обратно
Канон за Кирил и Методий
XII–XIII в.РУСИЯ

1. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 165 (440). Служебен миней за април. Руски ръкопис от XII–XIII в., л. 57а –63а. https://catalog.shm.ru/api/spf/2z2zcrdfNyIa–HjCIju7npC6lAG1nfJDv3TRlHRzLHTTDZVF7OtKwtDU0GJVJqyP.data

Oписания:

Горский, Невоструев 1917: 55–60, № 440 http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Сводный каталог 1984: 124–125, № 87 https://ksana-k.ru/?p=1478; ПС XI–XIV вв., № 104 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 49–50, № 1; Ангелов 1958б: 197, № 8.

Издания:
Горский 1865а: 33–48 https://elis.psu.ru/node/142971; Горский 1865б: 291–296 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n289/mode/2up; Лавров 1930: 111–115 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1934: 74–77 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/74/mode/2up.

Изследвания:
Горский 1865б: 271–272, 281–284 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n289/mode/2up; Лавров 1930: XXXV–XXXVII (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Теодоров-Балан 1934: 77–78 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/76/mode/2up; Мирчева 1992: 26–28, 33–43 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220 ; Мирчева 2001: 68–91, 100–107, 198–201.


XIV в.РУСИЯ
2. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 111. Служебен миней за април. Руски ръкопис от втората половина на XIV в., л. 23б–26а. http://rgada.info/kueh/index2.php?str=381_1_111&name=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C 

Описания:
Каталог ЦГАДА XI–XIV вв. 1988б: 187–188, № 89 https://www.academia.edu/38365242/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE–%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XI_–_XIV_%D0%B2%D0%B2._%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A6%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0._%D0%9C._1988._%D0%A7._2; ПС XI–XIV вв., № 1061 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.

Издания:
Мирчева 1992: 28–33 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 217–221.

Изследвания:
Мирчева 1992: 26–28, 33–43 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220 ; Мирчева 2001: 68–91, 100–107, 198–201.


XVII в.РУСИЯ
3. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 850. Сборник със смесено съдържание. Руски ръкопис от ХVII в., л. 1071а–1074б. 

Описания:
Протасьева 1973: 90—93, № 974. http://old.stsl.ru/files/fonds_descriptions/protaseva_t.n._opisanie_rukopiseiy_sinodalnogo_sobranija_ch2_%E2%84%96820–1051_m_1973_164s_.pdf 

Изследвания:
Карастоянов 1994: 165. 


XX в.ГЪРЦИЯ
4. Атон, Хилендарски манастир, № 792 (Т. 691). Филада на Петър Хилендарец. Църковнославянски ръкопис от 1913 г., л. 14а.

Описания:
Богдановић 1978: 268, № 792.