обратно
ПЪРВА СЛУЖБА ЗА КОНСТАНТИН–КИРИЛ ФИЛОСОФ
XII в.
РУСИЯ

1. Москва, ГИМ, ф. 80370 (сбирка на Московската Синодална библиотека), № 164 (439). Служебен миней за февруари. Руски ръкопис от XII в., л. 99а–110б.    

Описания:

Горский, Невоструев 1917: 50–55, № 439  http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html; Сводный каталог 1984: 123, № 85 :D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20XI-XIII%20%D0%B2%D0%B2.%20%D0%9C.,%201984.pdf ; ПС XI–XIV вв., № 102 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 45, № 1; Ангелов 1958б: 195, № 1.

Издания:
Горский 1865б: 285–290 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n289/mode/2up; Лавров 1930: 108–111 (https://www.twirpx.com/file/2215982/) ; Теодоров-Балан 1934: 53–58 .

Изследвания:
Горский 1865б: 271–280 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n275/mode ; Арсеньев 1865: 550–555 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n493/mode/2up ; Лавров 1930: XXXV–XXXVII (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Райков 1969: 203–218; Нихоритис 1990: 49; Карастоянов 1989: 364–371; Карастоянов 1994: 162, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 50, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_; Крысько 2012: 285–306. 


Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Срезневский 1857: № XXVIII, 67–78 http://books.e-heritage.ru/book/10093246; Александров 1895: 1–27 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_PDPI_107_1895.pdf; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm.


2. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 104 (67). Руски ръкопис от XII в. Служебен миней за февруари, л. 85б–94б. http://rgada.info/kueh/index2.php?str=381_1_104&name=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C 

Описания:
Каталог ЦГАДА XI–XIV вв. 1988а: 65–66, № 17. https://www.academia.edu/38365211/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE–%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XI_–_XIV_%D0%B2%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A6%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0._%D0%9C._1988._%D0%A7.1; Сводный каталог 1984: 123–124, № 86 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20XI-XIII%20%D0%B2%D0%B2.%20%D0%9C.,%201984.pdf ПС ХI–ХIV вв., № 103 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 45, № 2; Ангелов 1958б: 195, № 2


Издания:
Мирчева 2001: 242–249.

Изследвания:
Арсеньев 1865: 550–555 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n493/mode/2up; Срезневский 1867: № XXVIII, 65–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf; Райков 1969: 203–218; Нихоритис 1990: 49; Карастоянов 1989: 364–371; Карастоянов 1994: 162, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 1993: 25; Мирчева 2001: 50, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Арсеньев 1865: 550–555 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n493/mode/2up; Срезневский 1867: № XXVIII, 67–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm.3. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 98 (6). Празничен миней за декември–януари с допълнения. Руски ръкопис от XII в., л. 74б–77а.

Описания:
Каталог ЦГАДА XI–XIV вв. 1988а: 83–84, № 26 https://www.academia.edu/38365211/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE–%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XI_–_XIV_%D0%B2%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A6%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0._%D0%9C._1988._%D0%A7.1. Сводный каталог 1984: 232, № 207 ( https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20XI-XIII%20%D0%B2%D0%B2.%20%D0%9C.,%2019) ПС ХI–ХIV вв., № 156 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 46, № 6; Ангелов 1958б: 195, № 6.


Издания:
Мирчева 2001: 236–241.

Изследвания:
Арсеньев 1865: 550–555 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n493/mode/2up; Срезневский 1867: № XXVIII, 65–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm; Ангелов 1958б: 195; Райков 1969: 213; Нихоритис 1990: 49; Карастоянов 1989: 364–371; Карастоянов 1994: 162, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 1993: 26; Мирчева 2001: 50, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220 ; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Арсеньев 1865: 550–555 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n493/mode/2up Срезневский 1867: № XXVIII, 65–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf , Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm.

XII–XIII в.РУСИЯ
4. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московската Синодална типография), № 131 (76). Празничен миней за септември – февруари. Руски ръкопис от XII–XIII в., л. 127б–132б. 

Описания:
Каталог ЦГАДА XI–XIV вв. 1988а: 62–65, № 16 https://www.academia.edu/38365211/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE–%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XI_–_XIV_%D0%B2%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A6%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0._%D0%9C._1988._%D0%A7.1; Сводный каталог 1984: 117–118, № 76 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20XI-XIII%20%D0%B2%D0%B2.%20%D0%9C.,%201984.pdf; ПС XI–XIV вв., № 100 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Попруженко, Романски 1935: 45, № 3; Ангелов 1958б: 195, № 3.

Издания:
Мирчева 2001: 230–235; Крысько 2005: 556–594; Верещагин 2001б: 371–390; Верещагин 2006: 250–260.

Изследвания:
Срезневский 1867: № XXVIII, 66–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf ; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm; Райков 1969: 213; Нихоритис 1990: 49; Карастоянов 1989: 364–371; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 1993б: 24–25 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220 ; Мирчева 2001: 50, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Верещагин 2001б: 371–390; Верещагин 2006: 326, 870–885; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Арсеньев 1865: 550–555 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n493/mode/2up Срезневский 1867: № XXVIII, 66–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf ; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm.


XIII в.РУСИЯ
5. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 24.4.12 (Срезн. 59). Празничен миней (Григоровичев, Зографски или Добриянов). Български ръкопис от втората половина на XIII в., л. 1а–3б.

Описания:
Бубнов, Лихачева Покровская 1976: 40 http://www.rasl.ru/e_editions/pergamen_rukopisi_1976.pdf; Бубнов 1978: 219 http://www.rasl.ru/e_editions/materialy_i_soobshcheniya_niork_funds_2_1978.pdf; Сводный каталог 1984: 303, № 358 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20XI-XIII%20%D0%B2%D0%B2.%20%D0%9C.,%201984.pdf ; ПС XI–XIV вв., № 311 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 46, № 7; Ангелов 1958б: 195–196, № 7.

Издания:
Григорович 1865: 243–250 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n243/mode/2up http://starieknigi.info/Knigi/G/Grigorovich_V_Drevne_slovyanskij_pamyatnik_1862_UZKU.pdf; Иванов 1931: 296–300 http://kroraina.com/NI/ ; Теодоров-Балан 1934: 53–58 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/52/mode/2up ; Лавров 1930: 116–122 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).

Изследвания:
Срезневский 1868: 62–65 http://books.e-heritage.ru/book/10076000; Срезневский 1867: № XXVIII, 65–66 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf ; Григорович 1865: 243–250 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n243/mode/2up http://starieknigi.info/Knigi/G/Grigorovich_V_Drevne_slovyanskij_pamyatnik_1862_UZKU.pdf; Иванов 1931: 296 http://kroraina.com/NI/; Казанский 1865: 297–308 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n301/mode/2up ; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm ; Лавров 1930: XXXVII (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Ангелов 1967: 7–8; Ангелов 1958б: 195–196; Райков 1969: 214–218; Нихоритис 1984–1985: 185; Нихоритис 1990: 50; Карастоянов 1994: 162, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220 ; Мирчева 2001: 51, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Срезневский 1867: № XXVIII, 65–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf Арсеньев 1865: 550–555 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n493/mode/2up; Александров 1895: 1–27 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_PDPI_107_1895.pdf; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm; Теодоров-Балан 1934: 59 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/58/mode/2up; Лавров 1930: 115 (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Нихоритис 1984–1985: 186–197; Нихоритис 1990: 185–194; Мирчева 2001: 51, 60–211; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка
:

Останалата по–голяма част от ръкописа се намира в Одеса, ОГНБ, сбирка на В. Григорович № 1/4 (17).


РУСИЯ
6. Санкт Петербург, БРАН, ф. 31 (Основна сбирка), № 24.4.11 (Срезн. 58). Служебен миней за февруари и август (Палаузовски). Български ръкопис от края на XIII в., л. 3а–6а.


Описания:
Бубнов, Лихачева Покровская 1976: 31–39http://www.rasl.ru/e_editions/pergamen_rukopisi_1976.pdf; Бубнов 1978: 210–211 http://www.rasl.ru/e_editions/materialy_i_soobshcheniya_niork_funds_2_1978.pdf; Сводный каталог 1984: 265, № 277 ; https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20XI-XIII%20%D0%B2%D0%B2.%20%D0%9C.,%201984.pdf)ПС XI–XIV вв., № 308 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 47–48, № 11; Ангелов 1958б: 196, № 11. 

Издания:
Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123.

Изследвания:
Срезневский 1867: № XXVIII, 65–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm; Райков 1969: 213–218; Нихоритис 1990: 50; Карастоянов 1994: 163, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220 ; Мирчева 2001: 51, 60–211; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът е част от празничен миней РНБ, F.п.I.72 http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy–katalog?ab=F6EABA70–4C11–4EB2–818D–1B19B69ED82D Според В. Б. Крысько идентификацията е направена от Б. Христова (срв. Крысько 2009в: 98–99 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123). Според А. А. Турилов обаче тази идентификация е направена още в 80–те години на ХХ в., срв. Турилов 2010: 143, n. 63 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220  = Турилов 2012: 103–105 https://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Turilov.pdf. Преписът е използван за разночетения в Срезневский 1867: № XXVIII, 65–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm; Теодоров-Балан 1934: 59 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/58/mode/2up ; Лавров 1930: 116–122 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).


XIII–XIV в.БЪЛГАРИЯ
7. София, НБКМ, № 895. Служебен миней за декември–февруари. Сръбски ръкопис от края на XIII–началото на XIV в., л. 82а–82б. (не е дигитализиран)

Описания:
Стоянов, Кодов 1964: 65.

Издания:
Райков 1969: 206–208.

Изследвания:
Райков 1969: 205, 208–209, 217–218; Карастоянов 1994: 163, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 50, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът е непълен. Започва от шеста песен на канона. В описа на М. Стоянов и Хр. Кодов неправилно е посочено, че преписът вече не съществува в ръкописа.

ХIV в.СЪРБИЯ
8. Ягодина, Завичайни музей, сбирка на Тирић, № 1. Служебен миней за декември–февруари. Сръбски ръкопис от 1320–1330 г., л. не е посочен.

Описания:
Турилов, Мошкова 1999: 158, № 386.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 47, № 10; Ангелов 1958б: 196, № 10.

Издания:
Александров 1895: 1–27 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_PDPI_107_1895.pdf.

Изследвания: Александров 1895: 1–27 http://starieknigi.info/Knigi/O/OLDP_PDPI_107_1895.pdf; Райков 1969: 214; Нихоритис 1990: 50; Карастоянов 1994: 163–164, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 50, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Останалата по–голяма част от ръкописа се намира на Атон, манастир „Св. Пантелеймон” № 11. Отъждествяването на откъса от миней с листовете у Тирић № 1 принадлежи на А. А. Турилов (срв. Турилов, Мошкова 1999: 158, № 386). Преписът е използван за разночетения в Срезневский 1867: № XXVIII, 65–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm; Теодоров-Балан 1934: 59 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/58/mode/2up; Лавров 1930: 116–122 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).


РУСИЯ
9. Москва, ГИМ, ф. 86795 (сбирка на А. И. Хлудов), № 164. Празничен миней. Сръбски ръкопис от 1371–1379 г., л. 131а–132б.

Описания: Попов 1872: 348, № 164 (http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html) ; Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1966: 297–298  ftp://www.istorichka.ru/Spec_ist_discipliny/Arheograficheskij_ezhegodnik/AE_za_1965_god.1966.pdf ; Николова, Йовчева, Попова, Тасева 1999: 46–48, № 40; ПС XI–XIV вв. № 879 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 199, № 24.

Издания:
Мирчева 1998: 46–49 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 250–257. 

Изследвания:
Мирчева 1998: 42–45 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Карастоянов 1994: 163; 242–274; Мирчева 2001: 52, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Крысько 2012: 285–306. 


ГЪРЦИЯ
10. Атон, Манастир Велика Лавра, № Z 53. Служебен миней за февруари. Български ръкопис от началото на XIV в., л. 49б–53б.

Описания: Турилов, Мошкова 1999: 160, № 361.

Издания: Нихоритис 1982: 24–30 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220; Нихоритис1984–1985: 186–195; Нихоритис 1990: 185–194.

Изследвания:
Нихоритис 1982: 22–24, 30–31 https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1220; Нихоритис 1984–1985: 183–186, 195–198; Нихоритис 1990: 53–101; Nichoritis 1988: 41–58 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 53–54, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът не е включен в описа на ръкописите от Великата Лавра, срв. Matejic, Bogdanovic 1989: ХI.


РУСИЯ
11. Москва, РГАДА, ф. 381 (сбирка на Московска Синодална типография), № 105 (38). Служебен миней за февруари. Руски ръкопис от началото на XIV в., л. 77а, л. 81а–85а.

Описания:
Каталог ЦГАДА XI–XIV вв. 1988б: 185–186, № 87 https://www.academia.edu/38365242/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE–%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_XI_–_XIV_%D0%B2%D0%B2._%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F_%D0%B2_%D0%A6%D0%93%D0%90%D0%94%D0%90_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0._%D0%9C._1988._%D0%A7._2; ПС XI–XIV вв. № 1057 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 195, № 4.

Издания:
Мирчева 1993б: 28–35 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220 ; Мирчева 2001: 222–229.

Изследвания:
Карастоянов 1994: 164, 242–274; Мирчева 1993б: 22–28 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220 ; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 50, 60–211; Мирчева 2001: 52–53, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът е използван за разночетения в Арсеньев 1865: 550–555 https://archive.org/details/libgen_00299068/page/n493; Срезневский 1867: № XXVIII, 67–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm


12. Москва, ГИМ, ф. 86795 (сбирка на А. И. Хлудов), № 166. Празничен миней. Сръбски ръкопис от първата половина на XIV в., л. 100а–102б.

Описания:
Попов 1872: 348, № 166 (http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html); Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1966: 293 ftp://www.istorichka.ru/Spec_ist_discipliny/Arheograficheskij_ezhegodnik/AE_za_1965_god.1966.pdf ; Николова, Йовчева, Попова, Тасева 1999: 49–50, № 42; ПС XI–XIV вв. № 756 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf

Издания:
Мирчева 2001: 258–262.

Изследвания:
Мирчева 2001: 54, 60–211; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът не е пълен – започва от третата песен на канона.


13. Москва, ГИМ, ф. 86795 (сбирка на А. И. Хлудов), № 152. Служебен миней за януари–март. Български ръкопис от втората половина на XIV в., л. 145б–148б.

Описания:
Попов 1872: 307–308, № 152 (http://byzantinorossica.org.ru/PS_Catalogues.html); Щепкина, Протасьева, Костюхина, Голышенко 1966: 280 ftp://www.istorichka.ru/Spec_ist_discipliny/Arheograficheskij_ezhegodnik/AE_za_1965_god.1966.pdf ; Николова, Йовчева, Попова, Тасева 1999: 40–41, № 33; ПС XI–XIV вв. № 713 http://inslav.ru/images/stories/pdf/AE/AE–1965_1966.pdf. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 199, № 23.

Издания:
Ангелов 1967: 10–16. 

Изследвания:
Ангелов 1967: 3–10; Райков 1969: 214, № 20; 214–218; Нихоритис 1990: 50; Карастоянов 1994: 163, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 54, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Крысько 2012: 285–306. 


ХV в.БЪЛГАРИЯ
14. София, НБКМ, № 902. Служебен миней за февруари–март. Български ръкопис от края на XV в., л. 46а–50б. (не е дигитализиран)

Описания:
Стоянов, Кодов 1964: 69; Христова, Караджова, Икономова 1982: 86, № 206.

Издания:
Кодов 1963: 297–304. 

Изследвания:
Кодов 1963: 297; Райков 1969: 214, № 19, 217–218; Нихоритис 1990: 50; Карастоянов 1994: 164, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 54, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_; Крысько 2012: 285–306. 


XV–XVI в.
15. София, НБКМ, № 140 (291). Празничен миней. Сръбски ръкопис от XV–XVI в., л. 244б–246а.(не е дигитализиран)

Описания:
Цонев 1910: 100.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 196, № 14; 202, № 60.

Издания:
Jакимовска-Тошиќ 2003: 209–222.

Изследвания:
Гошев 1938: 101; Райков 1969: 214, № 14, 217–218; Нихоритис 1990: 5, 101; Кодов 1963: 297; Карастоянов 1994: 164, 242–274; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 54, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Jакимовска-Тошиќ 2003: 209–222; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Текстът не е пълен. Прекъсва по средата на кондака след шестата песен на канона. Преписът е използван за разночетения от Гошев 1938: 103–116; Кодов 1963: 297–304; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 2001: 60–211.


XVI в.
16. София, Църковноисторически и архивен институт (ЦИАИ), № 113. Празничен миней. Сръбски ръкопис от първата половина на ХVI в., л. 230а–233а.

Описания:
Спространов 1900: 157–158, № 113.

Издания:
Кръстанов 2000: 208–212.

Изследвания:
Кръстанов 2000: 197–208; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_; Крысько 2012: 285–306.

ПОЛША
17. Люблин, Библиотека на Висшата духовна семинария, № 538. Служебен миней за февруари и март. Руски ръкопис от средата на XVI в., л. 40б–44б.

Описания:
Щапов 1976: т. 2, 37, № 132; Rękopisy 2004: 259, № 546 https://arca.unive.it/retrieve/handle/10278/24295/17146/09_rekopisy%20cs%20katalog.pdf ; Rogow 1969: 162.

Издания:
Наумов 1988: 294–299.

Изследвания:
Наумов 1988: 294; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 50, 60–211; Kuczyńska 1993: 65–82; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_; Наумов, Страдомски 2011:153; Крысько 2012: 285–306.


XVII в.БЪЛГАРИЯ
18. София, НБКМ, № 141. Служебен миней за февруари. Български ръкопис от 1608 г., л. 57а–63а. (не е дигитализиран)

Описания:
Цонев 1910: 100–101; Христова, Караджова, Икономова 1982: 154, № 418. 

Издания:
Райков 1969: 209–213.

Изследвания:
Райков 1969: 205–207, 218; Ангелов 1977: 118–119; Мирчева 1993а: 265–278; Карастоянов 1994: 164, 242–274; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220 ; Мирчева 2001: 55, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът не е отбелязан в Цонев 1910: 100–101.


19. София, Църковноисторически и архивен институт (ЦИАИ), № 89 (8). Служебен миней за февруари. Български ръкопис от 30–те години на XVII в. (Варовитски).

Описания:
Спространов 1900: 134, № 89; Христова, Караджова, Икономова 1982: 185, № 499; Българска ръкописна книга 1976: № 226.

Издания:
Гошев 1938: 103–116.

Изследвания:
Гошев 1938: 5, 99–102, 136–146; Райков 1969: 214; Карастоянов 1994: 164, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 50, 60–211; Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_; Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът не е отбелязан в описа на Е. Спространов.


УКРАЙНА
20. Киев, Национална библиотека на Украйна „В. И. Вернадски“, ф. 313 (сбирка на Почаевската лавра), № 22. Миней. Руски ръкопис от 1690 г., л. 278б–283б.

Описания:
Березин 1881: 46, № 22 (88)  http://irbis–nbuv.gov.ua/E_LIB/PDF/00000464%2Epdf .

Издания:
Мирчева 2001: 263–268.

Изследвания:
Мирчева 2001: 55, 60–211; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Крысько 2012: 285–306.

Забележка:
Преписът не е пълен. Службата е смесена с тази за Авксентий. 


РУСИЯ
21. Санкт Петербург, РНБ, ф. 588 (сбирка на М. П. Погодин), № 323. Богослужебен сборник със смесено съдържание. Сръбски ръкопис от третата четвърт на XVII в., л. 282а–287а. http://nlr.ru/manuscripts/RA1527/elektronnyiy–katalog?ab=0BCE9BCF–C5F2–4B8A–89CF–D8A27A41B65A 

Описания:
Иванова 1982: 165, № 34; Рукописные книги 1988: 231–233, № 321 https://vivaldi.nlr.ru/bx000007788/view/.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 48, № 12; Ангелов 1958б: 196, № 12.

Издания:
Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm.

Изследвания:
Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm; Ангелов 1958б: 196; Райков 1969: 214; Карастоянов 1994: 164, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 50, 60–211; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_; Крысько 2012: 285–306; Мирчева 2013б: 181–186 https://www.academia.edu/4784481/%C5%BDe%C5%88uch_Peter_Uze%C5%88ova_Elena_%C5%BDe%C5%88uchov%C3%A1_Katar%C3%ADna_Eds_Jazyk_a_kult%C3%BAra_na_Slovensku_v_slovansk%C3%BDch_a_neslovansk%C3%BDch_s%C3%BAvislostiach_Bratislava_2013_250_s_ISBN_978_80_89489_11_4.


РУМЪНИЯ
22. Букурещ, Библиотека на Румънската академия на науките (BAR), № 717. Празничен миней. Български ръкопис от ХVII в., л. 85б–90а.

Описания:
Panaitescu 2003 (ръкопис)., с. 152.

Издания:
Стойкова 2000: 229–231. 

Изследвания:
Стойкова 2000: 216–229; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Турилов 2010в: 82 https://www.litres.ru/a-a-turilov/slavia-cyrillomethidiana-istochnikovedenie-istorii-i-kultury-uzhnyh-slavyan-i-drevney-rusi-mezhslavyanskie-kulturnye-svyazi-epohi-srednevekovya ; (=Турилов 2012: 220–238 https://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Turilov.pdf Крысько 2012: 285–306. 

Забележка:
Преписът е предатиран от ХVI или края на ХV в. от ХIX в. Турилов 2010в: 82 https://www.litres.ru/a-a-turilov/slavia-cyrillomethidiana-istochnikovedenie-istorii-i-kultury-uzhnyh-slavyan-i-drevney-rusi-mezhslavyanskie-kulturnye-svyazi-epohi-srednevekovya (=Турилов 2012: 220–238 https://inslav.ru/images/stories/pdf/2012_Turilov.pdf


РУСИЯ
23. Москва, РГБ, ф. 178 (Музейна сбирка), № 5310. Сборник. Руски ръкопис от XIX в., л. 173а–179а (= Копие от руски препис от XII в., открито в архива на А. Х. Востоков). 

Описания:
Музейное собрание 1969 https://img.lib-fond.ru/%D0%A0%D0%93%D0%91/%D0%A4.178%20%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84.178%20%D1%82.3%20%E2%84%96%E2%84%964501-6500.pdf Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 45–46, № 5; Ангелов 1958б: 195, № 5.


Издания:
Срезневский 1867: № XXVIII, 67–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf

Изследвания:
Срезневский 1867: № XXVIII, 65–67 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf; Лавров 1930: XXXVIII (https://www.twirpx.com/file/2215982/); Райков 1969: 217–218; Ангелов 1958б: 195; Нихоритис 1990: 49; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_ ; Карастоянов 1994: 165; Крысько 2012: 285–306; Мирчева 2012: 202–224 https://inslav.ru/sites/default/files/editions/sbja–2012.pdf ; Мирчева 2013б: 181–186 https://www.academia.edu/4784481/%C5%BDe%C5%88uch_Peter_Uze%C5%88ova_Elena_%C5%BDe%C5%88uchov%C3%A1_Katar%C3%ADna_Eds_Jazyk_a_kult%C3%BAra_na_Slovensku_v_slovansk%C3%BDch_a_neslovansk%C3%BDch_s%C3%BAvislostiach_Bratislava_2013_250_s_ISBN_978_80_89489_11_4.

Забележка:
Преписът е използван за разночетения от Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm; Теодоров-Балан 1934: 58–65 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/58/mode/2up . За идентификацията на два преписа срв. Мирчева 2012: 202–224 https://inslav.ru/sites/default/files/editions/sbja–2012.pdf .

ПРЕПИСИ С НЕУТОЧНЕНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

XIII в.
24. Атон, Зографски манастир, № 54. Празничен миней (Драганов). Български ръкопис от края на XIII в.

Описи:
Ильинский 1908б: 266–267, № I.e.9 http://starieknigi.info/Knigi/R/Russkij_arheologicheskij_institut_v_Konstantinopole_Izvestiya_1908_13.pdf; Райков, Кожухаров, Миклас, Кодов 1994: 52, № 54; Турилов, Мошкова 1999: 136–137, № 333.Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 45–46, № 8; Ангелов 1958б: 196, № 8.

Издания:
Иванов 1931: 296–300 http://kroraina.com/NI/; Александров 1893: 199–203 https://www.prlib.ru/node/678432/source; Лавров 1930: 116–122 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).

Изследвания:
Срезневский 1867: № XXVIII, 65–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm; Александров 1893: 193–198 https://www.prlib.ru/node/678432/source ;Ангелов 1958б: 196; Райков 1969: 213–218. Нихоритис 1990: 50; Карастоянов 1994: 163, 242–274; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 51, 60–211; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Крысько 2012: 285–306; Бобев 2020: 18. https://www.ezik-i-literatura.eu/2020/1-2/02-EiL_1_2_2020_Andrey_Bobev_web.pdf

 
Забележка:
В момента листовете със Службата за Кирил са с неизвестно местонахождение. 

25. Неуточнено местонахождение. Празничен миней, принадлежал на Българската митрополия в Скопие. Български ръкопис от ХIII в., л. не е посочен. 

Описания:
Преписът е отбелязан в библиографските обзори на Попруженко, Романски 1935: 45, № 9; Ангелов 1958б: 196, № 9.

Издания:
Радченко 1907: 157–162 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_12_03_1907.pdf; Иванов 1931: 291–295 http://kroraina.com/NI/.

Изследвания:
Радченко 1907: 156–157 http://starieknigi.info/Knigi/I/IRAN_ORYaS_Izvestiya_12_03_1907.pdf; Иванов 1931: 290 http://kroraina.com/NI/; Ангелов 1958б: 196; Райков 1969: 214; Нихоритис 1990: 50; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 50, 60–211; Крысько 2005а: 30–63 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2007: 21–48 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2008: 3–23 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98544/; Крысько 2009а: 16–27 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/74072/; Крысько 2009б: 3–21 https://www.eposlink.com/ru/catalog/library/elibrary/book/izvestiya_rossiyskoy_akademii_nauk_seriya_literatury_i_yazyka–2093/publication/98671/; Крысько 2009в: 95–123 https://www.academia.edu/5615141/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%83_%D0%BF%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_Text_–_Sprache_–_Grammatik._Slavisches_Schrifttum_der_Vormoderne._Festschrift_f%C3%BCr_Eckhard_Weiher._M%C3%BCnchen_Berlin_2009._%D0%A1._95_123; Крысько 2009: 3–59 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Крысько 2010: 117–147 http://www.ruslang.ru/doc/krysko2010.pdf; Темчин 2010: 26–49 https://www.academia.edu/1785155/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE–%D0%BC%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5_2010_; Крысько 2012: 285–306.

Забележка:
У Б. Райков и Б. Мирчева преписът е идентифициран неправилно със Скопския миней от ХIII в. (НБКМ № 522). Използван е за разночетения в Срезневский 1867: № XXVIII, 65–78 http://starieknigi.info/Knigi/S/Sreznevskij_I_I_Svedeniya_i_zametki_o_maloizvestnyh_i_neizvestnyh_pamyatnikah_01_I-XL_1867.pdf; Шляков 1910: 151–187 http://feb-web.ru/feb/izvest/1910/03/103-151.htm; Теодоров-Балан 1934: 59 https://archive.org/details/kirilimetodi02teoduoft/page/58/mode/2up ; Лавров 1930: 116–122 (https://www.twirpx.com/file/2215982/).


26. Неуточнено местонахождение. Ръкописен миней от 1579 г. от Иваниче, бивша Волинска губерния. Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 196, № 17.

Изследвания: Бугославский 1900: 52 http://starieknigi.info/Zhurnaly/CHIONL/CHIONL_14_1900.pdf ; Райков 1969: 214; Нихоритис 1990: 50; Карастоянов 1994: 164; Мирчева 1994: 27 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 2001: 55. 

27. Неуточнено местонахождение. Служебен миней за септември–март. Руски ръкопис от XVII в., л. 98а–116а, л. 241, принадлежал по–рано на Выго–Лексинската библиотека, № 67.

Описания:
Барсов 1877: 42–43, № 67 http://openpdlib.krc.karelia.ru/en/book/108.Преписът е отбелязан в библиографския обзор на Ангелов 1958б: 196, № 15–16.

Изследвания:
Райков 1969: 214; Нихоритис 1990: 50–51; Карастоянов 1994: 165; Мирчева 1994: 22–36 https://www.ceeol.com/search/journal–detail?id=1220; Мирчева 1993а: 265–278; Мирчева 2001: 55, 60–211. 

Забележка:
Според Е. Барсов този ръкопис има две служби за Кирил – на л. 98–116 и на л. 241 и сл. Ръкописът е цитиран сред неиздирените ръкописи на Виго–Лексинската сбирка, срв. Юхименко 2001: 480, № 96 http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=2MpTlAGIdNw%3d&tabid=2298.