984: 335–336, № 414 https://ksana-k.ru/?p=1478;  ПС XI–XIV вв., № 168 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 197, № 5. 

Издания:
Лавров 1928: 114 http://elib.nlu.org.ua/view.html?id=9631; Теодоров-Балан 1934: 79 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/78/mode/2up; Попов 1986: 85–86; Славянские рукописи 2009: 50.

Изследвания:
Попов 1986: 81–90.


2. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 24.4.12. (Срезн. 59). Празничен миней (Григоровичев, Зографски или Добриянов). Български ръкопис от втората половина на XIII в., л. не е посочен.

Описания:
Бубнов, Лихачева Покровская 1976: 40 https://books.google.bg/books/about/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8.html?id=orEZAAAAMAAJ&redir_esc=y; Бубнов 1978: 219; Сводный каталог 1984: 303, № 358 https://ksana-k.ru/?p=1478;;
ПС XI–XIV вв., № 311 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 197, № 10.

Издания:
Григорович 1865: 239 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n235/mode/2up http://starieknigi.info/Knigi/G/Grigorovich_V_Drevne_slovyanskij_pamyatnik_1862_UZKU.pdf; Срезневский 1868: 117–120 http://books.e-heritage.ru/book/10076000; Попов 1986: 85.

Изследвания:
Срезневский 1868: 331–343 http://books.e-heritage.ru/book/10076000; Попов 1986: 81–90.


РУМЪНИЯ
3. Сибиу, Библиотека на Православната митрополия, № 1. Триод. Български ръкопис от XIII в., л. не е посочен.

Описания:
Пиструй 1972: 233–240.

Издания:
Попов 1986: 86.

Изследвания:
Попов 1986: 81–90.


XIV в. РУСИЯ
4. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 40. Постен триод. Български ръкопис от началото на XIV в., л. 29а. (не е дигит.)

Описания:
Рукописные книги 1988: 44–45, № 40 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007788/view/; Славянские рукописи 2009: 77–78, № 35; Иванова 1982: 173. ПС ХI–ХIV вв., № 619 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf

Издания:
Попов 1986: 86.

Изследвания:
Попов 1986: 81–90.

5. Москва, ГИМ, ф. 86795 (сбирка на А. Хлудов), № 138. Постен триод. Български ръкопис от втората половина на XIV в., л. не е посочен.

Описания:
Попов 1872: 294, № 138 (http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html); Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1966: 281–282 ; ftp://www.istorichka.ru/Spec_ist_discipliny/Arheograficheskij_ezhegodnik/AE_za_1965_god.1966.pdf Николова, Йовчева, Попова, Тасева 1999: 54–55; ПС XI–XIV вв., № 759 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf

Издания:
Попов 1986: 86.

Изследвания:
Попов 1986: 81–90.


XV в. БЪЛГАРИЯ
6. София, Научен архив на БАН, № 41. Триод. Сръбски ръкопис от втората половина на XV в., л. не е посочен.

Описания:
Кодов 1969: 77–81, № 41.

Издания:
Попов 1986: 86.

Изследвания:
Попов 1986: 87–88.


XVI в. РУСИЯ
7. Санкт Петербург, БАН, ф. № 31 (Основна сбирка), № 13.1.19. Триод. Български ръкопис от XVI в., л. не е посочен. 

Издания:
Попов 1986: 86–87.

Изследвания:
Попов 1986: 87–88.