обратно
СЛУЖБА ЗА КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
XVв.БЪЛГАРИЯ 

1. София, НБКМ, № 122 (136). Празничен миней. Български ръкопис от 1435 г., л. 270а–274б. http://82.147.128.134/slr/public/image 

Описания:
Цонев 1910: 90; Христова, Караджова, Икономова 1982: 61, № 128.

Издания:
Спространов 1912: 347–351; Иванов 1931: 324–327 http://kroraina.com/NI/; Нихоритис 1990: 140–142; Мирчева 2000: 73–79 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Поп-Атанасов 2007: 131–140; Петков, Христова-Шомова, Тотоманова 2008: 580–590.

Изследвания:
Спространов 1912: 347–351; Иванов 1931: 322–324 http://kroraina.com/NI/; Мирчева 2000: 70–73, 80–84 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Петков, Христова-Шомова, Тотоманова 2008: 579; Škoviera 2010: 168–169 https://www.academia.edu/26732089/Sv%C3%A4t%C3%AD_slovansk%C3%AD_sedmopo%C4%8Detn%C3%ADci._The_Seven_Holy_Slavonic_Saints._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8._%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8._full_book_. Савова 2015: 140–149 https://www.academia.edu/35720531/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B2._%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8._%D0%92_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2015_%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82._%D0%90.-%D0%9C._%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94._%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%98_%D0%A1%D0%B2._%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8_2015_140_149?email_work_card=view-paper 

Забележка:
Части от преписа са печатани в Нихоритис 1990: 140–142.